Ο Σπ. Λιβανός: «Άμεσης ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ»

Να διασφαλιστούν οι αρχές της απλούστευσης και της επικουρικότητας

Την ανάγκη ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, αλλά μετά από δημοκρατικό και ουσιαστικό διάλογο και αφού διασφαλιστούν οι δύο βασικές αρχές της, που είναι η  απλούστευση και η επικουρικότητα, επισήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός, κατά την παρέμβασή του στο κρίσιμο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες, σήμερα και αύριο.

«Κατανοώ πλήρως την ανάγκη για μια συμβιβαστική προσέγγιση μεταξύ των συν-νομοθετών, κατά την εξέταση, όμως, των όποιων προτάσεων πρέπει να διασφαλίσουμε τις αρχές της απλούστευσης και επικουρικότητας, δηλαδή τα δύο κεντρικά στοιχεία της μεταρρύθμισης», τόνισε στην αρχή της παρέμβασής του ο ΥΠΑΑΤ, στη συζήτηση για την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε.

Στη συνέχεια, ο κ. Λιβανός,  ανέπτυξε τις ιδιαίτερες, όπως τόνισε, ανησυχίες της Ελλάδας.

Όσον αφορά στην πράσινη αρχιτεκτονική :

 • Tο ποσοστό ring fencing, οποιαδήποτε ενδεχόμενη αύξηση του ποσοστού ring fencing μπορεί να εξεταστεί μόνο αν έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες ευελιξίες. Η ανάγκη για επίτευξη συμφωνίας είναι πλέον επιτακτική. Η πρόταση της Προεδρίας για σταδιακή αύξηση του ποσοστού σε 22% τα πρώτα χρόνια και 25% το 2025 και μετά, με την ταυτόχρονη διατήρηση της δοκιμαστικής περιόδου είναι μία λύση στην οποία όλοι πρέπει να συγκλίνουμε.
 • Aναπόσπαστο τμήμα τη και των ευελιξιών που τη συνοδεύουν, θεωρούμε τη συμπερίληψη τουλάχιστον 60% των δαπανών για περιοχές με φυσικούς περιορισμούςστο 30% ring fencing του Πυλώνα ΙΙ. Ομοίως πολύ σημαντική είναι και η συμπερίληψη του άρθρου 66 στην ευελιξία του άρθρου 86. Άρα δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποδεχθούμε τη νέα πρόταση της Επιτροπής. Οι δαπάνες αυτές συμβάλλουν καταλυτικά, όχι μόνο στην διατήρηση της ζωτικότητας αυτών των μειονεκτικών περιοχών, αλλά κυρίως στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αποτροπή της εγκατάλειψης της γης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως η διάβρωση και υποβάθμιση των εδαφών.

Όσον αφορά στα πρότυπα της αιρεσιμότητας:

 • Θέλουμε να παραμείνουν όπως αποφασίστηκαν στην γενική προσέγγιση, προκειμένου να γίνονται σεβαστές οι ιδιαιτερότητες, οι ανάγκες και δυνατότητες κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά. Οι νέες προτάσεις φαίνεται να κινούνται στη θετική κατεύθυνση, ωστόσο θέλουμε να τις εξετάσουμε.

Όσον αφορά στην αναδιανομή των άμεσων ενισχύσεων :  

 • Υποστηρίζουμε την κατεύθυνση της δικαιότερης κατανομής τους σε όφελος των μικρότερων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, σε χώρες σαν την Ελλάδα, όπου αυτές οι εκμεταλλεύσεις αποτελούν την πλειοψηφία, οι ανάγκες για αναδιανεμητική  στήριξη είναι περιορισμένες, ενώ μέσω της εσωτερικής σύγκλισης έχουν ήδη επιτευχθεί σημαντικά αποτελέσματα αναδιανομής του γεωργικού εισοδήματος. Σε κάθε περίπτωση, ποσοστό ύψους 12% είναι ιδιαίτερα υψηλό για την Ελλάδα. Θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε την υποχρεωτικότητα της αναδιανεμητικής στήριξης, όπως ανέφερε και ο Επίτροπος το πρωί, μόνο αν το ποσοστό και ο τρόπος επίτευξης ορίζονται από τα κ-μ. Στη δική  μας περίπτωση, κρίνουμε εφικτό ένα ποσοστό περίπου στο 5%.

Όσον αφορά στην κοινωνική αιρεσιμότητα :

 • Eπί της αρχής είναι αποδεκτή από όλους μας, ωστόσο εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας για την ενσωμάτωσή της στο σύστημα ελέγχων και κυρώσεων του Οριζόντιου κανονισμού, και βεβαίως τη γραφειοκρατική επιβάρυνση που αυτή επιφέρει. Όντας πραγματιστές, θεωρούμε εφαρμόσιμη και αποτελεσματική την συμβολή της ΚΑΠ στην ενημέρωση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των αγροτών εντός του Συστήματος Γεωργικών Συμβουλών, με ταυτόχρονη ανάληψη ευθύνης από τις αρμόδιες αρχές κάθε Κράτους.

Επιπλέον, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε :

 • «Yπερθεματίζουμε την αύξηση από 2% σε 3% για τη συμπληρωματική ενίσχυση των νέων γεωργών από τους δύο Πυλώνες, και από οποιαδήποτε άλλη πηγή μπορούν να χρηματοδοτηθούν, καθώς αποτελεί κεντρική εθνική μας πολιτική επιλογή».
 • «Σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και το γεωργικό αποθεματικό, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις θέσεις του Συμβουλίου που ταυτίζονται  και με τις θέσεις της Επιτροπής, και επισημαίνουμε τη σημασία στήριξης και μη απόκλισηςτων παραγωγών των νησιών μας και των ορεινών και δύσβατων περιοχών».
 • «Yποστηρίζουμε σθεναρά και τη γενική προσέγγιση για τις μεταφορές ποσών μεταξύ Πυλώνων».

Γ. Βαρεμένος: Το Survivor της ιθαγένειας στο Ξηρόμερο

του Γιώργου Βαρεμένου*

Η γυναίκα κατάγεται από τον Άγιο Δομήνικο, αλλά δεν έχει πάρει μέρος σε κάποιο survivor εκεί, ούτως ώστε η ιθαγένεια να της απονεμηθεί τιμής ένεκεν για συμμετοχή σε ηρωικά ανδραγαθήματα υπέρ του ελληνικού έθνους. Αντιθέτως, το survivor της ζωής έμελλε να την φέρει στην Ελλάδα και στο ηρωικό Ξηρόμερο, όπου είναι παντρεμένη εδώ και 24 χρόνια, έχοντας αποκτήσει τρία παιδιά, εκ των οποίων τα δύο αγόρια θα υπηρετήσουν στον ελληνικό στρατό.

Μετά από 24 ολόκληρα χρόνια γάμου, κλήθηκε να δώσει εξετάσεις για την απόκτηση ιθαγένειας, όπου έπρεπε να απαντήσει σε ερωτήσεις λες και επρόκειτο να πάρει διδακτορικό, το οποίο θα την έστελνε κατ’ ευθείαν στην ανεργία. Μιλάει ελληνικά μ’ έναν αγαπησιάρικο τρόπο, στον γραπτό λόγο δεν είναι καλή. Άλλωστε πολλοί Ξηρομερίτες, αν τους ζητούσες να είναι καλοί στα γραπτά για να τους συγκαταλέξεις στους Έλληνες, θα σ’ έστελναν άγραφτο και χωρίς διαβατήριο από ‘κεί που ήρθες. Η γυναίκα της ιστορίας μας θεωρεί άξια τιμής την ελληνική σημαία και δεν διαθέτει καράβια όπως ο κ. Λασκαρίδης, ο οποίος δήλωσε ότι η ελληνική σημαία δεν χρειάζεται σ’ αυτά, επειδή δεν φέρνει ναυλοσύμφωνα.

Οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν, μεταξύ άλλων, να απαντήσουν τί είναι Αεροδικείο σ’ αυτούς που, αν υπήρχε Αερολογοδικείο, θα είχαν καταδικασθεί επανειλημμένα, επειδή συγχέουν την ελληνικότητα με την ακατάσχετη αερολογία χωρίς αξιακό φορτίο.

Η κυβέρνηση φαίνεται ότι έκανε εξετάσεις όχι για να δώσει, αλλά για να μην δώσει ιθαγένεια σε ανθρώπους που δικαιωματικά τους ανήκει. Σε μία εποχή όπου η μείωση του ελληνικού πληθυσμού -σύμφωνα με στοιχεία μίας φιλοκυβερνητικής Βίβλου, όπως η “Καθημερινή”- ήταν η μεγαλύτερη από το 1932 (εξαιρουμένων των ετών αμέσως μετά τον πόλεμο), αυτοί που εμπνεύσθηκαν το συγκεκριμένο διαγώνισμα με τί ακριβώς θα ήταν χαρούμενοι; Με την μη χορήγηση ιθαγένειας σε δημιουργούς ελληνικών οικογενειών και σε άλλους που αυταπόδεικτα τους ανήκει;

Ο λόγος της άρνησης είναι άραγε ιδεοληπτικός ή μήπως πολιτικάντικος, επειδή φοβούνται ότι  οι άνθρωποι αυτοί, που έζησαν επί σειρά ετών έναν σωρό διακρίσεις, είναι πιθανό να μην τους ψηφίσουν; Ποιός ξέρει… Αν εφάρμοζαν έναν σύγχρονο και δίκαιο τρόπο απονομής της ιθαγένειας, μπορεί και να τους ψήφιζαν. Άλλωστε θα ήταν οι πρώτοι ή οι τελευταίοι κοψοχέρηδες σ’ αυτήν την χώρα;

*  Ο  Γ. Βαρεμένος είναι βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και αναπληρωτής τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Αστροφυσικά… από τον Κωνσταντίνο Βασιλόπουλο

Η μεγαλύτερη υπερπανσέληνος για φέτος εμφανίστηκε στον ουρανό τα ξημερώματα της Τετάρτης, 26 Μαΐου, ενώ είχε αρχίσει να γίνεται ορατή στη Γη από το βράδυ της Τρίτης.

Μάλιστα η υπερπανσέληνος – η δεύτερη αυτής της χρονιάς – συνέπεσε σχεδόν με μια ολική σεληνιακή έκλειψη, τη μοναδική του 2021, η οποία όμως δεν ήταν ορατή από την Ελλάδα. Η ολική έκλειψη της 26ης Μαΐου ήταν ορατή μόνο από τον Ειρηνικό Ωκεανό και τμήματα της Ανατολικής Ασίας, Ιαπωνίας, Αυστραλίας-Νέας Ζηλανδίας, Κεντρικής, Νότιας και Βορειοδυτικής Αμερικής.
Η συγκεκριμένη πανσέληνος είναι παραδοσιακά γνωστή και ως «Φεγγάρι των Λουλουδιών» στους Ινδιάνους της Αμερικής, επειδή πέφτει σε μια εποχή μεγάλης άνθησης των φυτών εν μέσω άνοιξης.
Η πανσέληνος έφθασε στην κορύφωση της λίγο μετά το μεσημέρι της Τετάρτης 26 Μαΐου, αλλά μερικές ώρες νωρίτερα, περίπου στις 04:30 τα ξημερώμα, η Σελήνη βρέθηκε στην κοντινότερη απόσταση της από τη Γη (357.311 χιλιόμετρα).
Καθώς η ελλειπτική τροχιά του φεγγαριού γύρω από τη Γη αυξομειώνει την απόσταση μεταξύ των σωμάτων, υπερ-πανσέληνος συμβαίνει όταν η πανσέληνος συμπίπτει χρονικά με μια πολύ κοντινή προσέγγιση της Σελήνης.
Η απόσταση Γης-Σελήνης κυμαίνεται από 406.712 χιλιόμετρα (απόγειο) μέχρι 356.445 χιλιόμετρα (περίγειο), με μέση απόσταση περίπου τα 384.500 χιλιόμετρα. Όταν η πανσέληνος συμβαίνει κοντά στο περίγειο, τότε θεωρείται ότι υπάρχει υπερ-Σελήνη, σούπερ-Σελήνη ή υπερ-πανσέληνος, όροι που δεν είναι αστρονομικοί. Ο όρος, σύμφωνα με την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA), εφευρέθηκε από τον αστρολόγο Richard Nolle το 1979.
Μια πανσέληνος στο περίγειο, καθώς είναι πιο κοντά σε μας, φαίνεται έως 14% μεγαλύτερη και 30% φωτεινότερη σε σχέση με μια πανσέληνο στο απόγειο. Επίσης μια υπερπανσέληνος είναι περίπου 8% μεγαλύτερη και 15% φωτεινότερη σε σχέση με μια μέση πανσέληνο. Η δεύτερη αυτή υπερπανσέληνος του 2021 θα είναι πιο εντυπωσιακή από την πρώτη του Απριλίου, επειδή η Σελήνη θα βρίσκεται πιο κοντά στη Γη κατά περίπου 157 χιλιόμετρα.
Η επόμενη τρίτη και τελευταία υπερ-πανσέληνος του 2021, η οποία θα είναι λιγότερο εντυπωσιακή από τη δεύτερη, θα συμβεί στις 24 Ιουνίου.
Όσον αφορά την ολική έκλειψη, την πρώτη μετά από τον Ιανουάριο του 2019, συμβαίνει όταν η Σελήνη περνάει ολόκληρη μέσω της σκιάς της Γης και το φεγγάρι παίρνει έτσι μια πιο σκούρα κοκκινωπή ή «ματωμένη» απόχρωση. Η ολική έκλειψη της 26ης Μαΐου ήταν ορατή μόνο από τον Ειρηνικό Ωκεανό και τμήματα της Ανατολικής Ασίας, Ιαπωνίας, Αυστραλίας-Νέας Ζηλανδίας, Κεντρικής, Νότιας και Βορειοδυτικής Αμερικής.
Το επόμενο αξιόλογο αστρονομικό φαινόμενο θα είναι μία δακτυλιοειδής ηλιακή έκλειψη στις 10 Ιουνίου. Τέτοιου είδους έκλειψη συμβαίνει, όταν η Σελήνη είναι πολύ μακριά από τη Γη για να καλύψει τελείως τον ηλιακό δίσκο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα «δαχτυλίδι» ηλιακού φωτός γύρω από το σκοτεινό φεγγάρι. Αυτή η έκλειψη θα είναι εν μέρει μόνο ορατή από την Ευρώπη.

Επικοινωνία:

 • Facebook: Kostas Vasilopoulos
 • Instagram: kostasvas_

Έναρξη διαγωνισμού για αναπλάσεις στην Κοινότητα Διχωρίου του δήμου Δωρίδος

Σειρά παρεμβάσεων που θα αλλάξουν την εικόνα του χωριού

Ο Δήμος Δωρίδος προκηρύσσει την έναρξη του διαγωνισμού για το έργο των αναπλάσεων των κοινόχρηστων χώρων στην Κοινότητα Διχωρίου, της Δ.Ε. Βαρδουσίων. Η παρέμβαση είναι προϋπολογισμού 134.320,29 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Το έργο αφορά στην ανάπλαση των κυριότερων κοινοχρήστων χώρων της Κοινότητας Διχωρίου και έχει ως στόχο την απρόσκοπτη χρήση τους καθώς και την καλύτερη δυνατή οργάνωση των κινήσεων πεζών και αυτοκινήτων. Πιο συγκεκριμένα αναμένεται να γίνουν παρεμβάσεις στην πλατεία Βέιμου, στην κεντρική πλατεία της κοινότητας, στην παιδική χαρά, στην κάτω βρύση και στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της μελέτης το σύνολο των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν θα διαμορφώσουν τους κοινόχρηστους χώρους κατά τρόπο που να είναι φιλικοί προς τον επισκέπτη και παράλληλα πλήρως αισθητικά εναρμονισμένοι με την αρχιτεκτονική του χωριού. Μεταξύ άλλων θα γίνουν παρεμβάσεις εξωραϊσμού, πρόσβασης, βελτίωσης ή αντικατάστασης των υφιστάμενων υποδομών, καθώς και κατασκευής νέων, ορισμένες εκ των οποίων μάλιστα θα αξιοποιηθούν για σειρά δράσεων (πχ μικρό αμφιθέατρο στην πλατεία Βέιμου).

Ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Καπεντζώνης ευχαρίστησε ιδιαιτέρως την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την υποστήριξή της, δηλώνοντας: «Δε σταματάμε τις προσπάθειες βελτίωσης και ανάδειξης όλων των οικισμών του Δήμου μας. Ο ορεινός μας όγκος έχει μεγάλη αξία και δικαίωμα στην επιβίωση και στη διατήρηση στο χρόνο. Ο στόχος αυτός είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί μέσα από την κοινή προσπάθεια και τη συνεργασία όλων των φορέων».

 

Τι ισχύει για το κτίριο Ναυπακτία και τη μεταφορά του Λιμενικού Ταμείου

Για την παραχώρηση χρήσης (χωρίς αντάλλαγμα) τμήματος του ισογείου του κτιρίου Ναυπακτία στο λιμάνι της Ναυπάκτου και τη στέγαση εκεί του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου θα αποφασίσει κατά τη συνεδρίασή του το δημοτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Στην ανάγνωση του θέματος, είναι αλήθεια, η πρώτη αντίδραση είναι να απορήσει κάποιος τι δουλειά έχει εκεί μία τέτοιας φύσεως υπηρεσία του δήμου, όταν ο χώρος λόγω του σημείου που βρίσκεται, αν ήταν να αξιοποιηθεί προς κάτι, τότε αυτό θα έπρεπε να ακουμπά στον τομέα του τουρισμού. Ένα γραφείο πληροφοριών για τους επισκέπτες της πόλης, κάτι τέλος πάντων που να είναι προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Όπως πληροφορήθηκα από το δήμο, σε όχλησή μας για το τι ακριβώς προβλέπεται να γίνει από το Λιμενικό Ταμείο στο χώρο, αυτό που μου είπαν για αρχή είναι πως δεν προβλέπεται να εγκατασταθεί εκεί η υπηρεσία, οι δύο υπάλληλοι δηλαδή που έχει για τη λειτουργία της. Με λίγα λόγια δεν πρόκειται να γίνει ένα χώρος διεκπεραίωσης υποθέσεων, όπου θα είναι κόντρα σε αυτό που οι περισσότεροι φαντάζονται ότι ταιριάζει εκεί. «Και τι θα γίνει τότε;», ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημα που θέσαμε, για να μας απαντήσουν ότι πρόκειται να τοποθετηθεί μία νέα υπάλληλος που θα προσληφθεί για δύο έτη, η οποία έχει τα απαιτούμενα προσόντα (πχ γνώση ξένων γλωσσών) ώστε να αναλάβει και το ρόλο της ενημέρωσης για όσους επισκέπτονται την περιοχή. Μέσω αυτής, μάλιστα, το κτίριο θα αποκτήσει και ζωή, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, παύοντας να είναι κλειστό.

Επί της ευκαιρίας, όμως, έχει αξία να αναφερθούν και κάποια στοιχεία που αφορούν στο εν λόγω ακίνητο, έτσι όπως καταγράφηκαν στο βιβλίο του Στάθη Λουκόπουλου, «Ναύπακτος 1829-1939: Δημογραφική εξέλιξη και εποικισμός. Γεννήματα και θρέμματα». Διαβάστε τα παρακάτω που ο ίδιος ο συγγραφέας μετέφερε σε πρόσφατο σχόλιό του για το θέμα που ανέκυψε, με το δικό του πάντα προσωπικό ύφος:

«Το έτος 1918 ο Ανδρέας Ανδρεοπουλος (γνωστός και ως Κοντοβλαχος) με την υπ αριθμ 9606 δημόσια διαθήκη του συνέστησε κληροδότημα υπέρ της τότε κοινότητας Ναυπάκτου για το κτίριο “Ναυπακτία” ιδιοκτησίας της οικογένειας προβλέποντας τα έσοδα απ το ξενοδοχείο και το καφενείο στο ισόγειο ανά διετία να δίνονται ως προίκα σε απορία ντόπια κορίτσια. Αργότερα και αφού ο σκοπός του κληροδοτήματος ατόνησε ο Δήμαρχος τότε Τάκης Κουμπιος έπεισε τους απογόνους του κυρ Αντρέα τους Στάθη και Νότη Ανδρεοπουλος να μεταβιβάσουν κατά πλήρη κυριότητα το κτήριο στο Δήμο Ναυπάκτου. Στη συνέχεια κατόπιν ενεργειών των δημάρχων Μακρυγιάννη και Πανταζή το παλιό κτήριο κατεδαφίστηκε και επί πρώτης δημαρχία Ρεππα ανοικοδομήθηκε στην σημερινή του μορφή πανομοιότυπη με την αρχική του. Το κτήριο σήμερα είναι ανεκμετάλλευτο απ’ το Δήμο. Η καλύτερη κατά την κοινή γνώμη δυνατή χρήση είναι αυτή που θα βοηθήσει το τουριστικό – πολιτιστικό προϊόν της πόλης. Για το Δημοτικό λιμενικό ταμείο υπάρχουν άλλα δημοτικά κτίρια να το στεγάσουν όπως π. χ η παρατημένη πλαζ, το κτίριο Τσωνη, το δωμάτιο στο κτίριο Γαρμανη (που στεγασε παλιότερα την δημοτική κοινότητα). Ο συγχωρεμένος ο Δήμαρχος Κουμπιος έλεγε ως όταν η Ναύπακτος είχε τρεις χιλιάδες κατοίκους ήταν πόλη και πως όταν έγινε δεκαπέντε χιλιάδων έγινε χωριό σαν ας πούμε τη Δερβεκιστα, τη Λευτεριανη και το Λιβαδακι. Τι άλλο θα δούμε!!!!!».

Ν. Μαϊστρέλλη: Ο καταλυτικός ρόλος της γυναίκας στην τοπική αυτοδιοίκηση

Γράφει η Ναταλία Μ. Μαϊστρέλλη

τελειόφοιτος χημικός μηχανικός ΕΜΠ

Ησημερινή εποχή διαθέτει ικανότατες, προσοντούχες, καταρτισμένες γυναίκες σε όλα τα θέματα των αρμοδιοτήτων των αιρετών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τα νούμερα όμως της συμμετοχής αυτών δεν είναι αντάξια των ικανοτήτων τους ή της ανάγκης που έχει κάθε μορφής διοίκησης για ποικιλομορφία. Από τους 331 δήμους που διαθέτει η χώρα μόνον οι 15 έχουν γυναίκα δήμαρχο, λιγότερο από το 5% δηλαδή ενώ οι γυναίκες αποτελούν πλειοψηφία του πληθυσμού της χώρας μας. Το ίδιο ισχύει και στον τόπο μου, στον δήμο της Δωρίδας, όπου επι προσθέτως μόνον το 11.1% (3/27) του δημοτικού συμβουλίου αποτελείται από γυναίκες, καμία εκ των οποίων σε υψηλή θέση ευθύνης.

Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί πρόσφορο έδαφος ανάδειξης ισότητας των δυο φύλων χωρίς στεγανά και προκαταλήψεις ως προς την απόδοση αλλά με μοναδικό γνώμονα την προσωπική ικανότητα παραγωγής αυτοδιοικητικού έργου. Τυπικά υπάρχει ποσόστωση (40%) ως ελάχιστος αριθμός υποψηφίων συμβούλων από κάθε φύλο του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού. Οι γυναίκες μπορούν να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει λόγος για ποσόστωση μέσω του έργου τους. Μπορούν να τα φέρουν εις πέρας και να προσφέρουν όπως κάθε υποψήφιος ασχέτου φύλου αλλά χρειάζονται ισότιμη ευκαιρία!

Έχει αποδειχθεί πως η ποικιλομορφία στην διοίκηση μόνο οφέλη μπορεί να αποφέρει. Πολύπλοκα και χρόνια προβλήματα λύνονται καλύτερα με ρηξικέλευθες λύσεις που προκύπτουν από πολυδιάστατες και πολυεπίπεδες θεάσεις ενός ζητήματος. Γυναικείες παρουσίες μπορούν μόνο να ενισχύσουν αυτόν τον τρόπο λειτουργίας και να παράξουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η πρόοδος πρέπει να αφορά και την κοινωνική ταυτότητα του Δήμου μας. Θα πρέπει να εκπροσωπούνται όλες οι γενιές, άνδρες και γυναίκες που ζουν και δημιουργούν στον τόπο μας.

Κάθε εποχή έρχεται με τις τεχνολογικές και κοινωνικές της προκλήσεις και αυτές αφορούν και επηρεάζουν τον πληθυσμό εν συνόλω οπότε εύλογο θα είναι να συμμετάσχει το σύνολο αυτού. Η κάθε γυναίκα που θέλει να πολιτευθεί θέλει να κριθεί από το έργο της όμως, όχι από το φύλο ή την εμφάνιση της. Η ευθύνη φέρει υπευθυνότητα.

Πηγή πρώτης δημοσίευσης: youngpeople.gr

Το νέο 4ετές Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

«Ας πιάσουμε το νήμα της Δυτικής  Ελλάδας, ως περιοχή που άναψε τη σπίθα της επανάστασης και από εκεί και πέρα μεγαλούργησε σε διαρκή διάλογο με το νεωτερισμό της Δύσης σχεδόν 2 αιώνες πριν, χώρο που φιλοξένησε προοδευτικά κοινωνικά κινήματα, άνθισε το εμπόριο και εδραιώθηκε η επικοινωνία, μετασχηματίστηκε  η παραγωγική βάση. Είναι η ώρα να βγούμε μπροστά για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα είμαστε ώριμοι και  ικανοί να αναθεωρήσουμε ανά πάσα στιγμή».

Με αυτόν τον τρόπο περιέγραψε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης τη φιλοσοφία του νέου 4ετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το οποίο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 25ης Μαΐου 2021 και το οποίο ήταν το αποτέλεσμα μιας πλατιάς διαβούλευσης και ανταλλαγής πληροφοριών με τους τοπικούς φορείς και μίας άντλησης εμπεριστατωμένων στοιχείων για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Δυτικής Ελλάδας, οδηγώντας στο συμπέρασμα της ανάγκης μίας μεγάλης αλλαγής στην στρατηγική και στους στόχους της Περιφέρειας προκειμένου η Δυτική Ελλάδα να ξεφύγει από την πολύχρονη υστέρηση.

Κατά την τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης επεσήμανε ότι «το παραγωγικό μοντέλο που υιοθετήθηκε από την ημέρα έναρξης της αιρετής περιφερειακής αυτοδιοίκησης απέτυχε να αναδείξει δυναμικές, έμεινε εγκλωβισμένο σε ατολμίες και δεν κινητοποίησε τις πλούσιες φυσικές και οικονομικές δυνατότητες της περιοχής μας. Τελευταίοι  ήμασταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, στις τελευταίες θέσεις παραμείναμε ως περιφέρεια  στην 2η δεκαετία του 2000.  Κυνηγούσαμε αριθμούς βαυκαλιζόμενοι επιτυχίες και πρόοδο και κάθε φορά οι αριθμοί μας εκδικούνταν χαρίζοντάς  μας το ρόλο του ουραγού. Ένα μοντέλο ανάπτυξης χωρίς πυξίδα, ουραγός και αυτό των εξελίξεων που αγκομαχούσε να αυτοδικαιωθεί στα  μάτια  των εμπνευστών του καθώς σε επίπεδο κοινωνίας είχε ήδη χρεοκοπήσει.    Η πανδημία του Covid-19 και το κώμα στο οποίο περιήλθε η  οικονομία  με  απρόβλεπτες ακόμα  κοινωνικές επιπτώσεις  διαλύουν κάθε ψευδαίσθηση για το μοντέλο και τις πρακτικές που ακολουθήσαμε .Η ανάγκη μετασχηματισμού του καθίσταται αδήριτη» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Φαρμάκης, αναφερόμενος στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο, επεσήμανε πως η Δυτική Ελλάδα έχει τώρα μία ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη, καθώς λόγω της πανδημίας θα υπάρξουν σημαντικοί πόροι για την ανάταξη της οικονομίας και της κοινωνίας. «Ήρθε η ώρα να τα αλλάξουμε όλα όχι γκρεμίζοντας βέβαια αλλά μετασχηματίζοντας τον τρόπο που δουλεύουμε. Θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα και είμαστε πρώτοι εμείς έτοιμοι να  αλλάξουμε ακούγοντας τι έχει να μας πει η κοινωνία» σημείωσε.

Παρουσιάζοντας τους κεντρικούς στόχους του επιχειρησιακού σχεδίου, ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο για μία Δυτική Ελλάδα με αισθητή παρουσία στην Ευρώπη, εξωστρεφής και δυναμική,  που θα πρωταγωνιστεί και με βάση το πλούσιο και ιστορικό παρελθόν της, θα δημιουργήσει την ιστορία του αύριο. «Και αυτό γίνεται μόνο αν είναι σε θέση να επαναστατήσει απέναντι σε κατεστημένες χρεωκοπημένες αντιλήψεις» τόνισε, μιλώντας για την ανάγκη ενός νέου μοντέλου που θα ενσωματώνει υψηλό όγκο και υψηλής ποιότητας απασχόληση, ανταγωνιστικές επιχειρήσεις με οικονομίες κλίμακας, τεχνολογικό μετασχηματισμό μέσω καινοτομιών, υψηλή ανταγωνιστικότητα και διατηρήσιμη εξωστρέφεια, αλλά και έναν τόπο που θα προστατεύει τις ευπαθείς ομάδες, θα μειώσει και θα εξαφανίσει τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες, θα πετυχαίνει διακρίσεις σε κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες, θα έλκει επισκέπτες, επιχειρήσεις και ανθρώπινο δυναμικό και θα αναδεικνύει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα

«Αυτό που παρουσιάζουμε είναι ένα πλαίσιο ανάπτυξης για μια περιφέρεια που έχει τη θέληση να κοιτάξει τους πολίτες στα μάτια λέγοντας αλήθειες , μια περιφέρεια που έχει τη γνώση και τη δύναμη να σχεδιάσει και υλοποιήσει ρεαλιστικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις , μια περιφέρεια που έχει το θάρρος και είναι ικανή να αλλάζει η ίδια για να ανταποκρίνεται στις ασύμμετρες απειλές της σημερινής ζωής» κατέληξε.

Στο περιεχόμενο του τετραετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου αναφέρθηκε εκτενώς ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίων Ζαΐμης εξηγώντας ότι αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πολυτομεακό πρόγραμμα περιφερειακής και οργανωτικής ανάπτυξης. «Έχει ενιαία δομή, συγκρότηση που διέπει το σύνολο των διοικητικών και γεωγραφικών υπό ενοτήτων της Περιφέρειας. Αποτυπώνει το νέο μας όραμα , το οποίο αναλύεται σε στρατηγικούς στόχους και άξονες. Καταλήξαμε σε αυτά μετά από μήνες διαβούλευσης με όλους τους θεσμικούς φορείς και τους δήμους της περιοχής αλλά και τις υπηρεσίες της ΠΔΕ. Προχωράμε όλοι μαζί για το καλό του τόπου μας, τεχνοκρατικά, πολιτικά και με σκληρή δουλειά. Οι πολίτες θα μας κρίνουν και έτσι πρέπει στο τέλος της τετραετίας επί των αποτελεσμάτων» κατέληξε ο κ. Ζαϊμης.

Σημειώνεται πως το νέο 4ετές Επιχειρησιακό Σχέδιο συνοψίζει τις στρατηγικές επιλογές της Περιφέρειας και περιγράφει τις δυνατότητες να τις υλοποιήσει τα επόμενα χρόνια.  Στο Στρατηγικό Σχέδιο αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά κάθε γεωγραφικής ενότητας, τα στοιχεία της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της, ως οργανισμών και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση, διατυπώνεται η αναπτυξιακή  κατεύθυνση και οι κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας της Περιφέρειας και τον τρόπο διοίκησης των υποθέσεων περιφερειακού επιπέδου και προσδιορίζεται η στρατηγική της.

Με βάση τα παραπάνω, το 4ετές Σχέδιο περιλαμβάνει τέσσερις στρατηγικούς στόχους:

 • Ενίσχυση της προσβασιμότητας σε υπηρεσίες και δομές πολυτροπικών μεταφορών, γνώσης, τεχνολογίας και ψηφιακής διακυβέρνησης
 • Ανθεκτικότητα στη Διοίκηση και στην Κοινωνία, με έμφαση στη διοικητική ετοιμότητα, την αειφορία στο περιβάλλον και στην παραγωγή και την υγεία-μέριμνα, καθώς και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 • Στήριξη της εξωστρέφειας στην επιχειρηματικότητα, στον πολιτισμό και στον τουρισμό και ανάδειξη του εθελοντισμού και του ολυμπισμού
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην παραγωγή, την καινοτομία και την εξειδίκευση

Οι διαδικτυακές ξεναγήσεις του ΟΑΚΑ ξεκινούν με Φωκίδα

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών “Σπύρος Λούης”, με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια εγκαινιάζει διαδικτυακές παρουσιάσεις για σχολεία όλων των βαθμίδων. Μετά από 10 χρόνια εκπόνησης μιας πολύ πετυχημένης σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολεία και έχοντας ήδη υποδεχτεί δεκάδες χιλιάδες μαθητές κάθε σχολικής βαθμίδας από κάθε γωνιά της χώρας, αλλά και έξω από τα σύνορα αυτής, το ΟΑΚΑ, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις των καιρών και της πανδημίας, ανοίγει την αγκαλιά του σε κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας και του κόσμου μας.

Καλοσωρίζουμε κάθε μαθητή που θέλει να έρθει κοντά σε έναν μαγικό χώρο, που τα τελευταία 40 χρόνια αντιπροσωπεύει τις σημαντικότερες αθλητικές και πολιτιστικές στιγμές της χώρας, που αναβίωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στη σύγχρονη εποχή και τους φιλοξένησε ξανά για πρώτη φορά τον 21ο αιώνα, η μικρότερη χώρα στον κόσμο που το έχει κάνει ποτέ, σηματοδοτώντας τις διαχρονικές αξίες του Ολυμπισμού και του Εύ Αγωνίζεσθαι.

Μέσα από τα δημοσιογραφικά θεωρεία του Κεντρικού Ολυμπιακού Σταδίου, οι φιλοξενούμενοι του προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να ξετυλίξουν το νήμα της ιστορίας από την αρχαιότητα και τα όσα θαυμαστά συνέβαιναν σε αθλητικό, λατρευτικό και πολιτιστικό επίπεδο στον ίδιο χώρο που σήμερα δεσπόζει το Ολυμπιακό Αθλητικό μας Κέντρο μέχρι και τη σύγχρονη εποχή, από τις αρχές της δεκαετίας του ‘80 με τη θεμελίωσή του έως και τη μεγαλειώδη στιγμή της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και το αρχιτεκτονικό θαύμα της ενοποίησης του χώρου. Σήμερα, το Ολυμπιακό Στάδιο αλλάζει σελίδα. Εκσυγχρονίζεται, ανανεώνεται, γίνεται κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών και της προετοιμασίας των αθλητών μας και συνεχίζει να κρατάει αναμμένη τη φλόγα της Ολυμπιακής Δάδας των αγώνων του 2004, που μας φέρνουν πάντα στο μυαλό την εικόνα μιας Ελλάδας που θα θέλαμε να ξαναζήσουμε.

Ο αθλητισμός είναι κάτι παραπάνω από ένα τεράστιο παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο. Είναι ένα κανάλι επικοινωνίας με τις καρδιές των ανθρώπων κάθε ηλικίας και ιδιαίτερα των νέων και των παιδιών και μια απάντηση στα σύγχρονα προβλήματα της εποχής μας, αναδεικνύοντας πεποιθήσεις και καταστάσεις, όπου χωράει μόνο η αξία του ονείρου στη ζωή μας, η δύναμη της υπέρβασης, η αναγνώριση του καλύτερου, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και ένα ταξίδι προς την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Αυτό είναι κάτι που θα επιχειρήσει να αναδείξει η συγκεκριμένη σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που υλοποιεί το ΟΑΚΑ με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Την αρχή του προγράμματος εγκαινιάζει μια σειρά παρουσιάσεων στα μικρότερα μονοθέσια δημοτικά σχολεία της χώρας μας, ανάμεσα σε αυτά και το μικρότερο σχολείο της Ευρώπης με έναν μόνο μαθητή, αλλά και στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, αποδεικνύοντας τη διάθεση όλων των εμπλεκομένων ανθρώπων να γκρεμίσουν τα σύνορα και τις αποστάσεις, φέρνοντας όλο τον κόσμο κοντά στη μαγική ιστορία του χώρου και του ελληνικού αθλητισμού.

Ξεκινάμε με χαρά και ενθουσιασμό αυτό το καινούργιο ταξίδι του αθλητισμού και του Ολυμπισμού στα σχολεία μας, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, συναντώντας τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Χρισσού Φωκίδας, τον μαθητή από το μικρότερο σχολείο της χώρας και της Ευρώπης, το Δημοτικό Σχολείο Αρκίων Δωδεκανήσου και συνεχίζουμε με το Δημοτικό Σχολείο Ποντοκώμης Κοζάνης …

Καλωσορίσατε στο Ο.Α.Κ.Α.!
#oakakatiallazei
#oakatospitimas

Η αποκατάστασης του προβλήτα του Αντιρρίου στο επίκεντρο συνάντησης δήμου-Λιμενικού

Β.Γκίζας: «Η αγαστή συνεργασία οδηγεί στην επίλυση των προβλημάτων»

«Η αγαστή συνεργασία οδηγεί στην επίλυση των προβλημάτων και προωθεί προς υλοποίηση πολύ σημαντικά έργα», δήλωσε ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ.Βασίλης Γκίζας, με αφορμή τη συνάντηση που είχε, παρουσία του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπακτίας κ.Σπύρου Τσέλιου, με το Διοικητή της 5ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος κ.Δημήτρη Κυριακουλόπουλου, τη Διοικήτρια του Α’ Λιμενικού Τμήματος Ρίου-Αντιρρίου κ.Ελένη Κουτσούκου και τη Διοικήτρια του Α’ Λιμενικού Τμήματος Ναυπάκτου κ.Μαρία Θωμοπούλου.

Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η πορεία του έργου της αποκατάστασης των παραλιακών υφιστάμενων κρηπιδωμάτων της Τοπικής Κοινότητας του Αντιρρίου, προϋπολογισμού 124.000,00 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών). Με την ολοκλήρωσή του, η οποία αναμένεται το προσεχές διάστημα, θα αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα των σπηλαιώσεων και ρηγματώσεων μέρους του δυτικού προβλήτα, τα οποία εδώ και χρόνια, κυρίως τους χειμερινούς μήνες επιδεινώνονταν διαρκώς. Με την παράδοση του έργου θα δοθεί τέλος στους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετώπιζαν τα πλοία και οι επιβάτες κατά την προσέγγιση του προβλήτα.

Μεταξύ άλλων, και με δεδομένη την αύξηση των αναγκών του Α’ Λιμενικού Τμήματος Ναυπάκτου τους θερινούς μήνες, υπήρξε αίτημα του Δήμου Ναυπακτίας και δόθηκαν δεσμεύσεις από την πλευρά της Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος, για την ενίσχυση της εδώ Υπηρεσίας σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και την προσθήκη ενός οχήματος ελέγχου.

Η Νάνσυ Δρόσου έχει τη δική της πρόταση στο Mad Viral της Cosmote TV

Η Νάνσυ Δρόσου, ιδιοκτήτρια του «Yogi Life Nafpaktos», συνεχίζει τη συνεργασία της με το Mad Viral της Cosmote TV – θέση 602, εκεί όπου μπορείτε να την παρακολουθείτε καθημερινά στις 08:00!

Με αφορμή αυτή, η ιστοσελίδα του καναλιού www.mad.tv την παρουσίασε πρόσφατα στο κοινό, κάνοντας αναφορά στο κανάλι της στο youtube (Yogi Life Nafpaktos).

«Προσπαθεί και ενθαρρύνει τον κόσμο μέσω του YouTube καναλιού της να ξεκινήσει να γυμνάζεται! Θα μου πεις «Είναι τόσο δύσκολο;»… ε για κάποιους είναι! Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας, δεν αφήνουν, ανεξαρτήτως ηλικίας, την πλειοψηφία του κόσμου να γυμναστεί. Ακόμα και να πάει μια βόλτα…», ανέφερε το δημοσίευμα, συνεχίζοντας: «Κάπως έτσι, η Nansy, ξεκίνησε το δικό της κανάλι στο YouTube, ωστε να βοηθήσει με τον δικό της τρόπο τους ανθρώπους γύρω της – αλλά κυρίως στα Ίντερνετς – να ξεκινήσουν να γυμνάζονται μέσω της Yoga»!

Κι αυτή ήταν μία εμφάνισή της στο κορυφαίο νεανικό μέσο από την Αθήνα, καθώς προ λίγων εβδομάδων η Νάνσυ ήταν καλεσμένη της εκπομπής «Talk to Mad», με παρουσιαστή το Steve Μιλάτο, με αφορμή την καμπάνια Mad Freeaster. Εκεί μίλησε για το lockdown, για το πως πέρασε ο δύσκολος ομολογουμένως χειμώνας λόγω των συνθηκών της πανδημίας, αλλά και για τα επόμενα σχέδια του «Yogi Life Nafpaktos».

Δείτε το απόσπασμα στο βίντεο που ακολουθεί: