Ραντεβού με την εφορία ηλεκτρονικά

Παρότι  έχουν περάσει αρκετές μέρες  από το άνοιγμα της  εφαρμογής  για την υποβολή των   φορολογικών  δηλώσεων , όμως  αρκετά   προβλήματα,  ακόμη  συνεχίζονται . Υπάρχουν  προβλήματα   με  τις  βεβαιώσεις  από  ασφαλιστικά ταμεία, επιδοτήσεις κλπ.  Το  έντυπο  των  δηλώσεων  των  νομικών προσώπων μόλις προχθές δημοσιοποιήθηκε. Ελπίζουμε  σύντομα να επιλυθούν τα όποια προβλήματα , για  να  μπορέσουν απρόσκοπτα να υποβληθούν οι δηλώσεις .

Η  ισχύουσα μέχρι στιγμής προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων είναι η  27 Αυγούστου, και για όσους  συμμετέχουν σε εταιρείες με απλογραφικά βιβλία , η προθεσμία επεκτείνεται μέχρι 15  Σεπτεμβρίου.

Η δήλωση  υποβάλλεται   ηλεκτρονικά  με  τους  κωδικούς  taxis στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

Ειδικά για τους  αποβιώσαντες  , η  φορολογική δήλωση  υποβάλλεται  χειρόγραφα  στη  ΔΟΥ από τους  κληρονόμους , με προθεσμία την τελευταία ημέρα του έτους.

 

ΠΟΙΟΙ  ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ;

 • Κάτοικοι Ελλάδος,που  έχουν  συμπληρώσει  το  18ο έτος  της  ηλικίας  τους, και απέκτησαν  εισοδήματα φορολογούμενα  ή  απαλλασσόμενα, πραγματικά, ή τεκμαρτά .
 • Ανήλικοι, υποβάλλουν δική τους δήλωση, όταν  αποκτούν  εισόδημα  από  προσωπική  εργασία, ή  από συντάξεις που  περιήλθαν  στο  ανήλικο , λόγω  του  θανάτου  του  πατέρα, ή της  μητέρας . Αν το  ανήλικο αποκτά  και άλλα  εισοδήματα  (πχ  ενοίκια ) ,αυτά  θα  προστεθούν  στο  εισόδημα  του  γονέα  με το μεγαλύτερο  εισόδημα .
 • Φοιτητές οι οποίοι έχουν αποκτήσει εισοδήματα από μισθωτή εργασία το έτος 2020. Σε διαφορετική περίπτωση, οι φοιτητές αναγράφονται  στη  δήλωση  των  κηδεμόνων μέχρι  και  το  25ο ετος  της  ηλικίας τους.
 • Κάτοικοι εξωτερικού, υποβάλλουν  φορολογική  δήλωση, αν εχουν  πραγματικό εισόδημα στην  Ελλάδα. Οι κάτοικοι  εξωτερικού  οφείλουν  να  επιβεβαιώσουν  και  την  χώρα της φορολογική  τους  κατοικίας, συμπληρώνοντας τον αριθμό φορολογικης  ταυτοποίησης (αντίστοιχο ΑΦΜ) της εκάστοτε  χώρας.
 • Δήλωση συζύγων. Οι σύζυγοι  υποβάλλουν  κοινή  δήλωση, όμως τα  εισοδήματα  δηλώνονται  χωριστά  και  φορολογούνται  χωριστά. Σε ειδικές περιπτώσεις, σύζυγοι  μπορούν  να  υποβάλλουν ξεχωριστή  δήλωση  αν το επιθυμούν, εφόσον δηλωθεί  εμπρόθεσμα  στο  Μητρώο  της  ΔΟΥ.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ

Οι  φορολογούμενοι  υποχρεούνται  να  δηλώσουν  όλα  τα  εισοδήματα  τους  , είτε  φορολογούνται  είτε  όχι.

Ειδικότερα  οι  κάτοικοι  Ελλαδος, οφείλουν  να  δηλώσουν  τα  παγκόσμια  εισοδήματα  τους, φορολογούμενα  ή  μη   απο  όπου  και  αν  προέρχονται . Υποχρεούνται  ακόμη  να δηλώσουν αν έχουν  περιουσιακά  στοιχεία( καταθέσεις , μετοχες, ομόλογα , ακίνητα  , επιχειρήσεις  κλπ)   στο  εξωτερικό .

Επιπλέον οι κάτοικοι  Ελλάδος  υποχρεούνται  να  δηλώσουν  εισοδήματα  που  απέκτησαν  και  απο  το  εξωτερικό (μισθούς , συντάξεις , ενοίκια , τόκους , μερίσματα κλπ)

Εφιστάται  η  προσοχή  σε  αυτό  το  σημείο  , διότι το υπουργείο  οικονομικών  ανταλλάσει δεδομένα με όλα σχεδόν  τα  κράτη , για  εισοδήματα  και  περιουσιακά  στοιχεία που βρίσκονται στο  εξωτερικό.

Εισοδήματα  από  ενοίκια , που  δεν  εισπράχθηκαν, μπορούν  να  μην φορολογηθούν , εφόσον  ο  εκμισθωτής  κοινοποιήσει  εξώδικο στον μισθωτή, για  τα  μη  εισπραχθέντα  ενοίκια. Το προαναφερθέν εξώδικο πρέπει να προσκομισθεί  στη  ΔΟΥ ώστε να εγκριθεί η αίτηση για μη εισπραχθέντα ενοίκια, και να  “ξεκλειδώσει” ο κωδικός για  την καταχώρηση  των ανείσπρακτων  ενοικίων.

Τυχόν αναδρομικά  εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις που εισέπραξε ο φορολογούμενος το έτος 2020, δηλώνονται  με  συμπληρωματική  δήλωση  στο  χρόνο που αφορούν.

 

ΤΕΚΜΗΡΙΑ

Οι φορολογούμενοι  φορολογούνται , είτε  με  το  πραγματικό  τους  εισόδημα , είτε  με  το  τεκμαρτό , είτε  με  τις δαπάνες  απόκτησης  περιουσιακών  στοιχείων  και  δαπανών  διαβίωσης.

Δαπάνες  απόκτησης περιουσιακών  στοιχείων νοείται τα χρήματα  που  ξοδεύει  ο  φορολογούμενος  για  αγορά

α) ακινήτου  μαζί  με τους φόρους  και  τα συμβολαιογραφικά ,

β) αγορά   αυτοκινήτων , σκαφών  αναψυχής  , μοτοποδηλάτων , μετοχών, εταιρικών  μεριδίων , εισφορά  χρημάτων  σε  επιχείρηση , αύξηση κεφαλαίου  εταιρειών  ,  χορήγηση  δανείου σε  οποιονδήποτε  , εξόφληση  δανείου  και  τόκων,

γ)  ανέγερση  οικοδομών.

δ) αγορά κινητών  πραγμάτων  αξίας άνω  των 10.000,00 ευρώ

 

Δαπάνες  διαβίωσης είναι οι ακόλουθες

α)  τεκμαρτό  ενοίκιο  από  ιδιοκατοίκηση , το  3%  της  αντικειμενικής  αξίας  του  ακινήτου  .

β) χρήση   ΕΙΧ , ανάλογα  με  τον  κυβισμό  του  αυτοκινήτου και  τα  έτη  παλαιότητας .

γ) Χρήση  σκάφους  αναψυχής  , ανάλογα  το  μήκος  και  τα  έτη  παλαιότητας  .

δ)  Χρήση  πισίνας .

ε)  Χρήση  ΕΙΧ  εταιρειών  από  τους  εταίρους  ή  απο  τα  μέλη  του  ΔΣ  ΑΕ  ή τους  διαχειριστές  ΙΚΕ.

στ) Δίδακτρα  που  καταβάλλονται  σε  ιδιωτικά  σχολεία.

Τα  τεκμήρια  απόκτησης περιουσιακών  στοιχείων  και  δαπανών διαβίωσης, λειτουργούν σωρευτικά .

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ 

Ο προσδιορισμός του φόρου υπολογίζεται σύμφωνα με το  μεγαλύτερο ποσό μεταξύ, των  πραγματικών εισοδημάτων , των  τεκμηρίων  απόκτησης περιουσιακών  στοιχείων και δαπανών διαβίωσης .

Τα  τεκμήρια  μπορούν  να  μειώσουν, πλεονάσματα εισοδημάτων από  προηγούμενα  χρόνια, δωρεές, δάνεια, πώληση  περιουσιακών  στοιχείων  υπό  προϋποθέσεις, κέρδη  από  λαχεία, προπό.

     

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Οι  φορολογούμενοι  υποχρεούνται  να  διενεργούν  πληρωμές μέσω  τραπεζών  ή  πιστωτικών  καρτών , για  αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών για κάλυψη οικογενειακών τους αναγκών.

Οι  δαπάνες  πρέπει  να  ανερχονται  στο  30% του εισοδήματος και  μέχρι  20.000,00 δαπάνες. Για  φέτος, λόγω  επιδημίας , υπο  προυποθέσεις  , το  ποσοστό  θα  είναι  20%. Δεν υποχρεούνται  σε  ηλεκτρονικές  αποδείξεις, οι κατοικοι  εξωτερικου, όσοι  επλήγησαν  από  την  πανδημία και τα προηγούμενα χρόνια δεν  είχαν φορολογηθεί  με τα τεκμήρια, όσοι ήταν άνω  από  70 ετών, άτομα  με  αναπηρία τουλάχιστον 80%, ανήλικοι , φυλακισμένοι, όσοι κατοικούν μόνιμα  σε χωριά κάτω  των  500 κατοίκων και  δεν θεωρούνται τουριστικές  περιοχές  , οι  δικαιούχοι  ΚΕΑ και οι στρατιώτες.

Οσοι δεν συμπληρώνουν  το απαιτούμενο  ποσό  αποδείξεων, επιβαρύνονται  με  πρόσθετο  φόρο .

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Τα εισοδήματα  από  μισθούς  συντάξεις  και  επιχειρηματικη και  αγροτική  δραστηριότητα  φορολογούνται :

 • Μέχρι 000,00    ποσοστό      9%
 • Μέχρι 000,00   ποσοστό     22%
 • Μέχρι 000,00   ποσοστό     28%
 • Μέχρι 000,00   ποσοστό     36%
 • Άνω 000,00    ποσοστό     44%

 

Για  να  δηλωθούν εισοδήματα  από  επιχειρηματική και  αγροτική  δραστηριότητα  πρέπει  να  υποβληθεί και  το έντυπο  Ε3.

Εισοδήματα  αναπήρων  με  ποσοστο  αναπηρίας 80%  και  άνω   απαλλάσσονται  του  φόρου .

Αναπηρία  από 67% και  πάνω,  επιφέρει  έκπτωση  φόρου  200,00 ευρώ .

 

Τα εισοδήματα  από  ενοίκια  φορολογούνται :

 • Μέχρι 000,00                    ποσοστό    15%
 • μέχρι 000,00                    ποσοστό    35%
 • Ανω των 000,00                    ποσοστό    45%

 

Με  την ίδια  κλίμακα  φορολογείται  και  η  δωρεάν παραχώρηση ακινήτου  σε  οποιονδήποτε  τρίτο εκτός από  παραχώρηση οικίας μέχρι 200 τμ προς τέκνα  για  πρώτη  κατοικία , ή  προς  εγγονούς και το  αντίθετο ,που  απαλλάσσεται  . Ο  υπολογισμός του  της  δωρεάν παραχώρησης , γίνεται  με ποσοστό 3% επί  της αντικειμενικής  αξίας  του  ακινήτου .

Για να  δηλωθούν τα  εισοδήματα από ενοίκια, πρέπει  να  υποβληθεί  και  το  έντυπο  Ε2.

 • Εισοδήματα από  τόκους                                    ποσοστό     15%
 • Εισοδήματα από  μερίσματα                               ποσοστό       5%
 • Εισοδήματα από  δικαιώματα                             ποσοστό     20%
 • Εισοδήματα Ναυτικών ανώτερο πλήρωμα           ποσοστό     15%
 • Εισοδήματα Ναυτικών κατώτερο πλήρωμα         ποσοστό     10%
 • Εισοδήματα Νομικών προσώπων                       ποσοστό     24%

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ

Η  καταβολή  του  φόρου  γίνεται  σε  8 ισόποσες  μηνιαίες  δόσεις. Αν η  δήλωση  υποβληθεί μέχρι  28/7/2021 και  καταβληθεί  μέχρι 30/7/2021 εφαπαξ όλο  το  ποσό του φορου, παρέχεται έκπτωση   3% .

Αν η  δήλωση υποβληθεί  μέχρι 27/8/2021 , πρέπει  να  καταβληθούν  μέχρι 31/08/2021   δύο δόσεις  μαζί.

Καθυστέρηση πληρωμής των  φόρων  επιβαρύνεται  με  προσαύξηση    0,73%  ανά  μήνα  καθυστέρησης .

Καθυστέρηση πληρωμής  φόρων  για  μεγάλο χρονικό  διάστημα , και  αν  το  ποσό  δεν ρυθμιστεί , η ΔΟΥ  προβαίνει σε  κατάσχεση   περιουσιακών στοιχείων  και  κυρίως τραπεζικών  λογαριασμών.

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Η ανακριβής δήλωση, ή  εκπρόθεσμη  δήλωση  και η μη υποβολή  δήλωσης  επισύρει  κυρώσεις και πρόστιμα .

Απόκρυψη μεγάλων  ποσών  προκαλεί  και  ποινικές  διώξεις .

Τούτο  αποτελεί  μία  μικρή  περίληψη  και  οδηγός  για την υποβολή  των  φορολογικών  δηλώσεων

 

Λογιστικό Γραφείο Τσιλιγιάννη

 

Που πάει το 1,8 εκατ. του interreg και τι θα γίνει με το αγκυροβόλιο στη Βαριά

Την ανάγκη της Ναυπάκτου να αποκτήσει πρόσβαση προς και από τη θάλασσα, η παρούσα δημοτική αρχή τη δρομολογεί με λύση μέσω του αγκυροβολίου στην περιοχή της Βαριάς. Είναι γνωστή η ιστορία των γεγονότων για το πως τα χρήματα από το πρόγραμμα interreg, το 1,8 εκατ. ευρώ, πάρθηκαν από το τουριστικό καταφύγιο και πάνε για την περίπτωση άλλου λιμενικού έργου, μία συζήτηση βέβαια που δεν έχει κλείσει κατά τα φαινόμενα, όμως σήμερα δεν είναι αυτό το θέμα με το οποίο θα καταπιαστούμε. Σήμερα, μέσω της στήλης, θα επιχειρήσουμε να ρίξουμε φως στο τι συμβαίνει με το ποσό του προγράμματος, και εάν τελικά θα συνεχίσει να αφορά στο αγκυροβόλιο ή όχι, μιας και στη διάρκεια των ημερών που προηγήθηκαν ειπώθηκαν αρκετά για την τύχη του, μέχρι και το ότι η πόλη θα το χάσει αφού οδεύει προς άλλη περιοχή της Αιτ/νίας.

Δεδομένο πρώτο, και το πιο σημαντικό για την πορεία των γεγονότων. Το έργο του αγκυροβολίου είναι (σχεδόν;) απίθανο να προλάβει τους χρόνους ώστε να δημοπρατηθεί και να απορροφήσει τα χρήματα του interreg. Από αυτή την παράμετρο ξεκινά λοιπόν η αλληλουχία των γεγονότων κάτι που εδώ και καιρό σε δήμο και Λιμενικό Ταμείο είναι γνωστό, αναγκάζοντάς τους να ερευνήσουν εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησής τους. Η πρόταση που έπεσε στο τραπέζι και προκρίθηκε, σύμφωνε με πληροφορίες μας, είναι να γίνει μία σειρά παρεμβάσεων στο παραλιακό μέτωπο, οι οποίες μάλιστα θα αφορούν και τα δύο άκρα των παραλιών, δηλαδή τον χώρο όπου βρίσκονταν οι νεροτσουλήθρες, αλλά και το άλσος του Γριμπόβου.

Στο πρώτο μας θέμα την προηγούμενη εβδομάδα σας μιλήσαμε για τα όσα η διοίκηση του δήμου επιθυμεί να δρομολογήσει στο δυτικό άκρο της παραλίας της Βαριάς (πρώην νεροτσουλήθρες) και τα οποία όπως όλα δείχνουν θα επιχειρηθεί να χρηματοδοτηθούν από το interreg. Με τη βασική φιλοσοφία να λέει ότι ο χώρος θα πρέπει να αποδοθεί στους πολίτες ως κοινόχρηστος χώρος αναψυχής, εκεί σχεδιάζεται να τοποθετηθούν γήπεδα μπιτς βόλεϊ με εξέδρες, μία μεγάλη παιδική χαρά, όργανα γυμναστικής, εξοπλισμός που θα επιτρέπει στους επισκέπτες να κάθονται, κιόσκια, νέος φωτισμός αλλά και εστίες πρασίνου. Εκτός αυτών, όμως, τα πρόγραμμα επιχειρείται να χρηματοδοτήσει επίσης παρεμβάσεις σε όλο το μήκος των δύο παραλιών της πόλης, όπως για παράδειγμα, σημεία υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων, ξύλινους διαδρόμους, παγκάκια που θα συνοδεύονται με νέες τεχνολογίες, seatrac για αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα ατόμων με κινητικά προβλήματα, wifi, καθώς και κάποιες επιμέρους παρεμβάσεις που σχετίζονται με τα μέτρα ασφαλείας (πχ απινιδωτές) τις οποίες λαμβάνει υπόψη το πρόγραμμα των Γαλάζιων Σημαιών. Σε όλα τα παραπάνω, αξίζει να σημειώσουμε, προστίθεται και η πίστα των bmx στο άλσος του Γριμπόβου.

Η μελέτη επ’ αυτών είναι σχεδόν έτοιμη, αφού σύμφωνα με πληροφορίες μας αυτή τη στιγμή μπαίνουν οι τελευταίες λεπτομέρειες, στο πλαίσιο πάντα της συνεργασίας δήμου και Λιμενικού Ταμείου με την Περιφέρεια. Η τελευταία άλλωστε θα είναι ο φορέας του έργου, και οι δύο πρώτοι ο κύριός του. Όλα αυτά μάλιστα θα επισημοποιηθούν, αφού πριν παρθούν οι προβλεπόμενες αποφάσεις από τα συλλογικά όργανα του κάθε φορέα, με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης, η οποία θα αποτελεί στην ουσία την τροποποίηση της υπάρχουσας που αφορούσε στο έργο του αγκυροβολίου.

Μοιραία εδώ, όμως, τίθεται και το θέμα, τι θα γίνει με την περίπτωση του αλιευτικού έργου; Σύμφωνα με τις δικές μας πηγές, ο δήμος έχει έρθει σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη και τη διαχειριστική για την παραπάνω αλλαγή, εξασφαλίζοντας από το Νεκτάριο Φαρμάκη το οκ για τη χρηματοδότηση του αγκυροβολίου από πόρους της Περιφέρειας, κάτι για το οποίο, όταν τελειώσουν και τα τυπικά που απομένουν για όλα τα παραπάνω, θα γίνουν και επίσημες ανακοινώσεις.

Το σύνολο των πληροφοριών που παραθέτουμε αποτυπώνει την κατάσταση ως έχει σήμερα, με την παρατήρηση από μέρους μας, βέβαια, ότι αποτελούν στοχεύσεις του δήμου και κινήσεις που γίνονται για τη δρομολόγηση των δύο έργων, που μένει όμως να αποδειχτούν και στην πράξη ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτό που διατυμπανίζεται, πάντως, και μας μεταφέρθηκε με τρόπο ξεκάθαρο, είναι πως τα χρήματα από το interreg δεν πρόκειται να χαθούν από τη Ναύπακτο. Το κρατάμε και θα το συμπεριλάβουμε στο τελικό «λογαριασμό», όταν θα έρθει δηλαδή η ώρα της κρίσεις επί όλων αυτών.

Στην… πένα: Η πόλη υπαγορεύει τις χρήσεις

Γράφει ο Γιώργος Κων. Ασημακόπουλος

Πριν περίπου είκοσι χρόνια, επί Κώστα Κονίδα, ο Δήμος αποφασίζει να αποκτήσει μέσω αγοράς το οικόπεδο ανατολικά της Βαρειάς που όλοι ξέρουμε ως «νεροτσουλήθρες». Σκοπός ήταν να μισθωθεί σε ιδιώτη προς τουριστική εκμετάλλευση, όπως και έγινε. Αποτέλεσμα ήταν οι καλαμιές να αντικατασταθούν από ένα υπαίθριο υδάτινο πάρκο που έγινε σημείο αναφοράς για την πόλη αλλά και την Περιφέρεια. Παρόλο που ακόμη δεν λειτουργούσε η Γέφυρα, η Ναύπακτος δεχόταν επισκέπτες από την Αχαΐα για τον συγκεκριμένο χώρο.

Μετά γίνανε Δημοτικές εκλογές και αλλάξαμε Δήμαρχο (καθόλου πρωτότυπο για τη Ναύπακτο). Η νέα πλειοψηφία δεν είδε με καλό μάτι τη συγκεκριμένη συμφωνία, έχοντας σε κάποια σημεία δίκιο. Το ένα έφερε το άλλο και η επιχείρηση σταμάτησε να λειτουργεί. Μπλεγμένα στα ψιλά γράμματα της σύμβασης, τα κουφάρια των παιχνιδιών μείνανε να αιωρούνται για χρόνια, θυμίζοντας τα περασμένα μεγαλεία με δεξιώσεις, γάμους, παιχνίδια και συναυλίες. Ένας χώρος που μετατράπηκε σε… χαβούζα.

Έτσι λοιπόν φτάσαμε να έχουμε δαπανήσει εκατό εκατομμύρια δραχμές για να αποκτήσουμε ένα οικόπεδο που στη συνέχεια δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ένα οικόπεδο που έγινε το θύμα της διαμάχης δύο διαδοχικών δημοτικών παρατάξεων. Ένα φιλέτο που αντιμετωπίζουμε με αμηχανία και ως βάρος. Φτάσαμε πέρυσι να βλέπουμε τον σημερινό Δήμαρχο να πανηγυρίζει που κατάφερε… να μπαζώσει τις πισίνες. H κατάντια να προβάλλεται ως θετικό έργο η καταστροφή τουριστικών υποδομών, είναι ενδεικτική της κατάστασης της πόλης.

Με την ίδια αμηχανία αντιμετωπίζουμε κι άλλα ακίνητα. Το άλσος του Γριμπόβου το οποίο κοιτάμε από μακριά εδώ και δεκαετίες χωρίς να ορίζουμε κάποια χρήση. Το Ξενία που πέρασε από την απόλυτη εξαθλίωση για να φτάσει στη σημερινή του ανακαίνιση, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη καθορισμένη σαφής χρήση. Το κυκλοφοριακό πάρκο που επίσης μετά από ένα σύντομο διάστημα δόξας έγινε σημείο κινδύνου. Το οικόπεδο των παζαριών που αφού -σωστά- το ασφαλτοστρώσαμε το κοιτάμε και αυτό με απορία. Για την δε πλαζ τι να πούμε, που μέσα σε μια νύχτα μετατράπηκε σε υπαίθριο ουρητήριο από γκλαμουράτο meeting point…

Μια σειρά από παραλιακά ακίνητα τα οποία εδώ και δεκαετίες ρημάζουν. Τα οποία αντί να είναι αναπτυξιακοί μοχλοί, ατμομηχανές και άλλα μεγαλόστομα του τουρισμού, είναι σημεία υποβάθμισης του παραλιακού μας μετώπου. Πραγματικά θέλει προσπάθεια να καταφέρεις ως Δήμος αυτά τα οικόπεδα να τα μετατρέψεις σε προβλήματα και εστίες υποβάθμισης. Μια ακόμη απόδειξη της χρεοκοπίας στην οποία μας έχουν οδηγήσει οι Δημοτικές Αρχές των τελευταίων είκοσι ετών.

Τίθεται σήμερα το ερώτημα «τι μπορεί να γίνει στις νεροτσουλήθρες». Αντί να καταθέσω και εγώ την υπέροχη άποψή μου συμπληρώνοντας το παζλ των ιδεών που διακινούνται για τους παραπάνω χώρους, θα πω απλά ότι ο κόσμος δείχνει την χρήση τους. Περνάς από τα παζάρια και βλέπεις κόσμο να περπατά σε κύκλους, πάνω σε έναν αχάρακτο στίβο. Το κυκλοφοριακό πάρκο και οι νεροτσουλήθρες τα απογεύματα γεμίζουν από γονείς με μικρά παιδιά που κάνουν ποδήλατο με ασφάλεια, το διάστημα που Ψανή και Γρίμποβο είναι αμαξιτές οδοί. Το άλσος του Γριμπόβου έχει γίνει αυτοσχέδιος αθλητικός χώρος.

Καλό θα ήταν να «ακούγαμε» τον κόσμο που δείχνει τις λειτουργίες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν οι χώροι αυτοί, αντί να αραδιάζουμε ιδεάρες και αποψάρες. Τουλάχιστον έτσι τα οικόπεδα αυτά δεν θα μετατρέπονταν σε ρημαδιό μέσα σε λίγα χρόνια.

Ψήφισμα του δήμου Δωρίδος για τα ΕΛΤΑ: «Αυτή η μεθόδευση δεν θα γίνει ανεκτή»

Με έντονο τρόπο εκφράζει την αντίδρασή του με ψήφισμα που εξέδωσε ο Δήμος Δωρίδας για την υποβάθμιση των καταστημάτων ΕΛΤΑ σε Λιδωρίκι και Ευπάλιο, καλώντας την Διοίκηση των ΕΛΤΑ  να δει το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται στην περιοχή και να αποκαταστήσει την αδικία επαναφέροντας το προηγούμενο καθεστώς. Παράλληλα, όπως αναφέρει το doridanews.gr, προτείνει να αναλάβει ο Δήμος τη δωρεάν στέγαση των δύο καταστημάτων. Το Ψήφισμα λήφθηκε με τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των παρατάξεων του Δήμου, εκτός της Λαϊκής Συσπείρωσης, που συμφώνησε μεν με το περιεχόμενό του, αλλά ζήτησε και την απόδοση πολιτικών (κομματικών) ευθυνών.

Ολόκληρο το Ψήφισμα του Δήμου αναφέρει:

«Εκφράζουμε  την αντίθεσή μας στην συνεχιζόμενη υποβάθμιση των ΕΛ.ΤΑ. και πιο συγκεκριμένα των καταστημάτων Λιδωρικίου και Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος.

Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε την υποβάθμιση των καταστημάτων Λιδωρικίου και Ευπαλίου σε προωθημένες θυρίδες συναλλαγής. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι τα καταστήματα θα παραμένουν ανοιχτά κάποιες ημέρες της εβδομάδας και για 2 ώρες την κάθε φορά. Οι υπάλληλοι θα καλούνται να καλύπτουν αγροτικά δρομολόγια εκατοντάδων χιλιομέτρων μέσα σε ελάχιστες ώρες. Σενάριο που στην πραγματικότητα δεν μπορεί να υλοποιηθεί, αλλά είναι και επικίνδυνο για τους υπαλλήλους,  οι οποίοι καλούνται να πραγματοποιούν συναλλαγές με το κοινό μέσα σε δυο ώρες και μετά μέχρι τη λήξη του ωραρίου του να οδηγήσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα, στο ορεινό οδικό δίκτυο, στα απομακρυσμένα χωριά, σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και στο τέλος του ωραρίου να επιστρέψουν στα καταστήματα Ερατεινής και Ναυπάκτου.

Ο μεγάλος χαμένος είναι ο πολίτης, που έως τώρα δεν εξυπηρετείται έγκαιρα, παραλαμβάνει ληγμένους λογαριασμούς και χρεώνεται με προσαυξήσεις καθυστέρησης και αν ολοκληρωθεί αυτός ο σχεδιασμός θα χειροτερεύσει η σημερινή κακή κατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή έχουν κλείσει οι τράπεζες και τα καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. εξυπηρετούν επιπλέον και συναλλαγές της τράπεζας του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Το ταχυδρομείο Λιδωρικίου εξυπηρετεί καθημερινά και αποκλειστικά και τις φυλακές Μαλανδρίνου, όπου υπηρετούν περίπου 200 υπάλληλοι και είναι εγκλεισμένοι περίπου 400 κρατούμενοι.

Αυτή η μεθόδευση δεν είναι δυνατόν να γίνει ανεκτή από τη δημοτική Αρχή  και συμφωνήσαμε σε νέο ψήφισμα διαμαρτυρίας, την ενημέρωση της κοινής γνώμης και την αποστολή προς κάθε κατεύθυνση, ζητώντας την ακύρωση αυτής της διαδικασίας.

Για άλλη μια φορά απαιτούμε από την διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. και την Κυβέρνηση την διατήρηση του τοπικού κέντρου διανομής, την ενίσχυσή του με προσλήψεις μόνιμου σωστά αμειβόμενου προσωπικού σύμφωνα με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, τον εξοπλισμό τους με σύγχρονα μέσα και την απαραίτητη οργάνωσή του, για την εξυπηρέτηση των πολιτών που είναι ο επιθυμητός στόχος.

Οι θεσμοθετημένες «καθολικές υπηρεσίες»  των ΕΛ.ΤΑ., σύμφωνα με το σχετικό νόμο αλλά και τις  Ευρωπαϊκές οδηγίες, πρέπει να προσφέρονται απρόσκοπτα, αδιάλειπτα, ανεμπόδιστα και καθολικά και αποτελούν βασικό «κοινωνικό αγαθό», αμετάβλητη υποχρέωση κάθε ευνομούμενης κοινωνίας και βασική παροχή του Κράτους.

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να υπάρχει στις «ακριτικές» περιοχές, όπως η ορεινή Δωρίδα, που είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εξαιρούνται από πιθανή στατιστική των αριθμών και της λεγόμενης  επιχειρηματικής «βιωσιμότητας».

Ζητάμε από τη Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. να ανακαλέσει τη πρόσφατη απόφασή της και να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς λειτουργίας των Ταχυδρομικών καταστημάτων Λιδωρικίου και Ευπαλίου, με πέντε μέρες εξυπηρέτησης την εβδομάδα, με πλήρες ωράριο, με το σημερινό αριθμό υπαλλήλων, τη σωστή εξυπηρέτηση των πελατών και την ομαλή και συχνή διανομή της αλληλογραφίας.

Τέλος, δηλώνουμε ότι προκειμένου να παραμείνουν τα ταχυδρομικά καταστήματα ανοιχτά και στην περίπτωση που το πρόβλημα ξεκινά από τις δαπάνες μίσθωσης των κτιρίων που στεγάζονται, προτιθέμεθα να παραχωρήσουμε δωρεάν κατάλληλους χώρους στέγασης».

Το ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης Δωρίδας

Είμαστε αντίθετοι στο σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ, που προωθεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπερταμείου, το οποίο και ελέγχει το 90% της εταιρείας.

Το σχέδιο της προβλέπει μείωση των λειτουργικών εξόδων, με κλείσιμο 215 καταστημάτων σε όλη τη χώρα και ταυτόχρονα απόλυση περισσότερων από 2.000 εργαζομένων.

Τα καταστήματα Ευπαλίου και Λιδωρικίου υποβαθμίζονται σε προωθημένες θυρίδες συναλλαγής, που θα ανοίγουν κάποιες μέρες και για δυο ώρες κάθε φορά.

Στην περιοχή έχουν κλείσει οι τράπεζες. Τα καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. εξυπηρετούν επιπλέον και συναλλαγές της τράπεζας του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Το ταχυδρομείο Λιδωρικίου εξυπηρετεί καθημερινά και αποκλειστικά και τις φυλακές Μαλανδρίνου, όπου υπηρετούν περίπου 200 υπάλληλοι και είναι εγκλεισμένοι περίπου 400 κρατούμενοι. Τα καταστήματα λειτουργούν ήδη υποστελεχωμένα και η λειτουργία τους  δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις οικονομικές συναλλαγές (λογαριασμοί, συντάξεις ), στην διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, ενώ για διανομή στα σπίτια, ούτε λόγος να γίνεται.

Η περαιτέρω συρρίκνωση θα έχει ως αποτέλεσμα γράμματα και δέματα να συσσωρεύονται στην αποθήκη του υποκαταστήματος και οι κάτοικοι της περιοχής να υφίστανται αφάνταστη ταλαιπωρία. Επιπλέον, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, χιλιάδες λογαριασμοί κάθε είδους να καταστούν ληξιπρόθεσμοι, αφού οι αποδέκτες τους δεν πρόκειται να τους πάρουν εμπρόθεσμα στα χέρια τους…

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, η υποβάθμιση της εξυπηρέτησης των δημοτών μας,  δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία.

Πολύ περισσότερο δεν αποτελεί «αναγκαίο κακό» προκειμένου να εκσυγχρονιστούν και να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους τα ΕΛΤΑ, όπως ισχυρίζονταν οι κατά καιρούς κυβερνητικοί εισηγητές μέτρων.

Η παραπάνω εξέλιξη, που αδιαφορεί για τις ανάγκες μας, είναι το αποτέλεσμα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων για την «απελευθέρωση της αγοράς» των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την παράδοσή της στους επιχειρηματικούς ομίλους.

Ευθύνες για την εξέλιξη αυτή έχουν τόσο η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που προώθησε παραπέρα τη στρατηγική αυτή εντάσσοντας τα ΕΛΤΑ στο «Υπερταμείο», όσο και η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ. η οποία, πιάνοντας το νήμα από κει που τ’ άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, προχωρά σήμερα το σχέδιο, με τη συρρίκνωση των υπηρεσιών και καταστημάτων ανά την Ελλάδα, σε μία περίοδο μάλιστα που ο κλάδος κερδοφορεί.

Κυβερνητικός στόχος για τα ΕΛΤΑ, στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησής τους, είναι η είσοδος νέου στρατηγικού επενδυτή που θα εξαγοράσει την κερδοφόρα εταιρεία (τζίρος 2019 – 320 εκατομμύρια ευρώ ), για την οποία ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει.

Ο κλάδος των ταχυδρομείων είναι πεδίο κερδοφορίας του κεφαλαίου με υψηλό ποσοστό κέρδους. Μόνο που αυτό στηρίζεται στην εντατικοποίηση της εργασίας, στις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, στα μεροκάματα πείνας, στην παντελή απουσία μέτρων ασφάλειας και ταυτόχρονα στην αδιαφορία για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, όπως το ζήσαμε χαρακτηριστικά τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, σε όλη την περίοδο της πανδημίας, που οι εταιρείες ασύδοτες και ανεξέλεγκτες  κερδοσκοπούσαν στις πλάτες των εργαζομένων τους και του λαού.

Η κατάσταση με τα ΕΛΤΑ, με τα Νοσοκομεία, τα σχολεία, την ενέργεια, το νερό και τόσα άλλα, είναι ο αντίκτυπος στον τόπο μας, του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, που μόνο σκοπό έχει το κέρδος.

Η επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και του ταχυδρομείου επιτάσσουν την πρόσληψη, και όχι απόλυση, προσωπικού των ΕΛΤΑ, την αύξηση μισθών και δικαιωμάτων με μόνιμη και σταθερή δουλειά για τους εργαζόμενους, τη θωράκιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων του κλάδου.

Οι κάτοικοι των χωριών μας χρειάζονται πλήρη λειτουργία των ταχυδρομικών καταστημάτων, σωστή εξυπηρέτηση, κανονική διανομή της αλληλογραφίας, πληρωμή λογαριασμών, συντάξεων, πέντε μέρες την εβδομάδα, σε πλήρες ωράριο.

Απαιτούμε άμεσα η κυβέρνηση να προχωρήσει στην επίλυση του προβλήματος που η ίδια δημιούργησε με την πολιτική της, στελεχώνοντας τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ,  με όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία τους.

Διεκδικούμε φθηνές, ποιοτικές, δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες.

πηγή: doridanews.gr 

 

Οι ποτίστρες που έκαναν «φτερά» και το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων

Ποτίστρες για τα αδέσποτα σε 15 κεντρικά σημεία της Ναυπάκτου τις ημέρες του καύσωνα τοποθέτησε ο δήμος Ναυπακτίας, ενώ στην ανάρτησή του στη σελίδα του στο fb ανέφερε:
“Ο εντεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό των αρμοδιοτήτων που αφορά στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, Ντίνος Ζορμπάς απευθύνει έκκληση στους πολίτες να συνδράμουν το έργο του Δήμου ώστε οι ποτίστρες να παραμείνουν γεμάτες με δροσερό νερό, όσο θα διαρκούν οι υψηλές θερμοκρασίες”.

Λίγες ώρες μετά όμως, και όπως ενημέρωσε ο Ντ. Ζορμπάς από τη δική του σελίδα στο fb, οι 5 είχαν κάνει… φτερά καθώς κάποιοι φρόντισαν γι’ αυτό. Στη συζήτηση που άνοιξε με αφορμή το θέμα, άνοιξε και ένα άλλο κεφάλαιο που αφορά στην πόλη της Ναυπάκτου και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Συγκεκριμένα έγινε αναφορά για το γιατί ο δήμος δεν προχώρησε τελικά την πρόταση του καταφυγίου τους, με τον εντεταλμένο σύμβουλο να αναπτύσσει σε νεότερη παρέμβασή του το σκεπτικό του επ’ αυτού αναφέροντας τα ακόλουθα:

“Με αφορμή την ανάρτηση που έκανα για τους κουβάδες που βάλαμε για τα αδέσποτα λόγω καύσωνα προέκυψε και το ζήτημα του καταφυγίου που δεν έγινε στην πόλη μας με αποκλειστικά δική μου ευθύνη και ο λόγος είναι ο εξής:
Τι προσφέρει το συγκεκριμένο καταφύγιο??
Είναι ένας χώρος όπου οι δήμοι που θα το φτιάξουν θα πηγαίνουν τα αδέσποτα για διαχείριση (τσιπ εμβόλια στείρωση) και μετά θα τα ξανά αφήνουν στον δρόμο όπως ΡΗΤΑ ΟΡΊΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ. Ποσο κόστος έχει η συντήρηση?? Με τους ειδικούς που μίλησα το κόστος για τον Δήμο θα είναι γύρω στις 120χ€ τον χρόνο μόνο η συντήρηση του!!
Τι γίνεται τώρα; Τώρα κάνουμε διαχείριση σε κτηνιάτρους της πόλης μας. Ποσο στοιχίζει; 24χ€ και πιστεύω να πάμε ακόμα και 30χ€ φέτος
Δηλαδή για την ίδια σχεδόν δουλειά 90χ€ τον χρόνο λιγότερη επιβάρυνση στους πολίτες της Ναυπακτίας.
Ήμουν υπέρ μέχρι να μάθω τις λεπτομέρειες κόστους συντήρησης και δεν θα κάνω ποτέ πρόταση για έργο βιτρίνας κι όχι ουσίας και να χρεώσω τους συμπολίτες μου για πολλά χρόνια άσκοπα έξοδα απλά για να λέω ότι έκανα κάτι!!!
Για τις αποφάσεις μου στους τομείς που είμαι υπεύθυνος θα με κρίνουν αυτοί ( οι πολίτες) όταν θα έρθει η ώρα και κανένας άλλος!!
Δεν έκανα ποτέ αντιπολίτευση για το συγκεκριμένο θέμα και εννοώ τα αδέσποτα γιατί είναι ένα Τεράστιο πρόβλημα και σε αυτό δεν χωράνε πολιτικές σκοπιμότητες!!
Και τέλος θα πρέπει να πω και δημόσια και πάλι ευχαριστώ στους ΉΡΩΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΈΣ της πόλης μας που μαζί έχουμε καταφέρει στα πλαίσια του δυνατού και σε συνεργασία με πολλούς προέδρους της Ναυπακτίας να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε!!
Υγ. Μονο το 3μερο που μας πέρασε είχαμε γύρω στα 20 καινούργια αδέσποτα, χώρια τα κουτάβια που έχουμε καθημερινά.
Εμείς δουλεύουμε μέρα νύχτα εσείς οι ελάχιστοι κάντε αντιπολίτευση”.

 

Το νέο ΔΣ του Σωματείου Ιδιοκτητών-Αυτοκινητιστών Ταξί Ναυπάκτου

Στις 16/6/2021 έγιναν εκλογές στο Σωματείο Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί Ναυπάκτου «Ο Άγιος  Χριστόφορος» και αναδείχθηκε νέο διοικητικό συμβούλιο.

Η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου είναι:

1) Πρόεδρος: Μπανιάς Θωμάς

2) Αντιπρόεδρος: Γλαβάς Βασίλειος

3) Γραμματέας: Παπακωνσταντίνου Φώτιος

4) Ταμίας: Γιαβρούτας Ανδρέας

5) Μέλλος: Κοργιαλάς Γεώργιος

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων Ναυπακτίας & Δωρίδας συγχαίρει τα μέλη του σωματείου για τη μαζική συμμετοχή τους στις εκλογές και εύχεται στο νέο ΔΣ καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνουν.

Η Ενέργεια και το Περιβάλλον στο «3ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αιτωλοακαρνανίας»

Κ. Σκρέκας: «200.000 θέσεις εργασίας μέσα από την ενεργειακή μετάβαση και την πράσινη ανάπτυξη»

Η τρίτη και τελευταία ημέρα του συνεδρίου ξεκίνησε με τη θεματική ενότητα που ήταν αφιερωμένη στο Περιβάλλον και την Ενέργεια, με καλεσμένο τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Σκρέκα.

Αρχικά τις εργασίες της τρίτης ημέρας των εργασιών του συνεδρίου χαιρέτησαν η Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Μαρία Σαλμά και ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Θανάσης Μαυρομμάτης.

Η Μαρία Σαλμά στο χαιρετισμό της τόνισε τη σημασία τέτοιων αναπτυξιακών συνεδρίων για την προκοπή του τόπου. Κάνοντας μια επιγραμματική αναφορά στα πλεονεκτήματα της Αιτωλοακαρνανίας ανέφερε ότι απαιτείται η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων. Αναφορικά με τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της πολιτικής προστασίας η Μαρία Σαλμά υπερθεμάτισε λέγοντας ότι η εποχή των αυθαίρετων παρεμβάσεων  στο παρειβάλλον έχει τελειώσει σημειώνοντας ότι η Περιφέρεια θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της ρέματα και χειμάρρους που υπερβαίνουν τα 800.

Ο Θανάσης Μαυρομμάτης από την πλευρά του έθεσε ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη τις υποδομές και τα δίκτυα.  Υπογράμμισε ότι τα τελευταία δύο χρόνια μόνο στην Αιτωλοακαρνανία υλοποιούνται ή βαίνουν προς υλοποίηση καθώς είναι ήδη σε ενταγμένα σε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα έργα της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ.  Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις συντηρήσεις του επαρχιακού οδικού δικτύου λέγοντας ότι πολλές από τις παρεμβάσεις που γίνονται αυτή την περίοδο γίνονται σε σημεία που για πολλά χρόνια ή ακόμη σε κάποιες περιπτώσεις σε σημεία που δεν είχαν συντηρηθεί εδώ και δεκαετίες.

Στο κύριο μέρος της συζήτησης ο υπουργός Περιβάλλοντος Κ. Σκρέκας υπογράμμισε την ανάγκη προετοιμασίας της χώρας απέναντι στη κλιματική κρίση τα πρώτα στάδια της οποίας βλέπουμε ήδη  αφού για παράδειγμα εξ’ αιτίας των επαναλαμβανόμενων ακραίων καιρικών φαινομένων ο ΕΛΓΑ έχει αναγκαστεί να τετραπλασιάσει τις αποζημιώσεις που χορηγεί προς τους αγρότες. Ο Κ.Σκρέκας τόνισε ότι η πράσινη ανάπτυξη και η ενεργειακή μετάβαση την επόμενη επταετία θα μπορέσουν να δημιουργήσουν 200.000 θέσεις εργασίας μέσα από την αξιοποίηση των δισεκατομμυρίων που θα διατεθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο Κ. Σκρέκας ξεχώρισε δύο εμβληματικές παρεμβάσεις για την Αιτωλοακαρνανία και τη Δυτική Ελλάδα: το έργο της αντλισοταμίευσης της ΤΕΡΝΑ στον ορεινό Βάλτο αλλά και την έλευση του φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε με κολακευτικά λόγια για το σχέδιο που έχει εκπονήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε όλο το φάσμα των επιμέρους δράσεων για τον ενεργειακό μετασχηματισμό.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γ. Οικονόμου στην παρέμβασή του υπογράμμισε ότι μέσα από τη νέα Κ.Α.Π. οι επιδοτήσεις προς τους αγρότες θα συνοδεύεται πλέον από δεσμεύσεις σχετικές με το περιβάλλον και τη διαχείριση του νερού. Ιδίως σε ό,τι αφορά το δεύτερο ο Γ. Οικονόμου χαρακτήρισε αυτοκτονική και αυτοκατστροφική τη διαχείριση του νερού που γίνεται στη χώρα καθώς το 80% περίπου καταναλώνεται στη γεωργία, ποσοστό υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Γι’ αυτό ο Γ. Οικονόμου προανήγγειλε μεγάλες επενδύσεις στα αρδευτικά δίκτυα και φράγματα, μεταξύ των οποίων και στην Αιτωλοακαρνανία, όπως στην κάτω ζώνη του Αχελώου, με τη δημιουργία νέων κλειστών δικτύων.

Ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Σ. Φάμελλος στην παρέμβασή του υπογράμμισε ότι η ενεργειακή μετάβαση είναι φυσικά μια αναγκαιότητα ωστόσο αναρωτήθηκε αν αυτή θα είναι για όλους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς αυτή τη στιγμή φαίνεται πως η ενεργειακή μετάβαση προχωρά με το Νότο απλώς να αγοράζει από το Βορρά π.χ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ο Σ. Φάμελλος σημείωσε ότι ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. διαφωνεί με την προσέγγιση της κυβέρνησης πως δηλαδή η ενεργειακή μετάβαση θα προχωρήσει μέσα από την αγορά. Είδαμε είπε χαρακτηριστικά ο Σ. Φάμελλος με αφορμή την πανδημία ότι χρειαζόμαστε την Πολιτεία και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε όλα στην αγορά.

Τέλος ο Σ. Φάμελλος επεσήμανε τον κίνδυνο από την καθυστέρηση στο ειδικό χωροταξικό των Α.Π.Ε. και το πάγωμα των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών των περιοχών Natura 200.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου και πρόεδρος της επιτροπής περιβάλλοντος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Παπαναστασίου τόνισε οι αγρότες ενδιαφέρονται μέσα από τις επενδύσεις στα αρδευτικά νερά να έχουν νερό και κατά το δυνατόν φθηνό. Σχολιάζοντας τα λεγόμενα του Γ. Οικονόμου είπε πως όταν μιλά η κυβέρνηση για τις επενδύσεις στα αρδευτικά δίκτυα και φράγματα αυτοαναιρείται όταν ταυτόχρονα επιμένει στο μέγα λάθος της εκτροπής του Αχελώου.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγρινίου Θωμάς Κουτσουπιάς έκανε μια μικρή παρουσίαση των δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού δίνοντας έμφαση στις επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά αλλά και στα αιολικά,  που έχει προωθήσει μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων που έχει συστήσει ο συνεταιρισμός. Ορισμένες από τις επενδύσεις αυτές έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως το μεγάλο φωτοβολταϊκό στην Κατούνα και άλλες σχεδιάζονται για το μέλλον, ενώ όπως ανέφερε η κατασκευή των αιολικών σταθμών θα προχωρήσει το αμέσως προσεχές διάστημα.

Από την πλευρά του ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Λάμπρος Δημητρογιαννης υπογράμμισε ότι την πρόσφατη πρωτοβουλία να συστήσει σε συνεργασία με τους Δήμους και τους Τ.Ο.Ε.Β.  επτά ενεργειακές κοινότητες. Επιπλέον επεσήμανε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την ετοιμότητας σε θέματα όπως η ηλεκτροκίνηση και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που τα σχετικά σχέδια είναι ήδη η έτοιμα.

Τέλος ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ Μάριος Τσακας ανέφερε ότι το φυσικό αέριο είναι το εργαλείο μετάβασης στις ΑΠΕ, αλλά και εργαλείο ανάπτυξης. Μισό περίπου δισεκατομμύριο, σύμφωνα με το Μ. Τσάκα, θα είναι οι επενδύσεις της ΔΕΔΑ την επόμενη δεκαετία, ενώ στο πλάνο ανάπτυξης των δικτύων περιλαμβάνεται και η Δυτική Ελλάδα. Το έργο των δικτύων διανομής για το Αγρίνιο, την Πάτρα και τον Πύργο θα ξεκινήσει το προσεχές φθινόπωρο και θα ολοκληρωθεί σε περίπου δυόμιση χρόνια.

Το Επετειακό Λογότυπο του δήμου Ναυπακτίας για τα 450 χρόνια από τη Ναυμαχία

Μίλησαν για το ιστορικός γεγονός οι Θ.Βερέμης, Αντ.Κλάψης, C.Conde και Β.Γκίζας

Το επίσημο λογότυπο του Δήμου Ναυπακτίας για την Επέτειο των 450 χρόνων από τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου παρουσίασε ο Δήμαρχος κ.Βασίλης Γκίζας.  Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 3ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας που λαμβάνει χώρα στη Ναύπακτο και ειδικά φέτος είναι αφιερωμένο στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου.

Ο κ.Γκίζας κατά την έναρξη της παρουσίασης σημείωσε: «Η ξεχωριστή στιγμή της ιστορίας αυτού του τόπου που είναι συνώνυμη της ενότητας και του πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των λαών της Ευρώπης, αποτελεί για όλους μας, πηγή έμπνευσης για την επόμενη ημέρα». 

Αναφερόμενος στο επετειακό λογότυπο του Δήμου ανέφερε: «με λιτή σχεδιαστική γραμμή και σύγχρονη αισθητική, στο επετειακό λογότυπο αποτυπώνονται τα πανιά των πλοίων της Ναυμαχίας και η εμβληματική μορφή του Miguel de Cervantes, του μυθιστοριογράφου και πολεμιστή που ταύτισε το όνομά του όσο λίγοι με τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου»

Χαιρετισμό απηύθυνε η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας κ.Cristina Conde de Beroldingen Geyr, η οποία, μεταξύ άλλων, είπε: «Ας αποτελέσει η Επέτειος της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου άλλη μία ευκαιρία για να διεκδικήσουμε την ειρήνη, να υπερασπιστούμε τον πολιτισμό, την πολιτισμική ανταλλαγή και την ποικιλομορφία.  Άλλωστε τα εν λόγω αποτελούν τους πυλώνες και τα θεμέλια του ευρωπαϊκού εγχειρήματος κατά τη διάρκεια των αιώνων. 

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η Ναύπακτος διατηρεί ζωντανή την ανάμνηση του Miguel de Cervantes, ο οποίος συμμετείχε στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου.  Το Ινστιτούτο Θερβάντες σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Αθήνα επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα τον Οκτώβριο στην Αναπαράσταση της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου».

Εξόχως ενδιαφέρουσες για το ακροατήριο ήταν οι ιστορικές λεπτομέρειες που ανέδειξαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε ο Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.Θάνος Βερέμης και ο Επίκουρος Καθηγητής Διπλωματίας και Διεθνούς Οργάνωσης κ.Αντώνης Κλάψης.

«Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου ήταν η αρχή μιας επιτυχίας, καθώς σιγά-σιγά άρχισε να φαίνεται η υπεροχή των δυτικών στην τεχνολογία.  Οι γαλεάτσες ήταν ένα επίτευγμα τεχνολογικό.  Οι ευρωπαίοι έκαναν τα τεράστια αυτά πλοία, τα οποία ήταν και αποτελεσματικά στον πόλεμο και είχαν μία δύναμη πυρός που εκμηδένιζε τα υπόλοιπα. Σε αυτό απέτυχαν παταγωδώς οι Οθωμανοί, παρά το γεγονός ότι είχαν έναν σπουδαίο στρατό και ειδικά τους γενίτσαρους που αποτελούσαν πρότυπο πεζικού», ανέφερε ο κ.Βερέμης.

Ακολούθως ο κ.Κλάψης εστίασε το ενδιαφέρον του στο γεγονός ότι «η νίκη στη Ναύπακτο απετέλεσε την απόδειξη για τους δυτικούς ότι μπορούν να τα βάλουν με τον Οθωμανό τους αντίπαλο.  Αυτό όμως που δεν έκανε η Ιερά Συμμαχία εκείνης της εποχής είναι να συνεχίσει τον αγώνα. Έτσι, δε θα κεφαλαιοποιηθούν τα κέρδη και ένα χρόνο μετά, οι Οθωμανοί κατορθώνουν να ανασυγκροτηθούν, να φτιάξουν ένα νέο, παρόμοιο στόλο που είχε καταστραφεί στη Ναύπακτο και να κυριαρχήσουν στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο». Ακολούθως ο κ.Κλάψης προέβη σε μία ενδιαφέρουσα συγκριτική ανάλυση μεταξύ δύο εμβληματικών φυσιογνωμιών, του Miguel de Cervantes και του Αισχύλου, και ειδικά των όσων οι ίδιοι έχουν μνημονεύσει από τις συμμετοχές τους σε μάχες.  Ο μεν πρώτος στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου ο δε δεύτερος στους Περσικούς Πολέμους.

Promo video του επετειακού λογοτύπου για τα 450 χρόνια :

Η ενότητα «450 χρόνια από τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου» του 3ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας: https://www.youtube.com/watch?v=M02b-iKBMWo&list=PLdW7CzdQW96fOCfWqfM-R8GzPVRmGKSKr&index=3

binary comment

Το ΚΚΕ Ναυπάκτου και Αιτ/νίας αποχαιρετά τον Παναγιώτη Αναστασιάδη

Η Τομεακή Επιτροπή Αιτωλοακαρνανίας και η Κομματική Οργάνωση Ναυπάκτου του ΚΚΕ “αποχαιρέτησαν” με συγκίνηση» τον Παναγιώτη (Γιώτης) Αναστασιάδη που έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 24/6 σε ηλικία 86 ετών.

Σήμερα, Παρασκευή 25 Ιουνίου έγινε η κηδεία του, στον Ι. Ν. Αγ. Στεφάνου στη Ναύπακτο. Στην κηδεία εκτός των συγγενών, παραβρέθηκε αντιπροσωπεία της ΚΟ Ναυπάκτου του ΚΚΕ με επικεφαλής την Ντίνα Μπούρη, Γραμματέα της ΚΟΒ Ναυπάκτου του ΚΚΕ και μέλος της Τομεακής Επιτροπής Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ καθώς και αρκετοί φίλοι. Η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ κατέθεσε ανθοδέσμη στη μνήμη του.

Η Ντίνα Μπούρη στο σύντομο επικήδειο που διάβασε ανέφερε: «Η ΚΟ Ναυπάκτου του ΚΚΕ και η Τομεακή Επιτροπή Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ αποχαιρετούν τον αγαπητό και πρωτοπόρο αγωνιστική σ. Γιώτη. Ο σ. Γιώτης καταγόταν από οικογένεια προσφύγων και σε όλη του τη ζωή υπήρξε ακούραστος μαχητής για την επιβίωση του και την επιβίωση της οικογένειάς του. Ήταν μέλος του Κόμματος, στην Κομματική Οργάνωση Ναυπάκτου, για πάνω από 4 δεκαετίες. Στάθηκε ακλόνητος δίπλα στο κόμμα την περίοδο του ’89 και βοήθησε να κρατηθεί η ΚΟ Ναυπάκτου όρθια την δύσκολη αυτή περίοδο. Ανταποκρίθηκε σε όλες τις χρεώσεις που του ανέθεσε το κόμμα και η ΚΟ Ναυπάκτου. Πρόσφερε ως πρόεδρος του παραρτήματος Ναυπακτίας και Δωρίδας της ΠΕΑΕΑ- ΔΣΕ για αρκετά χρόνια. Όπου άφησε και αξιόλογο υλικό για τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Σύντροφε Γιώτη θα σε θυμόμαστε πάντα και θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να πραγματοποιηθεί η ιστορική αποστολή της εργατικής τάξης και η υπόθεση του κόμματος. Καλό ταξίδι σ. Γιώτη και θερμά συλλυπητήρια στη γυναίκα σου και τα παιδιά σου.»

 

Το μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Χ. Μπονάνου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους έχει καθιερωθεί η  26η Ιουνίου, καθώς, στις 7 Δεκεμβρίου 1987 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έλαβε σχετική απόφαση, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για τις επιπτώσεις από τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών και την παράνομη διακίνησή τους. Πρόκειται για μια ημέρα αναφοράς και ευαισθητοποίησης στον καθημερινό αγώνα που απαιτεί η αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, αρμόδιος για θέματα υγείας Χαράλαμπος Μπονάνος δηλώνει με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών:

«Το 2021 η Παγκόσμια ημέρα κατά των Ναρκωτικών αποκτά  ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς η εξέλιξη της πανδημίας της COVID-19, ενέτεινε τα καθημερινά προβλήματα του ευάλωτου πληθυσμού των εξαρτημένων ατόμων. Για το λόγο αυτό η ευαισθητοποίηση και η  κινητοποίηση όλων μας είναι απαραίτητη, ώστε να ακουστεί το μήνυμα ότι υπάρχει επιλογή και ενδεδειγμένος τρόπος για την αντιμετώπιση συμπεριφορών εξάρτησης. Χρέος όλων μας, είναι  η ενδυνάμωση, η υποστήριξη και η εκπαίδευση των νέων ώστε να υιοθετήσουν μια θετική στάση ζωής και να αναπτύξουν δεξιότητες που να αντιστέκονται στη χρήση των εξαρτησιογόνων ουσιών, αλλά και η συμβουλευτική υποστήριξη της οικογένειας με σκοπό την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου και τη βελτίωση της επικοινωνίας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στέκεται αρωγός σε όλους όσους επενδύουν στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας που ενδυναμώνει ,υποστηρίζει, συμβουλεύει, και ενημερώνει παιδιά και οικογένειες διαμέσου της πρόληψης και όχι μόνο στην εκ των υστέρων θεραπεία».