3ος ναυπακτο 1-2ος πηλλυνη 5ος αποδοτια 3ος αντιρρ…

3ος ναυπακτο
1-2ος πηλλυνη
5ος αποδοτια
3ος αντιρριο
4ος χαλκεια
ΣΥΝΟΛΟ: 3ος ονειρο
4ος βατο