Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας δημιουργεί η Περιφέρεια

Την ανάπτυξη και λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας δρομολογεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς με απόφασή του ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης ενέταξε την δράση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ.

Στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας ως προς την παρακολούθηση και τη διάγνωση των αναγκών του τοπικού παραγωγικού συστήματος, για τον σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, η Περιφέρεια εκπληρώνει την θεσμική υποχρέωση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν για την συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων και Οργανισμών για τη λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σύμφωνα με τον ν. 4368/2016 (Α’ 21).

«Η προσπάθειά μας για την στήριξη της τοπικής οικονομίας εξελίσσεται βάσει στρατηγικής πάνω σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά τις δράσεις άμεσης στήριξης της τοπικής παραγωγής και επιχειρηματικότητας με παράλληλη στήριξη των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και ο δεύτερος, τη δημιουργία μόνιμων θεσμών για την διάγνωση των αναγκών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας» υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης, προσθέτοντας τα εξής: «Η μείωση της ανεργίας και κατά συνέπεια, η ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας χρειάζεται πυξίδα. Σημαντικό κομμάτι αυτής της πυξίδας θα είναι ο Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών στην τοπική Αγορά Εργασίας».

Σημειώνεται πως ο Περιφερειακός Μηχανισμός θα περιλαμβάνει εργαλεία και αναλύσεις για την πρόβλεψη αφενός των αναγκών σε θέσεις εργασίας ανά επάγγελμα και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, αφετέρου των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες. Η αξιοποίηση αυτής της πληροφόρησης θα είναι κρίσιμη για το σχεδιασμό προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (κατάρτισης, δημιουργίας θέσεων εργασίας) αλλά και των δράσεων για τη διαχείριση της αλλαγής και της αναδιάρθρωσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Από τη λειτουργία του «Μηχανισμού» αναμένεται:

 • Η τροφοδότηση με έγκυρα και επίσημα στοιχεία κάθε ενδιαφερόμενου/αρμόδιου φορέα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
 • Η υποστήριξη της διαδικασίας εξειδίκευσης/ ενεργοποίησης δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας και άλλων προγραμμάτων με τρόπο που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
 • Η συμβολή σε δράσεις πρόβλεψης και διαχείρισης των αλλαγών και των αναδιαρθρώσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
 • Η τροφοδότηση με στοιχεία του αναπτυξιακού προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Σε τροχιά υλοποίησης η συντήρηση-αποκατάσταση της Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Βομβοκούς

Η αποκατάσταση ενός πολύ σημαντικού θρησκευτικού και ιστορικού μνημείου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας τίθεται σε τροχιά υλοποίησης, με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη.

Πρόκειται για την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Βομβοκούς Ναυπακτίας, το έργο συντήρησης και αποκατάστασης της οποίας, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με ποσό δημόσιας δαπάνης, ύψους 812.700 ευρώ.

Η ιστορική Ιερά Μονή (η ίδρυσή της ανάγεται στον 11ο αιώνα και η ανοικοδόμησή της περίπου το 1695, ενώ κατά την επανάσταση του 1821 υπήρξε το αρχηγείο της στρατιωτικής δύναμης που συμμετείχε στον αποκλεισμό του Φρουρίου της Ναυπάκτου) βρίσκεται 10 χλμ. περίπου Βορειοανατολικά της Ναυπάκτου και είναι κτισμένη στην απόκρημνη πλευρά του όρους Ριγάνι. Από το οικοδομικό συγκρότημα της Μονής σήμερα σώζονται μόνο η νότια και ανατολική πτέρυγα, ενώ στην εσωτερική αυλή βρίσκεται το Καθολικό.

Τα σημαντικά προβλήματα που παρουσιάζει το μνημείο υπαγορεύουν την αποκατάστασή του και συνοπτικά, οι εργασίες που θα γίνουν, περιλαμβάνουν τα εξής:

Κατασκευή περιμετρικού στραγγιστηρίου (drainage), καθαίρεση των σαθρών παλαιών αρμολογημάτων και κατασκευή νέων, εφαρμογή ενεμάτων, καθαίρεση της επικεράμωσης, και επικάλυψη με κεραμίδια βυζαντινού τύπου, τοποθέτηση ανοξείδωτων μεταλλικών ελκυστήρων με εμφανείς εξωτερικά κυκλικές πλάκες αγκυρώσεως, αποξήλωση κουφωμάτων και κατασκευή νέων, συντήρηση-αποκατάσταση υπάρχοντος δαπέδου, κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εγκατάσταση θέρμανσης, κατασκευή δίγλωσσης ενημερωτικής πινακίδας (και σε γραφή Braille) και εκτύπωση φυλλαδίων ενημέρωσης (δίγλωσσα και σε γραφή Braille).

Επίσης, θα υπάρξουν διερευνητικές εργασίες επιζωγραφίσεων, συστηματικές εργασίες συντήρησης (στερέωση των αποκολλημένων και σαθρών κονιαμάτων, στερέωση ζωγραφικής επιφάνειας, σφράγισμα των ρωγμών με κονίαμα, αφαίρεση όλων των νεότερων κονιαμάτων, πλήρωση των ρωγμών και των απωλειών του υποστρώματος, περιμετρικές συγκρατήσεις, αφαίρεση όλων των νεότερων επεμβάσεων: α) της μεμβράνης από τη ζωγραφική επιφάνεια από παλαιότερη επέμβαση συντήρησης, β) των κονιαμάτων περιμετρικής συγκράτησης, γ) των τσιμεντοκονιαμάτων και δ) των επιζωγραφίσεων, καθαρισμός της ζωγραφικής επιφάνειας, αισθητική αποκατάσταση).

«Η αποκατάσταση και ανάδειξη των μοναδικών πνευματικών και ιστορικών μνημείων του τόπου μας αποτελεί έργο χρέους ως προς στις ρίζες μας, αλλά και ως προς το κοινό μας μέλλον» δήλωσε ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Ελαιόλαδο σε κοινωνικές δομές διέθεσε ο Σύλλογος Ελαιοπαραγωγών Αιτωλικού

Σε κοινωνικές δομές διατέθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ελαιόλαδο που διέθεσε δωρεάν ο Σύλλογος Ελαιοπαραγωγών Αιτωλικού. Τις ποσότητες που συγκεντρώθηκαν από προσφορές μελών του Συλλόγου παρέδωσαν την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Τάκης Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φώτης Ακρίδας και ο Ταμίας  Φώτης Ζούκας στο Σκαγιοπούλειο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας και στο «Φωτεινό Αστέρι».

Η δράση αποτελεί συνέχεια των πρωτοβουλιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των παραγωγικών φορέων της περιοχής για την ενίσχυση και στήριξη  των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού.

Στις 4 Φεβρουαρίου ο απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη Ν. Φαρμάκη

Την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14.00, θα πραγματοποιηθεί ο απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη και της Εκτελεστικής Επιτροπής για το έτος 2020, στην ειδική, δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

 

Να ληφθούν μέτρα στήριξης των μικροπωλητών εμπόρων στις λαϊκές αγορές

Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, για τη στήριξη των μικροπωλητών εμπόρων βιομηχανικών ειδών στις λαϊκές αγορές, συνυπογράφουν, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης (και πρόεδρος της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών της ΠΔΕ), Ανδρέας Φίλιας.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στη σχετική επιστολή, «η μοναδική στήριξη που έχει λάβει ο συγκεκριμένος κλάδος, ήταν η επιστρεπτέα προκαταβολή, την οποία όμως εισέπραξε μόνο το 20% περίπου των συναδέλφων τους» και ζητείται η ανάληψη πρωτοβουλιών από το Υπουργείο, ώστε είτε να επαναλειτουργήσει ο κλάδος με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης, είτε να δοθεί εναλλακτική δυνατότητα εργασίας με τη μέθοδο click in (με τα αυτοκίνητά τους, στους χώρους εργασίας και με όλα τα μέτρα προστασίας).  Επίσης, ζητείται η λήψη μέριμνας για τις ασφαλιστικές εισφορές του τελευταίου τριμήνου καθώς και η μέριμνα ώστε τα μέτρα στήριξης να αφορούν το σύνολο του κλάδου.

Να σημειωθεί ότι την  Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2020, υπήρξε συνεδρίαση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών, υπό την προεδρία του κ. Φίλια, η οποία ομόφωνα κατέληξε στην απόφαση στήριξης των μικροπωλητών εμπόρων και έκανε αποδεκτά τα αιτήματα του Σωματείου «Άγιος Ανδρέας».

«Η στήριξη της Πολιτείας ως προς τους επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, πρέπει να είναι οριζόντια και δίκαιη. Εκτιμούμε πως η αντιμετώπιση των μικροπωλητών εμπόρων λαϊκών αγορών δεν υπήρξε μέχρι σήμερα η δέουσα και οφείλει η Πολιτεία να επανορθώσει» δήλωσε ο κ. Φίλιας, ενώ ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, υπογράμμισε: «Κανείς δεν πρέπει να μένει μόνος του και κανένας δεν πρέπει να μένει πίσω. Αυτός είναι ο ορισμός μίας κοινωνίας δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στέκει στο πλευρό των ανθρώπων τόπου μας και ιδιαίτερα των βιοπαλαιστών της καθημερινότητας, που δεν έχουν να περιμένουν τίποτα παραπάνω από αυτό που μπορούν να κάνουν με τα χέρια τους».

Ανακοίνωση του Κ. Σπηλιόπουλου για το έργο αποκατάστασης του πρανούς στη θέση Όχθια

Έκπληξη, ερωτηματικά, οργή και αγανάκτηση δημιουργεί η χθεσινή (14/01/2021) ανακοίνωση της περιφερειακής αρχής της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο ‘’Σημαντική η αποκατάσταση του πρανούς, εξίσου σημαντική όμως η αποκατάσταση της αλήθειας’’ .

Η ανακοίνωση αφορά το έργο αποκατάστασης του πρανούς στη θέση Όχθια του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας και δημιουργεί πλήθη ερωτηματικών, ενώ εσκεμμένα αποκρύπτει την αλήθεια.

Στο όνομα λοιπόν της αλήθειας και της πλήρους διαφάνειας στη χρήση των πόρων της περιφέρειας οφείλουμε να επισημάνουμε:

 1. Η ανάγκη για την εκτέλεση του έργου αυτού προέκυψε πριν από περίπου πέντε (5) χρόνια και ουδείς μέχρι σήμερα επιχείρησε να το εκτελέσει με την επίκληση κατεπείγουσας ανάγκης, που εφαρμόζεται σε ειδικές και εξαιρετικές περιπτώσεις.
 2. Στο περιφερειακό συμβούλιο του Οκτωβρίου, η περιφερειακή αρχή εισηγήθηκε την εκτέλεση του έργου με βάση το άρθρο 32 του νόμου 4412/16, με τίτλο ‘’προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση’’. Η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετική, εφαρμόζεται όταν συντρέχουν μια σειρά από προϋποθέσεις και ουσιαστικά είναι ένας τύπος απευθείας ανάθεσης.
 3. Συμφωνήσαμε και ψηφίσαμε την αναγκαιότητα του έργου, δε συμφωνήσαμε όμως στη μέθοδο δημοπράτησης με βάση το άρθρο 32 του νόμου 4412/16 και το περιφερειακό συμβούλιο απέρριψε τη μέθοδο αυτή.
 4. Για να διευκολύνουμε όμως την περιφερειακή αρχή στην εκτέλεση του έργου, προτείναμε τη χρήση του άρθρου 27 (ανοικτή διαδικασία με γρήγορα βήματα).
 5. Αν είχε εφαρμοσθεί από τότε η διαδικασία αυτή, τώρα θα είχαμε ανάδοχο και το έργο θα εκτελείτο.
 6. Αντί αυτού, η περιφερειακή αρχή επέδειξε μια ασυγχώρητη καθυστέρηση, που δημιούργησε μια περίεργη φιλολογία για το έργο και την εκτέλεσή του.
 7. Πρόσφατα μάλιστα, ορισμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι της μειοψηφίας (μείζονος και ελάσσονος μαζί) ζήτησαν με σχετική επερώτησή τους, διευκρινίσεις από την περιφερειακή αρχή.
 8. Κατόπιν αυτών, η περιφερειακή αρχή ως όφειλε, φέρνει επιτέλους στην οικονομική επιτροπή της ερχομένης Δευτέρας 18/01/2021 το θέμα αυτό με το άρθρο 27 όπως είχαμε προτείνει και είχε αποφασίσει με πλειοψηφία το περιφερειακό συμβούλιο.
 9. Το γεγονός ότι ψηφίσαμε το έργο της προστασίας και αποκατάστασης της παραλίας του Ρίου από πρόσφατη θεομηνία, δείχνει ότι:
  1. αντιμετωπίζουμε τα θέματα της περιφέρειας με υπευθυνότητα και γνώμονα τη διαφάνεια, με την εφαρμογή του άρθρου 32γ στη συγκεκριμένη περίπτωση.
  2. οι συνθήκες στην περίπτωση αυτή, μας επιτρέπουν την επίκληση του άρθρου 32γ, κάτι το οποίο εξηγήσαμε και στον περιφερειάρχη και στον αντιπεριφερειάρχη κ. Ζαΐμη, ενώ αντίθετα η εφαρμογή του άρθρου 32γ για το έργο της κατολίσθησης του πρανούς δε δικαιολογείται, και θα οδηγούσε το έργο σε ενστάσεις και προσφυγές και μεγάλες καθυστερήσεις.

Όλα τα υπόλοιπα που αναφέρει η περιφερειακή αρχή είναι για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και τις μεγάλες καθυστερήσεις της.

Επιπλέον, δείχνει μια αρνητική, παλαιοκομματική νοοτροπία για να δικαιολογήσει δικές της ευθύνες με ψεύδη και διαστρέβλωση των γεγονότων.

Οι πολίτες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δεν περίμεναν τόσο γρήγορα τέτοιες συμπεριφορές από μια παράταξη που είχε ως σύνθημα ‘’όλα από την αρχή’’

 

 

 

Κώστας Σπηλιόπουλος

Έγκυρη Πληροφόρηση για τη Δράση του ΕΣΠΑ «e-λιανικό»

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για την αναμενόμενη συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ Δράση «e-λιανικό» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος,  το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων επισημαίνει  τα ακόλουθα:

α) Η επίσημη πληροφόρηση για τις Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ παρέχεται έγκυρα και δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα του www.espa.gr  καθώς και από τις ιστοσελίδες των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, εν προκειμένω του ΕΠΑνΕΚ, www.antagonistikotita.gr  και αρμόδιων επίσημων φορέων.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτρέπει όλους τους ενδιαφερόμενους να παρακολουθούν τακτικά τις επίσημες ιστοσελίδες και τις επίσημες σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να διασφαλίσουν την πλήρη, ορθή και απολύτως δωρεάν ενημέρωση τους.

β) Δεν έχει δημιουργηθεί ειδική, διακριτή ιστοσελίδα για πληροφόρηση για τη δράση e-λιανικό από το Υπουργείο ή άλλο επίσημο φορέα.

γ) Στις 11/01/2021 εκδόθηκε η προδημοσίευση της Δράσης, η οποία περιλαμβάνει απαραίτητες βασικές πληροφορίες για την προετοιμασία των ενδιαφερόμενων, έχει αναρτηθεί στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5113

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1164    

καθώς και στα αντίστοιχα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί μέσω πρόσκλησης που θα εκδοθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021 ενώ η περίοδος υποβολής θα ανακοινωθεί στην πρόσκληση και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.

Η πρόσκληση της Δράσης θα περιλαμβάνει τις ακριβείς πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής και θα δημοσιευθεί στους πιο πάνω διαδικτυακούς τόπους  του ΕΣΠΑ και του ΕΠΑνΕΚ. Οι Αιτήσεις  Χρηματοδότησης θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης. Όπως σε όλες τις προσκλήσεις για τις επιχειρήσεις θα κυκλοφορήσει πληροφοριακό υλικό διευκόλυνσης των ενδιαφερόμενων.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ερώτηση για το αντιπλημμυρικό στο Τρίκορφο από την Οικολογική Δυτική Ελλάδα

Ερώτηση προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας Παναγιώτη Παπαδόπουλο, με θέμα το αντιπλημμυρικό έργο στον ποταμό Εύηνο, στο Τρίκορφο Ναυπακτίας, κατέθεσε η Οικολογική Δυτική Ελλάδα, αναφέροντας τα εξής:

«Κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας παρακαλώ να προωθήσετε προς τον  Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων κ. Αθανάσιο Μαυρομμάτη την παρακάτω επερώτηση, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δ. Ελλάδας. Η επερώτηση έχει ως εξής:

Κύριε Αντιπεριφερειάρχη

Πανελλήνια εντύπωση έχει προκαλέσει η κατάρρευση πρόσφατα ολοκληρωμένου έργου με συρματοκιβώτια στον ποταμό Εύηνο κοντά στο Τρίκορφο Ναυπακτίας, χωρίς να έχουν προηγηθεί πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες. Εκτός από την εμφανή προχειρότητα του έργου, υπάρχει κάτι σοβαρότερο.

Στα συνημμένα βίντεο φαίνεται ότι το έργο έχει χωροθετηθεί ουσιαστικά επί της ενεργού κοίτης, αφήνοντας απέξω τα φυσικά πεδία εκφόρτισης του νερού, μολονότι βρισκόμαστε σε σημείο όπου τα νερά αποκτούν μεγάλη ταχύτητα λόγω εξόδου από στενή κοιλάδα. Επίσης στο σημείο που έσπασαν τα συρματοκιβώτια υπάρχει στροφή του ποταμού και κολώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Ως εκ τούτου, ρωτάμε:

 • Με ποια πράξη έγινε η οριοθέτηση του ποταμού Ευήνου στο συγκεκριμένο σημείο των έργων; Μήπως αφέθηκαν εκτός κρίσιμες εκτάσεις για εκτόνωση των νερών χωρίς πρόβλεψη σοβαρής πλημμύρας;
 • Κατά την αποκατάσταση του «έργου», θα διορθώσετε την οριοθέτηση και θα μεταφέρετε το έργο μακρύτερα από το ποτάμι, ζητώντας παράλληλα αλλαγή θέσης των πυλώνων;
 • Τέλος, σας θυμίζουμε ότι δεν έχετε απαντήσει στην γραπτή ερώτησή μας από τις 3/12/2020, με την οποία ζητούσαμε να γνωστοποιήσετε τα «πάνω από 90» σημεία αντιπλημμυρικών έργων στην Αιτωλοακαρνανία που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης τον περασμένο Νοέμβριο».

Κώστας Παπακωνσταντίνου

Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτ. Ελλάδας

Συνημμένα παραθέτει και βίντεο από την κατάρρευση των συρματοκιβωτίων, από το nafpaktianews.gr,  τα οποία τραβήχτηκαν στις 5 Ιανουαρίου 2021.

Στο παρακάτω βίντεο πλάνα από την θεμελίωση του έργου στο Τρίκορφο Ναυπακτίας τον Νοέμβριο 2020

Συναντήσεις του Ν. Φαρμάκη με Σ. Λιβανό και Ν. Παπαθανάση

Συνάντηση με κυβερνητικά στελέχη στην Αθήνα, είχε σήμερα, Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φαρμάκης συναντήθηκε με το νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό, με τον οποίο υπήρξε μία συνολική επισκόπηση της αγροτικής πολιτικής στη Δυτική Ελλάδα, καθώς και οι δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν, σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο, προκειμένου ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή να ξεπεράσει τα πλήγματα της κρίσης και να αναδείξει τα ισχυρά πλεονεκτήματά του, στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο.

Επίσης, μεταξύ άλλων συζητήθηκε το μεγάλο σχέδιο ενεργειακής αυτονομίας των ΤΟΕΒ Δυτικής Ελλάδας με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το ζήτημα που αφορά την ελιά Καλαμών και τη σημασία που έχει ο συγκεκριμένος «μαύρος χρυσός» για την περιοχή, αλλά και ευρύτερα την χώρα (η Αιτωλοακαρνανία και η Ηλεία παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος παραγωγής ελιάς Καλαμών στην Ελλάδα).

Τέλος, συζητήθηκαν, η πορεία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα, το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης της Σταφίδας, τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην παραγωγή και την πώληση (εξαγωγές) αγροτικών προϊόντων, λόγω της πανδημίας.

Επίσης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκο Παπαθανάση, με τον οποίο συζητήθηκε το «τοπίο» της οικονομίας στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και επαγγελματίες της περιοχής, τόσο λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, όσο και λόγω των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων και των προβλημάτων υποδομών.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκαν έργα και δράσεις που μπορούν να αλλάξουν την τροχιά ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα, ενισχύοντας καθοριστικά το παραγωγικό και επενδυτικό «προφίλ» της περιοχής, βάσει και της ιδανικής γεωγραφικής της θέσης, ως «πύλη» προς την Δυτική Ευρώπη.

Παράλληλα, ο κ. Φαρμάκης είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στον κ. Παπαθανάση τις δράσεις της Περιφέρειας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την επιτάχυνση όλων των δράσεων που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, συζητήθηκαν τρόποι ακόμα μεγαλύτερης επιτάχυνσης της ωρίμανσης και χρηματοδότησης έργων.

Σημειώνεται τέλος, ότι ο κ. Φαρμάκης συμμετείχε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών, στην οποία συμμετείχε και η νέα ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Υπουργός, Μάκης Βορίδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός, αρμόδιος για θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιος Πέτσας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, υπήρξε μία πρώτη και εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για τα ζητήματα που αφορούν τον χώρο της Αυτοδιοίκησης και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να προχωρήσουν άμεσα, απελευθερώνοντας περισσότερους πόρους και αρμοδιότητες στις τοπικές κοινωνίες, κάτι που κρίνεται ως απολύτως αναγκαίο προκειμένου η χώρα να παρουσιάσει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την πανδημία.

Θ. Μαυρομμάτης: «Αποκατάσταση του πρανούς και αλήθειας»

Σε δήλωσή του σχετικά με την επερώτηση για την κατολίσθηση στη θέση «Όχθια» Αιτωλοακαρνανίας, που είδε το φως της δημοσιότητας, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων, Θανάσης Μαυρομμάτης, αναφέρει τα εξής:

«Αντιμέτωπη πλέον με τη σκληρή πραγματικότητα, η αντιπολίτευση, καταθέτει μία επερώτηση – πυροτέχνημα, προσπαθώντας να παραπλανήσει την κοινή γνώμη για το γεγονός ότι από την αντιπολίτευση δυναμιτίστηκε η προσπάθεια ταχείας αποκατάστασης του πρανούς στη θέση Όχθια του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.

Ας γίνουμε όμως, πιο συγκεκριμένοι, για να είμαστε αληθινοί και χρήσιμοι στους πολίτες.

Αρχικά, επισημαίνω ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο, όντως ομόφωνα συμφώνησε στην ανάγκη για άμεση δράση για το εν λόγω θέμα, πλην όμως με τις ψήφους της αντιπολίτευσης απορρίφθηκε ο τρόπος επιλογής αναδόχου (που σε καμία περίπτωση δεν ήταν ανάθεση) με τη διαδικασία της παραγράφου 2γ του άρθρου 32 του νόμου 4412/2016, ένας τρόπος που θα εξασφάλιζε την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση του προβλήματος:

1) Όπως ακριβώς προβλέπει η νομοθεσία

2) Όπως είχαν εισηγηθεί οι υπηρεσίες

3) Όπως είχε ζητήσει με κατεπείγον έγγραφό του ο πληττόμενος δήμος

4) Όπως συμφωνήθηκε ακόμα και από την αντιπολίτευση να γίνει, την ίδια μέρα και σε άλλη περιοχή, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο!

Κατά συνέπεια, μάλλον βρισκόμαστε μπροστά σε μία προσπάθεια απόκρυψης της πλήρους αλήθειας, αλλά και υποκρισίας, καθώς μία περιοχή της Περιφέρειας (δεν έχει σημασία ποια) είναι για κάποιους από τους υπογράφοντες την επερώτηση, σημαντικότερη από τα Όχθια Αιτωλοακαρνανίας, αφού γι’ αυτή την περιοχή ψήφισαν παρεμβάσεις με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για την οποία μας εγκαλούν στην επερώτηση τους.

Επίσης, πρόκειται για μία επερώτηση που θίγει το κύρος των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, επί πολλά χρόνια στελέχη της ΠΔΕ, τα οποία κάποιοι, ξαφνικά, θεωρούν πως δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να λειτουργούν, ώστε να βρίσκουν τις καλύτερες και ταχύτερες λύσεις προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Να θυμίσουμε ακόμα,  για τους έχοντες ασθενή μνήμη, ότι οι διαδικασίες της παραγράφου 2γ του άρθρου 32 του νόμου 4412/2016 δεν αναφέρουν πουθενά τη λέξη «ανάθεση» και ήταν ακριβώς οι ίδιες που χρησιμοποιήθηκαν και στο παρελθόν, όταν υπήρξε η καταστροφή στην Κλεισούρα.  Άραγε, η ερμηνεία του Νόμου διαφέρει αν κάποιος βρίσκεται στη διοίκηση  ή στην αντιπολίτευση;

Σημειώνουμε, επίσης, ότι κατόπιν επιμονής του συναδέλφου, κ. Μωραΐτη, ως εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών  είχα δεσμευτεί ενώπιων του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι η όλη διαδικασία θα λάβει την μέγιστη δυνατή δημοσιότητα ώστε να εκδηλώσει ενδιαφέρον όποιος επιθυμούσε.

Δυστυχώς, ερωτόμαστε λοιπόν για ένα έργο που εμείς φέραμε άμεσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο προς ψήφιση και με την πρόθεση ανάληψης άμεσης δράσης, το οποίο όμως καθυστερεί λόγω της επιλεκτικής μνήμης κάποιων και τελικά, της επιμονής τους σε ένα παλαιοκομματικό παιχνίδι, επιζήμιο για την κοινωνία.

Η κοινωνία όμως γνωρίζει…

Και κάτι τελευταίο: Την προσεχή Δευτέρα, στην Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ έρχεται προς έγκριση το αποτέλεσμα της ουσιαστικής και αθόρυβης δουλειάς των τεχνικών υπηρεσιών όλο αυτό το διάστημα, που δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα. Μία λύση καθόλα νόμιμη και χωρίς καμία καθυστέρηση. Εκτός από  αυτήν, την οποία η ίδια αντιπολίτευση προκάλεσε…»