Σπ. Λιβανός: «Δράσεις ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων που ενισχύουν το Λιμενικό»

Δράση που στοχεύει στην ενίσχυση της πολιτικής της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του ΥΝΑΝΠ, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή ευθύνης της χώρας μας, βάσει των απαιτήσεων συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις του κοινοτικού συστήματος ελέγχου, της ΚΑλΠ, ΚΟΑ και IUU Αλιείας, καθώς και των εκθέσεων αξιολόγησης και επιθεωρήσεων της ΕΕ για το σύστημα ελέγχου προϋπολογισμού 770.847,00€, προωθεί το ΥΠΑΑΤ.

Συγκεκριμένα, στην υπογραφή της Απόφασης Ένταξης Πράξης «Δράσεις Εφαρμογής Ενισχυμένου Ελέγχου των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5107728 στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 3 «Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προχώρησε η ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΤ, ύστερα από οδηγίες του υπουργού κ. Σπήλιου Λιβανού και των υφυπουργών Φωτεινής Αραμπατζή και  Γιάννη Οικονόμου.

Η πράξη περιλαμβάνει τα εξής δύο πακέτα εργασίας:

(1)  Συμμετοχή σε συναντήσεις και εθνικά, ενωσιακά και διεθνή προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης υπαλλήλων των ελεγκτικών αρχών, καθώς και σε δράσεις ανταλλαγής στελεχών.

Το πρώτο πακέτο εργασίας περιλαμβάνει την εκτέλεση δράσεων που ενισχύουν την ικανότητα των στελεχών του Λιμενικού Σώματος στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, όσον αφορά στη διενέργεια των ελέγχων και επιθεωρήσεων, οι δαπάνες των οποίων προσδιορίζονται στη μελέτη εκτίμησης μοναδιαίου κόστους εκπαίδευσης που εκπονήθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΑλΘ.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

  • Την οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων κατάρτισης σε Αθήνα/Πειραιά για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Υπολογίζονται ότι θα εκπαιδεύονται ένα στέλεχος ανά Λιμενική Αρχή και ανά σκάφος κάθε χρόνο, υπολογίζεται ότι θα εκπαιδεύονται 310 άτομα ετησίως σε τετραήμερα προγράμματα κατάρτισης.

  • Τη συμμετοχή στελεχών του Λιμενικού Σώματος σε συναντήσεις της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) ή λοιπών Διεθνών Οργανισμών και Φορέων. Βάσει των ιστορικών στοιχείων του ΥΝΑΝΠ, προβλέπεται μία (1) αποστολή τον μήνα (1 άτομο) για να μετέχει στις παραπάνω συναντήσεις (τριήμερες).
  • Τη συμμετοχή στελεχών του ΛΣ σε προγράμματα κατάρτισης της Επιτροπής, της ΕΥΕΑ και λοιπών Διεθνών Οργανισμών και Φορέων. Βάσει των ιστορικών στοιχείων του ΥΝΑΝΠ, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος θα συμμετέχουν σε τρία (3) προγράμματα κατάρτισης ετησίως. Τα προγράμματα είναι συνήθως τριήμερα και θα συμμετέχουν σε αυτά από δύο (2) έως πέντε (5) άτομα κάθε φορά.
  • Τη συμμετοχή στελεχών του Λιμενικού Σώματος σε κοινούς ελέγχους σε άλλα Κ-Μ, βάσει της σχετικής απόφασης του εκτελεστικού διευθυντή της ΕΥΕΑ, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Υπολογίζονται τέσσερις (4) εβδομαδιαίες αποστολές ετησίως, που αποτελούνται από ένα στέλεχος της υπηρεσίας.

(2)  Υλοποίηση δράσεων για την εφαρμογή κοινών και ειδικών προγραμμάτων ελέγχου και επιθεώρησης

Το δεύτερο πακέτο εργασίας περιλαμβάνει τη συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος σε κοινά και ειδικά προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης (JDP –Joint Deployment Plans) της EFCA (European Fisheries Control Agency) με τη διάθεση πλωτών και εναέριων επιχειρησιακών μέσων για τη διενέργεια των ελέγχων. Οι δαπάνες αυτές συνίστανται κυρίως από τα κόστη των καυσίμων, των αποσβέσεων και των συντηρήσεων των μέσων που χρησιμοποιούνται και τα οποία προσδιορίζονται στη μελέτη εκτίμησης μοναδιαίου κόστους που εγκρίθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ. Από τα παραπάνω κόστη, αφαιρούνται τα σταθερά μισθολογικά κόστη των πληρωμάτων που είναι μη επιλέξιμα.

Η Πράξη χρηματοδοτείται  από την Ενωσιακή Προτεραιότητα 3 «Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ» του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας», που υλοποιείται από την Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών σε συνεργασία με το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του ΥΝΑΝΠ.

Η υλοποίηση του Ε.Π.Αλ.Θ με την σύσταση της νέας Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών υπό τον Γενικό Γραμματέα κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη και τις νέες οδηγίες που δόθηκαν από τον Υπουργό κ. Σπήλιο Λιβανό και τους αρμόδιους Υφυπουργούς κ. Γιάννη Οικονόμου και κα. Φωτεινή Αραμπατζή επιταχύνεται, προς όφελος των αλιέων. Υλοποιούνται επίσης νέες υποδομές ή βελτίωση των υφιστάμενων αλιευτικών καταφυγίων, χώρων αποθήκευσης με μέριμνα για την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

 

Ο Γ. Βαρεμένος για τη ΜΕΘ Αγρινίου: «Κλειστή την ώρα της μεγάλης ανάγκης»

Οι προβλέψεις για το κλείσιμο της ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Αγρινίου τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν τα έκτακτα περιστατικά αυξάνονται με μαθηματική πρόοδο, επιβεβαιώνονται με τον πιο τραγικό τρόπο. Ο σοβαρός τραυματισμός τριών νέων παιδιών στην περιφερειακή οδό λίγο πριν το τούνελ, οδήγησε στην διασωλήνωση του ενός και την διακομιδή του κατά τις 10 μ.μ. χθες στην Πάτρα, ενώ το ίδιο δυστυχώς πρόκειται να συμβεί και με το δεύτερο παιδί, ενώ αναζητείται λύση σε Μονάδα σε άλλη πόλη. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για την αντιμετώπιση των περιστατικών, αλλά τα δραματικά ερωτήματα εξακολουθούν να αιωρούνται σχετικά με το κλείσιμο της ΜΕΘ στην πιο ακατάλληλη περίοδο. Η θωράκιση και αναβάθμιση του Νοσοκομείου και η λειτουργία της Μονάδας σε καλύτερη βάση είναι απολύτως απαραίτητες και οι πολιτικοί προϊστάμενοι δεν μπορεί να κρύβονται για τις ελλείψεις πίσω από αιτιολογίες υπηρεσιακών παραγόντων. Και στο κάτω-κάτω, για ο,τιδήποτε συμβαίνει σ’ αυτή την χώρα δεν μπορεί να φταίνε πάντα οι άλλοι, δηλ. ο Κανένας, και τελικά ούτε κάν ο Χατζηπετρής.

Η ομιλία του Δ. Κωνσταντόπουλου στο νομοσχέδιο για την αναβάθμιση των σχολείων

Η ομιλία του βουλευτή Αιτ/νίας του ΚΙΝΑΛ Δημήτρη Κωνστατόπουλου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι
Η παιδεία είναι δημόσιο αγαθό. Η προσφορά της ποιοτικής εκπαίδευσης είναι κρίσιμη παράμετρος για την πρόοδο και την κοινωνική ευημερία της νέας γενιάς και της ελληνικής κοινωνίας. Το σημερινό νομοσχέδιο εισάγεται προς συζήτηση μετά από μακρά περίοδο προετοιμασίας.

Ένα νομοσχέδιο, για το οποίο έγιναν και στο παρελθόν προσπάθειες να κατατεθεί – η πιο πρόσφατη μάλιστα στις αρχές Ιουνίου – ωστόσο για ευνόητους λόγους οι προσπάθειες δεν καρποφόρησαν.

Εντέλει, επελέγη από το Υπουργείο Παιδείας η συγκεκριμένη χρονική στιγμή για τη συζήτησή του με κλειστά τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς -μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά- απόντες, ώστε να «περάσουν» μια σειρά άρθρων που ουσιαστικά αλλάζουν επί τα χείρω τη λειτουργία του σχολείου.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Ν.Δ. στα δύο χρόνια διακυβέρνησής της ασκεί μια εκπαιδευτική πολιτική με εμμονές και νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν προκαλέσει τριβές στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Η εξίσωση των Διπλωμάτων των Κολεγίων με τα Πτυχία των Πανεπιστημίων και των Πολυτεχνείων, η απουσία μέτρων προστασίας για μια ασφαλή φυσική λειτουργία σχολείων και πανεπιστημίων, η συρρίκνωση της Επαγγελματικής εκπαίδευσης, είναι επιλογές που ανατρέπουν βασικά στοιχεία της δημόσιας παιδείας.

Η εκπαιδευτική πολιτική της Κυβέρνησης, δεν υπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες της χώρας. Δεν εκσυγχρονίζει και δεν εκδημοκρατικοποιεί τις δομές της εκπαίδευσης. Δεν προσαρμόζει το εκπαιδευτικό σύστημα στις πολλαπλές προκλήσεις των καιρών μας. Η Κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική των προκατόχων τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Μια πολιτική που δεν δημιουργεί συνθήκες συναίνεσης στην άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, με συνεχή μπρος – πίσω και κυβερνητικές επιλογές που αλληλοαναιρούνται.

Απουσιάζει μια ολοκληρωμένη εθνική εκπαιδευτική πολιτική, η οποία μπορεί να διαμορφωθεί μέσα από το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ).

Το ΕΣΥΠ που κατήργησε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και η σημερινή Κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για την επανίδρυσή του.

Ταυτόχρονα, κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο δεν έχει παρουσιάσει η Κυβέρνηση για το πώς θα γυρίσουν μαθητές και εκπαιδευτικοί στην τάξη το Σεπτέμβρη εν μέσω ενός νέου κύματος της πανδημίας που προμηνύεται.

Και εδώ να θυμίσω, ότι στα δύο χρόνια της πανδημίας, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έκανε μια απλή διαχείριση.

Δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο για τη φυσική λειτουργία των σχολείων αλλά ούτε και για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Δεν αναγνωρίζει καν ότι υπάρχει μείζον πρόβλημα στη μόρφωση των παιδιών και των νέων.
Ωστόσο, το Μαθησιακό Κενό των μαθητών αποτελεί κρίσιμο ζήτημα.

Η επόμενη σχολική χρονιά δεν μπορεί να είναι όπως οι δύο προηγούμενες, γιατί τότε δεν θα έχουμε απλά και μόνο κενό στη μάθηση αλλά σοβαρό “Μορφωτικό και Παιδαγωγικό Έλλειμμα” με πολλαπλές επιπτώσεις στο μέλλον των νέων και στην κοινωνία.

Εν μέσω λοιπόν των συνθηκών αυτών, αγαπητοί συνάδελφοι, με το παρόν νομοσχέδιο, θα περιμέναμε ρυθμίσεις που αναβαθμίζουν πραγματικά το σχολείο και ενισχύουν τους εκπαιδευτικούς.

Αυτό που βλέπουμε ωστόσο, είναι να διαμορφώνεται ένα ασφυκτικό και αυταρχικό πλαίσιο Διοίκησης της εκπαίδευσης, που παραπέμπει σε περασμένες δεκαετίες.

Αντί να δοθεί παιδαγωγική αυτονομία στο σχολείο, διαμορφώνεται ένας έντονος διοικητισμός και μια υπερσυγκέντρωση εξουσιών στα πολλαπλά στρώματα των στελεχών της εκπαίδευσης, που καθιστούν το εκπαιδευτικό έργο μια ιεραρχική λειτουργία.

Κι έτσι, ενώ το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κατηγορείται ως συγκεντρωτικό σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, γίνεται ακόμα πιο συγκεντρωτικό!
Αναιρείται η συλλογική λειτουργία του σχολείου, σε μια εποχή που τα πολλαπλά προβλήματα και οι πολλαπλές απαιτήσεις θέτουν το συνεργατικό κλίμα στην πρώτη γραμμή της εκπαιδευτικής συζήτησης.

Αίρεται ο συλλογικός ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων, που ήταν βασικό στοιχείο των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων του ΠΑΣΟΚ στον Ν.1566/1985.

Η κυβέρνηση στην πραγματικότητα, επαναφέρει το μοντέλο του σχολείου των δεκαετιών του 1970 και του Ν. 309.
Το μοναδικό που ουσιαστικά προσθέτει στο παλιό δικό της μοντέλο, είναι μια αγοραία εκδοχή του, η οποία αναιρεί βασικά στοιχεία της δημόσιας εκπαίδευσης.

Ενώ ταυτόχρονα, η απουσία εκπροσώπων των εκπαιδευτικών
από τα κάθε λογής Συμβούλια (Υπηρεσιακά και Επιλογής) υπονομεύει τις αρχές της αντικειμενικότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Το παρόν νομοσχέδιο, δεν είναι προϊόν ουσιαστικού θεσμικού διαλόγου, έτσι ώστε να διαμορφωθεί κλίμα συναίνεσης και μια μακροχρόνια συμφωνία στην άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Έχει έντονα τα διοικητικά και γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά σε βάρος της παιδαγωγικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Και δεν αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη λειτουργία της εκπαίδευσης.

Τούτο διότι:
Πρώτον, δεν προωθεί την αποκέντρωση των λειτουργιών στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε να υπάρχει γρήγορη και αποτελεσματική διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Δεύτερον, νομιμοποιεί και χρησιμοποιεί, για δεύτερη χρονιά, το καθεστώς προσλήψεων του νόμου Γαβρόγλου, που καταργεί το γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ και συντηρεί τη στρεβλή μοριοδότηση.

Τρίτον, δεν περιγράφει σύστημα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ούτε επαναφέρει θεσμούς που καταργήθηκαν από ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Το Νομοσχέδιο εισάγει λειτουργίες που πολύ φοβάμαι ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα στην καθημερινότητα των σχολικών μονάδων, δίνοντας υπερεξουσίες στον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και υποβαθμίζοντας τη συλλογικότητα και τον Σύλλογο Διδασκόντων.

Ο συγκεντρωτισμός και η προσωποπαγής εξουσία του Διευθυντή στη σχολική μονάδα ενισχύονται με αρμοδιότητες για τον ορισμό μεντόρων, Συντονιστών τάξης, διδακτικού αντικειμένου αλλά και για τον ορισμό του υποδιευθυντή και τον καθορισμό των προγραμμάτων.
Ταυτόχρονα, η παιδαγωγική διάσταση της διαδικασίας μάθησης υποβαθμίζεται.

Ενισχύεται ο ανταγωνισμός με διαγωνίσματα αποτύπωσης (ΣΤ΄ Δημοτικού – Γ΄ Γυμνάσιο) χωρίς όμως ποιοτικές αλλαγές στη λειτουργία του σχολείου, αφού δεν επαναφέρεται το ολοήμερο πρόγραμμα ΕΑΕΠ και δεν καθιερώνονται όμιλοι στα Γυμνάσια.

Ο παρεμβατικός και παιδαγωγικός ρόλος του Σχολικού Συμβούλου υποβαθμίζεται και ο Σχολικός Σύμβουλος υπάγεται στον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Ομοίως αφαιρούνται οι παιδαγωγικές του αρμοδιότητες (όπως η έγκριση ωρολογίων προγραμμάτων σχολείων, η ενδοσχολική και διασχολική επιμόρφωση, η παρουσία στο Σχολικό Συμβούλιο κ.α.).

Τέλος, το Νομοσχέδιο δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια στις επιλογές των στελεχών και επαναφέρει την ανώνυμη αξιολόγηση σε ετήσια βάση, από τους υφισταμένους του αξιολογούμενου στελέχους, παρότι οι ανώνυμες αξιολογήσεις έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από το ΣτΕ.

Ωστόσο αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Νομοσχέδιο επαναφέρει κάποιες θετικές διατάξεις που θεσμοθετήθηκαν στο παρελθόν, χωρίς όμως να τις προσαρμόζει στα νέα δεδομένα.

Έτσι, εισάγεται ο θεσμός του μέντορα για τους νεοδιόριστους που προβλεπόταν στον ν. 3848/10.
Προβλέπεται επίσης το πολλαπλό βιβλίο, μέθοδος που έχει δοκιμασθεί, αλλά που πλέον έχει ξεπεραστεί από τα δεδομένα του «Ψηφιακού Σχολείου».

Ακόμη, ενώ το Νομοσχέδιο επαναφέρει τα 4 κριτήρια επιλογής στελεχών όπως προβλέπονταν στον ν. 3848/2010, δηλαδή την Επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση, τη διδακτική – διοικητική εμπειρία, την αξιολόγηση και τη συνέντευξη καθώς και την πιο ορθολογική μοριοδότηση, την ίδια στιγμή κρατά τις προϋποθέσεις του νόμου 4547/18, που έχουν κριθεί ανεπαρκείς όπως πολλάκις έχω τονίσει.
Συνεπώς, ακόμα και η προσπάθεια επαναφοράς θετικών ρυθμίσεων, μένει μετέωρη.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Περνάω στο θέμα της αξιολόγησης:
Το Νομοσχέδιο περιέχει διατάξεις που προωθούν την αξιολόγηση αλλά κι αυτό το κάνουν με έναν τρόπο αποσπασματικό.

Έτσι, τίθεται ένα πλαίσιο για την περιγραφική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία οδηγεί σε διαδικασία επιμόρφωσης όταν είναι αναγκαίο.

Η αξιολόγηση ωστόσο εντός της σχολικής μονάδας κα Υπουργέ, δεν μπορεί να εξαντλείται στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Χρειάζεται και αξιολόγηση των προγραμμάτων, των δομών, των στελεχών.

Χρειάζεται η διαμόρφωση μιας κουλτούρας αξιολόγησης σε όλους τους συντελεστές της εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της σχολικής λειτουργίας.

Χρειάζεται επίσης, η εφαρμογή ενός συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης για την ενίσχυση της παρεχόμενης παιδείας.

Με τον τρόπο αυτό, η αξιολόγηση δεν καθίσταται αυτοσκοπός, αλλά πεδίο έρευνας και πρωτοβουλίας, που θα απελευθερώσει δημιουργικές εκπαιδευτικές δυνάμεις.

Άλλωστε, καμιά εκπαιδευτική πολιτική δεν είναι βιώσιμη αν δεν στηρίζεται στον εκπαιδευτικό, αν δεν τον στηρίζει, αν δεν του ενισχύει την ευθύνη και την παιδαγωγική του ελευθερία και αυτονομία.

Σημαντικές επίσης οι ρυθμίσεις για τις εκκλησιαστικές ακαδημίες, που φέρνουν έναν ορθολογισμό στη λειτουργία τους και για τις οποίες αναμένουμε και την τοποθέτηση των εμπλεκόμενων φορέων.

Ολοκληρώνοντας αγαπητοί συνάδελφοι, το παρόν νομοσχέδιο, ενώ τιτλοφορείται ως μια προσπάθεια αναβάθμισης του σχολείου, καταλήγει με πολλές διατάξεις να προωθεί την γραφειοκρατία και τον διοικητισμό.

Να δημιουργεί ένα δαιδαλώδες διοικητικό σύστημα ιεραρχικών επιπέδων, χωρίς να έχει υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία και διαβούλευση.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι σημαντικές ρυθμίσεις του Σχεδίου Νόμου δεν τέθηκαν ποτέ σε διαβούλευση. Όπως το άρθρο 97, για τη μεταφορά των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Διδασκόντων στον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας σε συνεργασία με το Σύμβουλο Εκπαίδευσης. Ή όπως το άρθρο 107 όπου το Σχολικό Συμβούλιο διορίζεται από τον Δήμαρχο και οι εκπαιδευτικοί αποτελούν μειοψηφία.

Φαίνεται λοιπόν ότι πραγματοποιείται με τον τρόπο αυτό η σταδιακή μεταφορά αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση και υλοποιούνται βαθμιαία οι προτάσεις της έκθεσης Πισσαρίδη που φτάνουν μέχρι και στην διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού από τους δήμους.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εμείς, το ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα Αλλαγής θεωρούμε ότι η Παιδεία είναι εθνική υπόθεση.

Απαιτείται κοινωνική και πολιτική συναίνεση για τη διαμόρφωση ενός μακρόπνοου εκπαιδευτικού συστήματος.
Η χρησιμοποίηση κάποιων δικών μας τίτλων θεσμών δεν σημαίνει ότι έχουν τον ίδιο προσανατολισμό και το ίδιο περιεχόμενο.

Οι θέσεις μας είναι σαφείς και κατευθύνονται στην ενίσχυση του σχολείου, ώστε να διευρύνει τις μορφωτικές και πολιτιστικές δράσεις του.

Κατευθύνονται στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας.

Σήμερα, η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για τη συνέχιση των σπουδών σε μεγάλο μέρος των νέων.

Ο χάρτης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας δεν μπορεί να βασίζεται σε πολιτικές αποφάσεις. Και η πολιτική ηγεσία δεν μπορεί να εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά στις επιλογές της.

Το σύστημα πρόσβασης στα Πανεπιστήμια, που εφαρμόζεται εδώ και μισό αιώνα, έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του προ πολλού.

Οι συνεχείς αλλαγές, ουσιαστικά ποδηγετούν κάθε συζήτηση για έμφαση στο περιεχόμενο των σχολικών θεσμών.

Γι’αυτό και προτείνουμε την εφαρμογή του Εθνικού Απολυτηρίου, μέσα από την αναλυτική πρόταση που έχουμε διαμορφώσει.

Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για τον εξορθολογισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας στην κατεύθυνση της βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης.

Τέλος κα Υπουργέ, προτείνουμε να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη φυσική λειτουργία των σχολείων από τον Σεπτέμβριο (υποχρεωτικός εμβολιασμός των εκπαιδευτικών, μείωση των μαθητών σε 15 ανά τμήμα, διαγνωστικά τεστ από τον ΕΟΔΥ, χρήση μάσκας κλπ).
Προκειμένου δε, να καλυφθεί το μαθησιακό κενό, προτείνουμε να γίνουν νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών για να αναπτυχθούν προγράμματα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης – διαφοροποιημένα κατά περιοχή ανάλογα με τις τοπικές ιδιομορφίες.

Γιατί για εμάς, είναι θέμα πρώτης προτεραιότητας η άμβλυνση των ανισοτήτων. “Βλέπουμε” όλους τους μαθητές.

Και δε ξεχνάμε, ότι στη διάρκεια της πανδημίας οξύνθηκαν επικίνδυνα οι εκπαιδευτικές ανισότητες και προστέθηκε ένα έντονο ψηφιακό χάσμα λόγω των οικονομικών δυσκολιών των οικογενειών.

Αναμένουμε την ακρόαση των φορέων και θα τοποθετηθούμε αναλυτικά επί των άρθρων.

Θ. Παπαθανάσης: «Στηρίζουμε την κοινωνία και την προσπάθεια επιστροφής στην κανονικότητα»

«Στηρίζουμε την κοινωνία και την προσπάθεια επιστροφής στην κανονικότητα» δήλωσε ο Θανάσης Παπαθανάσης Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας και μέλος τος ΔΣ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου στην εκπομπή της ΕΡΤ «Κάτι τρέχει με τη Μάριον» με τη δημοσιογράφο Μάριον Μιχελιδάκη. Αναφέρθηκε στην τεράστια συνδρομή των φαρμακείων από την αρχή της κρίσης και στην πίεση που έχουν δεχθεί με τη διάθεση των δωρεάν self tests στους πολίτες, το κλείσιμο των ραντεβού για τους εμβολιασμούς και ταυτόχρονα την καθημερινή προσφορά υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Τέλος ενημέρωσε για τον τρόπο διάθεσης των self tests για το μήνα Αύγουστο.
«Οι φαρμακοποιοί σε ολόκληρη την περίοδο της πανδημίας στάθηκαν δίπλα στους πολίτες. Στηρίζουν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και συνδράμουν στην προσπάθεια να επιστρέψει η κοινωνία στην κανονικότητα. Ο νόμος που ψηφίστηκε για τη δυνατότητα διενέργειας rapid test και έκδοσης βεβαίωσης του αποτελέσματος από τα φαρμακεία μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις ειδικά στα μικρά νησιά και να εξυπηρετήσει τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Είμαστε σε αναμονή της υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει τη διαδικασία.
Οι εμβολιασμού των νέων προχωρούν αρκετά καλά. Τις τελευταίες ημέρες έχουν κλειστεί 600.000 ραντεβού για εμβολιασμό το ένα τρίτο των οποίων είναι νέων ανθρώπων.
Ο εμβολιασμός αποτελεί το ισχυρότερο όπλο για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα» κατέληξε ο κ. Παπαθανάσης.

Σπ. Λιβανός: «Τέρμα στην ανομία στον αγροτικό τομέα. Έλεγχοι σε όλους και παντού»

«Το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκκαλο. Τέρμα στην ανομία στον αγροτικό τομέα. Μόνος στόχος η δίκαιη κατανομή των αγροτικών ενισχύσεων» δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός.

Με εντολή Λιβανού ο ΟΠΕΚΕΠΕ διεξαγάγει σαρωτικούς ελέγχους για τον εντοπισμό περιπτώσεων μη ορθής διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων. Οι έλεγχοι αυτοί απόδωσαν ήδη καρπούς, αφού εντοπίστηκαν:

  • Επιτήδειοι που δήλωναν εκτάσεις εκτός ελληνικής Επικράτειας ώστε να λαμβάνουν ενισχύσεις. Εξαιτίας της συντονισμένης και άψογα οργανωμένης εργασίας των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκλείστηκαν της τάξης των 13.440 στρεμμάτων, που αντιστοιχούν σε 106 ΑΦΜ, ενώ ήδη ξεκίνησε και η διαδικασία αχρεωστήτων.
  • Πέντε ψευδείς δηλώσεις καλλιεργητών στη Λίμνη Κάρλα, κατόπιν καταγγελίας και ταχείας διερεύνησης αυτήν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Έγιναν σαρωτικοί έλεγχοι στις εκτάσεις που δηλώθηκαν ως «αγρανάπαυση» στην αίτηση ΟΣΔΕ 2020. Ειδικότερα, από τα 330.141 στρέμματα που δηλώθηκαν, τις προϋποθέσεις κάλυπταν μόλις 111.307 στρέμματα. Το δείγμα ελέγχου αφορούσε συνολικά 3.687 τεμάχια, που αντιστοιχούν σε 1.939 αιτήσεις γεωργών. Η απόρριψη των 218.834 στρεμμάτων, δηλαδή το 66,28%, διασφάλισε περίού €4.420.454,88 εκατομμύρια ευρώ βασικής ενίσχυσης.

Οι έλεγχοι αυτοί του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχονται σε συνέχεια του δόγματος των συνεχών και διαδοχικών ελέγχων που εφαρμόζει ο Υπουργός Σπήλιος Λιβανός, προκειμένου να υπάρχει δικαιοσύνη και διαφάνεια στον αγροτικό τομέα.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • η επανεργοποίηση των αρμόδιων επιτροπών για τους ελέγχους στα προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ, όπου και επιβλήθηκε σε περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί ποτέ Παράλληλα επαναλειτούργησαν οι επιτροπές ελέγχου για τα βιολογικά προϊόντα, όπου διεξάγονται σαρωτικοί έλεγχοι από τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα και αναμένονται σημαντικά ευρήματα.
  • οι 6.673 έλεγχοι που διεξήχθησαν την περίοδο του Πάσχα από μεικτά κλιμάκια του ΥΠΑΑΤ και των συναρμόδιων υπουργείων, και είχαν ως συνέπεια την διαπίστωση 219 παραβάσεων και την σημαντική αύξηση των τιμών σε γάλα και κρέας για τον έλληνα παραγωγό.

Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς, σε όλους και παντού.

Η συνεργασία Ελλάδας–Κατάρ στο επίκεντρο του Σπ. Λιβανού με τον πρεσβευτή Abdulaziz Ali Al-Naama

Συνάντηση εργασίας με τον απερχόμενο Πρεσβευτή του Κατάρ στην Ελλάδα, είχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιος Λιβανός.

Κατά τη συζήτηση επιβεβαιώθηκε η κοινή θέληση για ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες στον αγροδιατροφικό τομέα, με τη δημιουργία και εκμετάλλευση επενδυτικών ευκαιριών.

Ο Πρεσβευτής του Κατάρ κ. Abdulaziz Ali Al-Naama θα αποστείλει άμεσα μια πλήρη λίστα προϊόντων που ανταποκρίνεται στις εισαγωγικές ανάγκες της χώρας του, ενώ ταυτόχρονα, προσκάλεσε την Ελληνική πλευρά για επίσημη συμμετοχή στο International Expo Food Conference που θα διεξαχθεί στο Κατάρ το 2023.

Ο κ. Λιβανός ανέλυσε πτυχές του στρατηγικού σχεδίου δράσης για την ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα με συζήτηση παραδειγμάτων μελλοντικής συνεργασίας, ενώ παράλληλα υπήρξε κοινή δέσμευση για αύξηση του διμερούς εμπορίου αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, ανταποκρινόμενη στις εξαγωγικές δυνατότητες της Ελλάδας και τις εισαγωγικές καταναλωτικές ανάγκες του Κατάρ.

9 εκατ. ευρώ για το Πρόγραμμα Απόσταξης οίνου για το 2021

Σε 9.000.000  ευρώ ανέρχεται το νέο Πρόγραμμα Απόσταξης Κρίσης οίνου για το έτος 2021, που ως στόχο έχει την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης από την πανδημία.

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιου Λιβανού και της υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, από τα διαθέσιμα κονδύλια του «Εθνικού Προγράμματος Στήριξης Αμπελοοινικού Τομέα 2019- 2023» διατίθενται 4.050.000 ευρώ και μέσω Εθνικής Συμμετοχής διατίθενται 4.950.000 ευρώ.

Ήδη η απόφαση της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ έχει προωθηθεί στον αρμόδιο υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο  Βεσυρόπουλο προς υπογραφή, ώστε μετά την έκδοση της ΚΥΑ, οι υπηρεσίες να είναι έτοιμες να δεχθούν αιτήσεις ένταξης στο Πρόγραμμα Απόσταξης Κρίσης εντός των προβλεπομένων ημερομηνιών.  Η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ έχει ορίσει ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων την 23η Ιουλίου 2021.

Τι ισχύει από σήμερα για τους κλειστούς χώρους που λειτουργούν για εμβολιασμένους

Κλειστοί χώροι ψυχαγωγίας μόνο για εμβολιασμένους και καθήμενοι παντού προβλέπονται στα μέτρα που τίθενται σε ισχύ από σήμερα.

Με την εξαιρετικά μεταδοτική παραλλαγή Δέλτα να αφορά πλέον το 50% των κρουσμάτων και τις μολύνσεις να παρουσιάζουν αυξητική τάση στο σύνολο των περιφερειών τα νέα μέτρα που τίθενται σε εφαρμογή έχουν ως εξής:

-Έως 31 Αυγούστου σε όλους τους χώρους ψυχαγωγίας επιτρέπεται η παρουσία μόνο καθήμενων πελατών
-Από 16 Ιουλίου και έως 31 Αυγούστου κλειστοί χώροι ψυχαγωγίας (εστιατόρια, κινηματογράφοι, θέατρα) μπορούν να λειτουργούν μόνο ως αμιγείς (covid free) στο 85% της χωρητικότητάς τους
-Ειδικά για τα κλειστά κέντρα διασκέδασης επιτρέπονται μόνο αμιγείς χώροι με κάλυψη του 85% της ωφέλιμης επιφάνειας, με τους προβλεπόμενους όρους για την τήρηση των αποστάσεων και τα μέτρα προφύλαξης. Όλα τα κέντρα διασκέδασης, υπαίθρια και κλειστά, λειτουργούν επιπλέον με τους -κανόνες αποστάσεων που ισχύουν γενικά για την εστίαση
-Ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που αφορούν υπαίθρια ψυχαγωγία μπορούν να επιλέγουν να καθίστανται οικειοθελώς αμιγείς χώροι εκμετάλλευσης
-Οι ανήλικοι μπορούν να εισέρχονται στα κέντρα εστίασης και διασκέδασης μόνο με self test και δήλωση γονέα στους αμιγείς χώρους

Πλαίσιο Κυρώσεων

1η παράβαση:

-Για τα καταστήματα εμβαδού <200τ.μ. διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο και αναστολή λειτουργίας από την επόμενη ημέρα της παράβασης και για 7 ημερολογιακές ημέρες
-Για τα καταστήματα εμβαδού>200τ.μ. διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο και αναστολή λειτουργίας από την επόμενη ημέρα της παράβασης και για 7 ημερολογιακές ημέρες.

2η παράβαση:

-Για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως επιφάνειας διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας από την επόμενη ημέρα της παράβασης και για 15 ημερολογιακές ημέρες.

3η παράβαση:

-Για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως επιφάνειας προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος για 60 ημερολογιακές ημέρες.

Σημειώνεται πως τη θεμελίωση δεύτερης και τρίτης παράβασης αρκεί η διάπραξη οποιοσδήποτε παράβασης μεταξύ αυτών που αναφέρονται στην αριστερή στήλη.

Είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων ακόμη και μετά την πραγματοποίηση οποιοσδήποτε παράβασης βάσει αποδεικτικού υλικού από το οποίο προκύπτει η παράβαση.

Σημάνσεις
Σε όλο τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα οι εργοδότες έχουν δικαίωμα να ζητούν πληροφόρηση εάν οι εργαζόμενοι έχουν εμβολιαστεί ή όχι.

Από τις 16 Ιουλίου μέχρι τις 31 Αυγούστου, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, θα υπάρξουν τρεις διαφορετικές σημάνσεις:

-το πρώτο είναι για τους αμιγείς χώρους (Χώρος Covid Free)
-το δεύτερο είναι για τους μεικτούς εφόσον είναι υπαίθριοι (Μεικτός Χώρος)
-με το τρίτο σήμα, θα μπορεί να πληροφορεί ο επιχειρηματίας τους πελάτες του για το αν είναι εμβολιασμένο όλο το προσωπικό του ή όχι.

Τα σήματα θα τα κατεβάσουν οι επιχειρηματίες από το https://covidfree.gov.gr/

πηγή: efsyn.gr 

Συνάντηση του Σπ. Λιβανού με το νεοεκλεγέν ΔΣ της Διεπαγγελματικής Βάμβακος

Συνάντηση με το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος είχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός.

Στη συνάντηση παρίστατο η ΓΓ του ΥΠΑΑΤ κ. Χριστιάνα Καλογήρου ενώ από το ΔΣ ήταν παρόντες ο πρόεδρος Ευθύμιος Φωτεινός, ο αντιπρόεδρος Αντώνιος Σιάρκο, ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Κουρκούτας και  ο Δημήτρης Πολύχρονος, μέλος.

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος αριθμεί 46.000 μέλη και η εκπροσώπηση σε αυτήν συνολικά του κλάδου, με παραγωγούς, εκκοκκιστές και κλωστοϋφαντουργούς την καθιστούν σύμβουλο και συνεργάτη του ΥΠΑΑΤ.

Ο κ. Λιβανός σημείωσε ότι το βαμβάκι αποτελεί ισχυρό, παραδοσιακό κλάδο της εθνικής μας οικονομίας ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί «λευκός θησαυρός της Ελλάδας».

Κοινός στόχος του ΥΠΑΑΤ και της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος  είναι να κατακτήσει το ελληνικό βαμβάκι και η ελληνική κλωστοϋφαντουργία τη θέση που τους αξίζει στη διεθνή αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι το 95% του παραγόμενου προϊόντος εξάγεται, επιβεβαιώνοντας ότι το βαμβάκι είναι εξαγωγικό, εθνικό προϊόν.

 

                   

Γ. Βαρεμένος: Ξαφνικός θάνατος και ερωτηματικά για την ΜΕΘ του Αγρινίου

Με μία πανταχούσα προερχόμενη από την 6η ΥΠΕ, οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Αγρινίου πληροφορήθηκαν κάτι που δεν το γνώριζαν κάν: ότι η ΜΕΘ δηλ. βρισκόταν μέχρι σήμερα σε αναστολή, η οποία θα συνεχισθεί μέχρι νεωτέρας! Ουσιαστικά μπαίνει λουκέτο και οι γιατροί της ΜΕΘ μετατίθενται στην Πάτρα ανά δύο, στα νοσοκομεία του Ρίου και του Αγίου Ανδρέα. Πέραν του ότι στην Ελλάδα ισχύει το “ουδέν μονιμότερον του προσωρινού”, το ερώτημα είναι γιατί η ΜΕΘ δεν διατηρήθηκε και δεν ενισχύθηκε προκειμένου να λειτουργήσει ως αναπνευστική μονάδα για κάθε είδους ατυχήματα και έκτακτα περιστατικά που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Παρόμοια περιστατικά το καλοκαίρι δυστυχώς αυξάνονται.

Ποιός τελικά και με ποιόν γνώμονα αποφασίζει; Πού πήγαν οι κομπασμοί για τον επιπρόσθετο αριθμό ΜΕΘ; Μετά το 100% θνητότητας, υπάρχουν ΜΕΘ που οδηγούνται σε “ξαφνικό θάνατο” για να επανέλθουν στην ζωή όταν οι επικοινωνιακές ανάγκες το απαιτήσουν και πάλι; Ας υποθέσουμε ότι η Covid, μετά τις τόσες εξαγγελίες για το τέλος της μέσω των εμβολιασμών, κάποια στιγμή θα εξαφανισθεί. Τί γίνεται με τα άλλα νοσήματα; Τελικά διαπιστώθηκε ότι σε κάποια νοσοκομεία η θνητότητα στις ΜΕΘ έφθασε στο 100%. Μήπως κάποιος απ’ όσους λαμβάνουν έστω και νύχτα αποφάσεις μπορεί να πληροφορήσει τον ελληνικό λαό πόσοι συμπολίτες μας κατέληξαν εις τας αιωνίους μονάς επειδή σε αρκετά  νοσοκομεία οι ΜΕΘ μετατράπηκαν αποκλειστικά σε Μονάδες Covid χωρίς να μπορούν να ανταποκριθούν στην αντιμετώπιση άλλων σοβαρών νοσημάτων; Με την αναστολή λειτουργίας, τα ερωτήματα όχι απλώς δεν μειώνονται, αλλά αποκτούν και άλλη διάσταση.