Ξεκίνησε η επιδότηση σε 25.000 νοικοκυριά για το «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» 2019

Ξεκίνησε την Τετάρτη 12 Ιουνίου ο νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον» για το 2019. Tο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’οίκον» 2019, έχει προϋπολογισμό 270 εκατ. ευρώ και αφορά 25.000 νοικοκυριά.

Το ανώτατο ποσοστό επιδότησης ανέρχεται από το 50% μέχρι το 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών, το οποίο  προσαυξάνεται κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Το νέο  πρόγραμμα προβλέπει εκτός από την απευθείας επιχορήγηση των νοικοκυριών και την επιδότηση  άτοκου δανείου για τα νοικοκυριά που θέλουν να προχωρήσουν σε οικοδομικές εργασίες.

«Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» 2019 : Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:
-Αντικατάσταση κουφωμάτων
-Τοποθέτηση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης
-Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης ή ψύξης
-Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Προϋποθέσεις
Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή – από το μητρώο που θα συσταθεί – ο οποίος και θα καθορίσει τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες.
Ο ενεργειακός επιθεωρητής θα πρέπει να τις καταγράψει τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εκδίδοντας το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

«Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» 2019 : Ποιες δαπάνες καλύπτονται
Οι ωφελούμενοι μετά την εκτέλεση των παρεμβάσεων πρέπει να απευθυνθούν εκ νέου σε ενεργειακό επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ (Β’ ΠΕΑ).
Μετά τη διαπίστωση της επίτευξης του ενεργειακού στόχου, με βάση το Β’ ΠΕΑ,  καταβάλλονται τα κίνητρα του προγράμματος.
Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου καθώς και τυχόν δαπάνες μελετών, καλύπτονται από το Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα αφορά κύριες κατοικίες (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες καθώς και  μεμονωμένα διαμερίσματα) αλλά όχι και ιδιοκτησίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα).
Η κατοικία πρέπει επίσης να υφίσταται νόμιμα, να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία ίση ή χαμηλότερης της «Δ» και να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

«Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» 2019 : Τα βήματα
1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του στην πλατφόρμα https://exoikonomisi.ypen.gr
2. Γίνεται διασταύρωση των στοιχείων από το Taxisnet και μόνο εφόσον υπάρχει ταύτιση μπορεί να προχωρήσει η αίτηση στο επόμενο στάδιο. Η οριστική υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τον ενδιαφερόμενο.
3. Ο ενδιαφερόμενος καταχωρίζει στο σύστημα τα στοιχεία του Α’ ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Επισυνάπτονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
4. Το πληροφοριακό σύστημα ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία. Εφόσον η αίτηση είναι πλήρης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να την υποβάλει λαμβάνοντας στη συνέχεια μοναδικό εξαψήφιο ακέραιο αριθμό πρωτοκόλλου.
5. Ο ενδιαφερόμενος εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, επιλέγει την τράπεζα που θέλει για να διενεργηθεί έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας. Ο έλεγχος θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 30 ημέρες.
6. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα εκδίδονται αποφάσεις για την υπαγωγή ή απόρριψη των αιτήσεων κλπ.
7. Ο ωφελούμενος υποβάλλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα εντός διαστήματος δύο μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Αν έχει επιλεγεί λήψη δανείου, η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον ωφελούμενο πραγματοποιείται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
8. Οι προμηθευτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καταχωρίζουν τα στοιχεία τους στο σύστημα ώστε να ενεργοποιηθούν τα ΑΦΜ τους. Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσης ποσοστού 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την υλοποίηση του έργου, Σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί η λήψη δανείου δύναται να δοθεί προκαταβολή με κατάθεση ίδιων κεφαλαίων, μόνο όμως μέσω τραπεζικού συστήματος, στον προμηθευτή και για ποσό που δεν υπερβαίνει το συνολικό ύψος των ίδιων κεφαλαίων.
9. Υλοποίηση παρεμβάσεων
10. Δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση. Έκδοση δεύτερου Πιστοποιητικού.
11. Μετά την έκδοση του Β’ ΠΕΑ ο ωφελούμενος ή ο σύμβουλος έργου καταχωρίζει στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ και τα αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών δαπανών των παρεμβάσεων.
12. Ο ωφελούμενος καταχωρίζει τη δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου και την παροχή των κινήτρων του προγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα επισυνάπτοντας τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά. Ο ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα για τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό καθώς και για το ποσό των ίδιων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές, στην περίπτωση που το άθροισμα των υπαβαλλόμενων δαπανών υπερβαίνει τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ή και τα ανώτατα όρια δαπανών του προγράμματος.
13. Όταν καταβληθούν τα ίδια κεφάλαια για την εξόφληση των δαπανών, ενημερώνεται η τράπεζα ώστε να καταβάλει την επιχορήγηση και την εκταμίευση του συνόλου του δανείου, κατά περίπτωση, για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών και την καταβολή στον ωφελούμενο του ποσού που του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικά δαπάνης.

Γεωργακόπουλος Κ. Χρίστος
Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
Τηλ.2634021110/ 6947683599
www.civilandsurvey.gr

Κτηματολόγιο: Αναλυτικά παραδείγματα και 25 απαντήσεις

Η προσέλκυση περισσότερων ιδιοκτητών ειδικά από αγροτικές περιοχές, αποτελεί το βασικό στοίχημα του φορέα του Ελληνικού Κτηµατολογίου αυτήν την περίοδο.

Την επόμενη εβδομάδα, αρχίζει νέα καμπάνια από τον φορέα µε τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε συνεργασία µε τις τοπικές Αρχές και στόχο την πληροφόρηση του κοινού, το οποίο μέχρι τώρα εμφανίζεται «μουδιασμένο», παρά το γεγονός ότι οι πρώτες εκ των νέων προθεσμιών για την υποβολή δηλώσεων περιουσίας αρχίζουν να εκπνέουν.

Σε αυτούς τους «γρίφους» -και όχι µόνο, έρχεται να ρίξει φως το «Έθνος», παρουσιάζοντας έναν πλήρη οδηγό µε συγκεκριμένες οδηγίες τόσο για τις κατηγορίες υποχρεωτικών δηλώσεων περιουσίας, όσο και για τις ειδικές περιπτώσεις, ενώ, μεταξύ άλλων, παρέχει αναλυτικά παραδείγματα µε τα τέλη για τους ιδιοκτήτες ανά περιοχή.

Υποχρεωτική δήλωση
Πάντως, το Εθνικό Κτηματολόγιο υπενθυμίζει ότι η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική για όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (εκκαθαριστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής ακινήτου κ.λπ.). Επίσης, όποιος αποκτά δικαίωμα κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων υποχρεούται να υποβάλει δήλωση, ανεξάρτητα από το αν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.

Τα δικαιώµατα αυτά είναι:
Κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα)
∆ουλεία (π.χ. επικαρπίας από γονική παροχή, οίκησης, διόδου κ.λπ.)
Υποθήκη / προσηµείωση
Αγωγή και ανακοπή
Κατάσχεση
Μακροχρόνια µίσθωση
Χρονοµεριστική µίσθωση (time sharing)
Χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτου (leasing)
Μεταλλειοκτησία
Μεταφορά συντελεστή δόµησης

Οι δηλώσεις που υποβάλλονται αφορούν στο δικαίωµα, και όχι στο ακίνητο. Ως εκ τούτου, εάν ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα του ενός άτοµα, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωµα σε αυτό να το δηλώσουν (δηλαδή και αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα και αυτός που έχει την επικαρπία). ∆εδοµένου ότι το Κτηµατολόγιο καταγράφει ιδιοκτησία, και όχι χαρακτηρισµό, όλα τα ακίνητα των υπό κτηµατογράφηση περιοχών πρέπει να δηλωθούν.

Με άλλα λόγια, δηλώνονται και τα αυθαίρετα και τα εκτός σχεδίου σε κάθε περιοχή, είτε έχουν κτίσµα είτε όχι, χωρίς καµία εξαίρεση. Οι ιδιοκτήτες µαζί µε τη συµπληρωµένη δήλωση υποβάλλουν απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας (π.χ. συµβόλαιο), φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού µεταγραφής/εγγραφής στο υποθηκοφυλακείο, στοιχεία για τον εντοπισµό του ακινήτου, φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του δικαιούχου και απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που αποδεικνύει τον ΑΦΜ (απόσπασµα εκκαθαριστικού σηµειώµατος Εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασµό ∆ΕΗ).

Το Εθνικό Κτηµατολόγιο υπενθυµίζει ότι η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική για όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν εµπράγµατο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωµα σε ακίνητο
Εφόσον ο ιδιοκτήτης δεν διαθέτει ΑΦΜ, θα πρέπει να εκδώσει πριν από την υποβολή της δήλωσης, δεδοµένου ότι είναι κάτοχος ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση που δεν έχει πιστοποιητικό µεταγραφής, θα το ζητήσει µε αίτηση από το υποθηκοφυλακείο ή, εφόσον τα στοιχεία της µεταγραφής (τόµος, αριθµός, ηµεροµηνία µεταγραφής κ.λπ.) είναι γνωστά, απλώς θα τα συµπληρώσει στο σχετικό πεδίο της δήλωσης και στη συνέχεια θα προσκοµίσει το πιστοποιητικό για τη συµπλήρωση της δήλωσης. Κρίσιµη είναι η συµπλήρωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) του ιδιοκτήτη, ώστε να υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας µε το Γραφείο Κτηµατογράφησης κυρίως την περίοδο της προανάρτησης για κάθε περιοχή.

Οι γρίφοι που δυσκολεύουν τους υπόχρεους
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ: Σε ακίνητα που έχει µεταβιβαστεί µόνο η ψιλή κυριότητα και έχει παρακρατηθεί η επικαρπία, υπόχρεοι δήλωσης είναι τόσο ο ψιλός κύριος όσο και ο επικαρπωτής του ακινήτου, ο καθένας για το δικαίωµά του.
ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑ: Κάθε συγκύριος δηλώνει το ποσοστό που του ανήκει (π.χ. αγροτεµάχιο που ανήκει σε δύο αδέλφια από 50%, δηλώνεται ξεχωριστά από καθέναν για το δικό του ποσοστό).
ΚΑΘΕΤΗ Ή ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Κάθε ιδιοκτήτης δηλώνει το δικαίωµά του επί της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας (π.χ. το διαµέρισµά του σε µια πολυκατοικία).
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ (διόδου, άντλησης νερού, θέασης): Ο δικαιούχος της δουλείας υποβάλλει δήλωση για το δικαίωµα της δουλείας του επί του ξένου ακινήτου και για το δικαίωµα της κυριότητάς του στο δικό του ακίνητο. Ο κύριος του βεβαρηµένου µε τη δουλεία ακινήτου (δουλεύον ακίνητο) υποβάλλει δήλωση για την κυριότητα στο δικό του ακίνητο. Πρακτικά, εάν υποθέσουµε ότι ο Α είναι ιδιοκτήτης αγροτεµαχίου και έχει δικαίωµα να περνά (µε αυτοκίνητο, µε τα πόδια κ.λπ.) µέσα από το αγροτεµάχιο του γείτονά του (Β) από συγκεκριµένη δίοδο, ο Α θα δηλώσει τα εξής δικαιώµατα: α) την κυριότητά του στο δικό του ακίνητο και β) την πραγµατική δουλεία στο ακίνητο του Β (γείτονα). Ο Β θα δηλώσει µόνο την κυριότητά του.
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΝΕΙΟ ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΗ: Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δηλώνει το δικαίωµα της κυριότητάς του και η δανείστρια τράπεζα δηλώνει το δικαίωµα της εµπράγµατης ασφάλειας (υποθήκη, προσηµείωση)
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (αποθήκες, γκαράζ): Εάν οι βοηθητικοί χώροι έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο (αποτελούν δηλαδή αυτοτελείς ιδιοκτησίες), δηλώνονται ξεχωριστά από τη διηρηµένη ιδιοκτησία το κτίριο (σε ξεχωριστό έντυπο δήλωσης). Εάν δεν έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο (είναι δηλαδή «παρακολούθηµα» ενός διαµερίσµατος), καταγράφονται στο πεδίο «Βοηθητικοί χώροι διηρηµένων ιδιοκτησιών» της δήλωσης του διαµερίσµατος.
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ (αποθήκες, αντλιοστάσια κ.λπ.): Οι κατασκευές αυτές δεν αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, γι’ αυτό καταγράφονται στο πεδίο «Κτίρια για τα οποία δεν έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία» της δήλωσης του ακινήτου (δεν χρησιµοποιείται, δηλαδή, ξεχωριστό έντυπο). Εκτός των απαραίτητων για όλες τις περιπτώσεις εγγράφων, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως εάν έχουν αποκτήσει δικαίωµα (π.χ. κυριότητα) σε ένα ακίνητο µε διαφορετικούς τίτλους (π.χ. το 25% µε δωρεά, το 30% µε γονική παροχή και το 45% µε αγορά), τότε θα πρέπει να καταθέσουν όλους τους τίτλους και να συµπληρώσουν τα σχετικά πεδία στην ενότητα «Στοιχεία δικαιώµατος». Εάν κάποιος έχει γειτονικά ακίνητα, θα τα δηλώσει ως ενιαίο ακίνητο µόνον εάν η συνένωση προκύπτει από πράξη (π.χ. συµβολαιογραφική) η οποία έχει µεταγραφεί. ∆ιαφορετικά, θα υποβάλει δήλωση για κάθε ακίνητο και θα επισυνάψει τον αντίστοιχο τίτλο.
Οι αγροτικές περιοχές εµφανίζουν τις µεγαλύτερες δυσκολίες και τη χαµηλότερη ανταπόκριση του κοινού

Τι ισχύει για κληρονοµιά και έκτακτη χρησικτησία
Απαραίτητη είναι η υποβολή δήλωσης από κάθε κληρονόµο σε περίπτωση κληρονοµιάς. Λύση υπάρχει ακόµα και για τις περιπτώσεις που δεν υφίσταται διαθήκη. Ακόµα και τα ακίνητα, για τα οποία δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να τα δηλώσει επισυνάπτοντας συγκεκριµένα έγγραφα που αποδεικνύουν την επί 20ετία νοµή του. Κάθε κληρονόµος πρέπει να δηλώσει το µερίδιό του (ποσοστό δικαιώµατος επί τοις εκατό ή σε κλάσµα) στο ακίνητο που έχει κληρονοµήσει. ∆ικαίωµα που έχει αποκτηθεί µε κληρονοµιά, µπορεί να δηλωθεί ακόµα και αν δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονοµιάς (ή άλλη ισοδύναµη πράξη π.χ. κληρονοµητήριο).

Σε αυτή την περίπτωση, όµως, θα πρέπει να προσκοµισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα µε την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Ετσι, εάν υπάρχει διαθήκη, υποβάλλονται υποχρεωτικά ο τίτλος του κληρονοµούµενου, ληξιαρχική πράξη θανάτου, αντίγραφο της δηµοσιευµένης διαθήκης, πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως άλλης διαθήκης και πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς. Σε περίπτωση που ο κληρονοµούµενος δεν είχε τίτλους γιατί είχε το ακίνητο µε χρησικτησία, πρέπει να προσκοµίσει δύο έγγραφα από τα οποία να προκύπτει πως ασκούσε πράξεις νοµής επί 20ετία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, υποβάλλονται υποχρεωτικά ο τίτλος του κληρονοµούµενου, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως διαθήκης και πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς.

Πώς δηλώνεται
Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα µε έκτακτη χρησικτησία, πρέπει να καταθέσει τη σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση εφόσον υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει, θα πρέπει να υποβάλει έγγραφα από τον συνδυασµό των οποίων αποδεικνύεται η 20ετής νοµή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. λογαριασµοί ∆ΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κ.λπ., µισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, συµβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ορίων, έγγραφα υποθηκών και λοιπών βαρών επί του ακινήτου, συµβόλαια γειτονικών ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του ακινήτου, Ε9 κ.λπ.). Στην περίπτωση χρησικτησίας είναι απαραίτητη και η επισύναψη τοπογραφικού διαγράµµατος, εκτός εάν η θέση και τα όρια του γεωτεµαχίου µπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς στον ψηφιακό χάρτη της περιοχής, ενώ οπωσδήποτε ένα από τα προσκοµιζόµενα έγγραφα πρέπει να είναι το Ε9 που θα περιλαµβάνει το δηλούµενο ακίνητο.
Τι πληρώνουμε: 35 ευρώ για κάθε δικαίωµα
Το πάγιο τέλος κτηµατογράφησης είναι 35 ευρώ για κάθε δικαίωµα σε κύριο χώρο (διαµέρισµα, κατάστηµα, οικόπεδο κ.λπ.). Για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώροι στάθµευσης), που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, δηλαδή έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν αναφέρονται στον τίτλο ως παρακολουθήµατα, το τέλος κτηµατογράφησης είναι 20 ευρώ για κάθε δικαίωµα. Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν περισσότερα από δύο δικαιώµατα κυριότητας ή δουλείας στον ίδιο προκαποδιστριακό ΟΤΑ, καταβάλλουν πάγιο τέλος για δύο µόνο δικαιώµατα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθµό δικαιωµάτων που δηλώνουν στον συγκεκριµένο ΟΤΑ.

Το τοπογραφικό διάγραμμα
Η επισύναψή του είναι απαραίτητη ακόµα κι αν αυτό είναι παλαιότερης χρονολογίας, σε περιπτώσεις που:
αναφέρεται ή προσαρτάται στο συµβόλαιο,
µε τη δήλωση στο Κτηµατολόγιο γίνεται επίκληση χρησικτησίας ως αιτίας κτήσης του ακινήτου,
έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια,
έχει ήδη συνταχθεί τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση (τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξη εφαρµογής κ.λπ).
Παραδείγµατα
ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Ιδιοκτήτης που δηλώνει δικαιώµατα κυριότητας ή δουλείας σε τρία διαµερίσµατα (π.χ. δύο διαµερίσµατα µε δικαίωµα κυριότητας και ένα διαµέρισµα µε δικαίωµα επικαρπίας) θα καταβάλει 105 ευρώ (35×3). Ιδιοκτήτης που δηλώνει ένα δικαίωµα κυριότητας σε διαµέρισµα και ένα δικαίωµα κυριότητας σε χώρο στάθµευσης µε χιλιοστά στο οικόπεδο θα καταβάλει 55 ευρώ (35×1) + (20×1). Ιδιοκτήτης που δηλώνει ένα δικαίωµα κυριότητας σε διαµέρισµα και ένα δικαίωµα κυριότητας σε χώρο στάθµευσης χωρίς χιλιοστά στο οικόπεδο θα καταβάλει 35 ευρώ.
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Ιδιοκτήτης που δηλώνει δύο δικαιώµατα σε ακίνητα που αφορούν κυριότητα ή δουλεία (π.χ. επικαρπία) θα καταβάλει 70 ευρώ (35×2). Ιδιοκτήτης που δηλώνει άνω των δύο δικαιωµάτων που αφορούν κυριότητα ή δουλεία (επικαρπία) θα καταβάλει 70 ευρώ (35×2).  ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ: Ιδιοκτήτης που δηλώνει ένα δικαίωµα που αφορά κυριότητα σε αστική περιοχή (εντός των ορίων του ίδιου ΟΤΑ) και τρία δικαιώµατα σε ακίνητα σε αγροτική περιοχή του ίδιου ΟΤΑ θα καταβάλει 105 ευρώ, δηλαδή (35×1)+(35×2).

Λόη Κωνσταντιίνα
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Τηλ. 2634021110 / 6947895350
www.civilandsurvey.gr

«Οδικός χάρτης» για τις δηλώσεις στο Κτηματολόγιο

Χρήσιμες λεπτομέρειες για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε 

Σε κρίσιμη καμπή έχει εισέλθει το Κτηματολόγιο, με την τελευταία κτηματογράφηση που αφορά 17 εκατ. δικαιώματα (εκτίμηση) και η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη να θεωρείται η δυσκολότερη γιατί περιλαμβάνει κυρίως οικισμούς και αγροτικές περιοχές. Η πλειοψηφία των ακινήτων (δικαιωμάτων) αφορά εκτάσεις χαμηλής αξίας και ελάχιστα ακίνητα σε μικρά αστικά κέντρα.

Σε συνδυασμό με τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι πολίτες να εμφανίζονται απρόθυμοι να δηλώσουν την περιουσία τους. Το φαινόμενο επιδεινώνεται από τη μη ύπαρξη τίτλων στις περιοχές αυτές (πολλά ακίνητα έχουν δοθεί «διά λόγου») και την αυστηρή αντιμετώπιση της έκτακτης χρησικτησίας από την Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Το Κτηματολόγιο είναι ένα έργο που απαιτεί τη συμμετοχή των ιδιοκτητών ακινήτων, με οφέλη που δεν αμφισβητούνται. Προχωρά στην οριστική, χωρίς αμφισβητήσεις, καταγραφή και κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών, περιορίζει τη γραφειοκρατία και γίνονται απλούστερες και ταχύτερες οι διαδικασίες μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας. Παράλληλα, ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια στις μεταβιβάσεις ακινήτων, αναβαθμίζει την αγορά ακινήτων και αυξάνει την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας με συνέπεια να προσελκύονται σημαντικότατες επενδύσεις.

Η δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά ένα ακίνητο στο μέλλον, π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή, δωρεά, έκδοση οικοδομικής άδειας. Υποχρεωτική είναι η δήλωση όλων των ακινήτων με όποια μορφή και αν έχει για τον καθένα η ιδιοκτησία του. Ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις δηλώσεων είναι οι εξής:

Σε περίπτωση που έχει μεταβιβαστεί μόνο η υψηλή κυριότητα και έχει παρακρατηθεί η επικαρπία, υπόχρεοι προς υποβολή δήλωσης είναι τόσο ο υψηλός κύριος όσο και ο επικαρπωτής του ακινήτου, ο καθένας για το δικαίωμά του.

Συγκυριότητα: Κάθε συγκύριος δηλώνει το ποσοστό που του ανήκει (π.χ. αγροτεμάχιο που ανήκει σε δύο αδέλφια από 50%, δηλώνεται ξεχωριστά από καθέναν για το 50% που του ανήκει).
Κληρονόμοι: Κάθε κληρονόμος δηλώνει το μερίδιό του (ποσοστό δικαιώματος επί τοις εκατό ή σε κλάσμα) στο ακίνητο που έχει κληρονομήσει.

Κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία: Κάθε ιδιοκτήτης δηλώνει το δικαίωμά του επί της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας (π.χ. το διαμέρισμά του σε μια πολυκατοικία).

Πραγματική δουλεία (π.χ. διόδου, άντλησης νερού, θέασης): Ο δικαιούχος της δουλείας υποβάλλει δήλωση για το δικαίωμα της δουλείας του επί του ξένου ακινήτου και για το δικαίωμα της κυριότητάς του στο δικό του ακίνητο. Ο κύριος του βεβαρημένου με τη δουλεία ακινήτου (δουλεύον ακίνητο) υποβάλλει δήλωση για την κυριότητα στο δικό του ακίνητο. Παράδειγμα: Έστω ότι ο Α είναι ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου και έχει δικαίωμα να περνάει (με αυτοκίνητο, με κάρο, με τα πόδια κ.λπ.) μέσα από το αγροτεμάχιο του γείτονά του (Β) από συγκεκριμένη δίοδο. Ο Α θα δηλώσει τα εξής δικαιώματα: α) την κυριότητά του στο δικό του ακίνητο και β) την πραγματική δουλεία στο ακίνητο του Β (γείτονα). Ο Β θα δηλώσει μόνο την κυριότητά του.

Στεγαστικό δάνειο με υποθήκη: Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δηλώνει το δικαίωμα της κυριότητάς του και η δανείστρια τράπεζα δηλώνει το δικαίωμα της εμπράγματης ασφάλειας (υποθήκη, προσημείωση).

Βοηθητικοί χώροι σε πολυκατοικίες (αποθήκες, γκαράζ): Όταν οι βοηθητικοί χώροι έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο (αποτελούν δηλαδή αυτοτελείς ιδιοκτησίες) δηλώνονται ξεχωριστά από τη διηρημένη ιδιοκτησία το κτήριο (σε ξεχωριστό έντυπο δήλωσης), ενώ όταν δεν έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο (είναι δηλαδή «παρακολούθημα» ενός διαμερίσματος) καταγράφονται στο πεδίο «Βοηθητικοί χώροι διηρημένων ιδιοκτησιών» της δήλωσης του διαμερίσματος.

Βοηθητικά κτίσματα (αποθήκες, αντλιοστάσια κ.λπ.): Οι βοηθητικές κατασκευές σε ακίνητα δεν αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, γι’ αυτό καταγράφονται στο πεδίο «κτήρια για τα οποία δεν έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία» της δήλωσης του ακινήτου (δεν χρησιμοποιείται, δηλαδή, ξεχωριστό έντυπο).

Ο ρόλος του τοπογραφικού
Η εξ αρχής ορθή υποβολή και καταχώριση των τεχνικών και νομικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν το ακίνητο αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη σύνταξη του έργου.

Όπως επισημαίνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, εφόσον κατά τη διαδικασία της ανάρτησης των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων εντοπισθούν διαφορές στο σχήμα και το εμβαδόν των ακινήτων, οι οποίες είναι εκτός των αποδεκτών ορίων απόκλισης, η ένσταση που θα υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα. Η ένσταση παραπέμπεται προς εξέταση από Επιτροπή Ενστάσεων. Εφόσον οι διορθώσεις επηρεάζουν άλλο ακίνητο, ο ενιστάμενος θα πρέπει υποχρεωτικά να κοινοποιήσει την ένστασή του στους θιγομένους, διαφορετικά η ένστασή του απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την Επιτροπή. Συνήθως το κόστος της ολοκληρωμένης κατάθεσης της ένστασης ξεπερνά το κόστος της δήλωσης ιδιοκτησίας όταν επισυνάπτεται εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα.

Εάν ο ιδιοκτήτης δεν φροντίσει ώστε το ακίνητό του να κτηματογραφηθεί με το ορθό σχήμα και εμβαδόν και μεταφερθεί αυτό στις πρώτες εγγραφές του κτηματολογίου με διαφορές στο σχήμα και το εμβαδόν των ακινήτων οι οποίες είναι εκτός των αποδεκτών ορίων απόκλισης, θα υποχρεωθεί να ακολουθήσει τη διαδικασία διόρθωσης αυτών κατά τη χρονική στιγμή που θα προβεί σε οποιαδήποτε εγγραπτέα στα κτηματολογικά πράξη (αγοραπωλησία κ.λπ.). Για τις διορθώσεις αυτές θα πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικά εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου του, ενώ η διαδικασία που απαιτείται είναι χρονοβόρα.

Τα στάδια κτηματογράφησης
Η κτηματογράφηση ενός ακινήτου περιλαμβάνει τα εξής οκτώ στάδια:

1. Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η αρχική προθεσμία είναι τρεις μήνες για τους κατοίκους εσωτερικού και έξι για τους κατοίκους εξωτερικού, αλλά συνήθως με τις παρατάσεις φθάνει έξι μήνες για όλους.
2. Επεξεργασία δηλώσεων από δικηγόρους – τοπογράφους (εταιρείες μελετητικές) που έχουν οριστεί κατόπιν διαγωνισμού από την Ελληνικό Κτηματολόγιο.
3. Προανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων και υποβολή αιτήσεων διόρθωσης. Διαδικασία μέσω των e-mails.
4. Αναμόρφωση κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων.
5. Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων – Υποβολή αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων. Η προθεσμία είναι δύο μήνες για τους κατοίκους εσωτερικού και τέσσερις για τους κατοίκους εξωτερικού.
6. Αναμόρφωση κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων.
7. Ολοκλήρωση κτηματογράφησης.
8. Λειτουργία Κτηματολογικού Γραφείου (αρχικές εγγραφές). Όσα ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες τους χαρακτηρίζονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και έπειτα από επτά χρόνια περνούν στην ιδιοκτησία του Δημοσίου.

Πηγή: Τέτη Ηγουμενίδη naftemporiki.gr 

Λόη Κωνσταντίνα
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός 
www.civilandsurvey.gr
facebook: www.facebook.com/civilandsurvey.constructions

Τηλ.2634021110/ 6947683599

Είκοσι μικροεπισκευές που δεν απαιτούν άδεια από τη ΥΔΟΜ

Ποιές εργασίες απαιτούν έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Σκέφτεστε να αλλάξετε τα κουφώματα σας  ή να τοποθετήσετε ηλιακό θερμοσίφωνα;
Θέλετε να επισκευάσετε τη στέγη σας και να κατασκευάστε πέργκολα;
Ενδιαφέρεστε να χτίσετε μπάρμπεκιου στην αυλή και να διαμορφώσετε τον περιβάλλοντα χώρο;
Να βάψετε εξωτερικά ή εσωτερικά το σπίτι σας ακόμα και να αλλάξετε τα κάγκελα του σπιτιού σας;
Μήπως χρειάζεστε ασανσέρ;
Γι’ αυτές και πολλές ακόμη εργασίες ή μικροεπισκευές δεν απαιτείται πλέον να τρέχετε για οικοδομικές άδειες ούτε καν για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

Λύση στο πρόβλημα της πολεοδομικής νομοθεσίας που προϋπέθετε την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία επιχειρεί να δώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με τον νόμο Ν. 4495/2017 «Για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος». Σύμφωνα με το νόμο, για ένα πλήθος εργασιών που αφορούν την ανακαίνιση ή την επισκευή των κτηρίων δεν θα απαιτείται πλέον άδεια από την Πολεοδομία για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή έγγραφη ενημέρωση της Πολεοδομίας από τον ιδιοκτήτη (48ωρη Άδεια), με την προϋπόθεση ότι για την εκτέλεση των εργασιών δεν θα χρησιμοποιούνται ικριώματα (σκαλωσιές δηλαδή). Αν και ο νέος νόμος δεν καταργεί την έκδοση άδειας για εργασίες μικρής κλίμακας, εν τούτοις απαλλάσσει πολλές εργασίες από την υποχρέωση έκδοσης άδειας.

Πότε δε θα απαιτείται πλέον ούτε οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας;
1) Για εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής.
2) Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτηρίου, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση των ΑΜΕΑ
3) Εξωτερικοί χρωματισμοί, ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, ή επισκευή επιχρισμάτων, ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
4) Συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτηρίων.
5) Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.
6) Συντήρηση, επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
7) Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μέτρων από το φυσικό έδαφος.
8) Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης καθώς και μέτρησης φυσικού αερίου (ρυθμιστές, μετρητές, παροχετευτικοί αγωγοί), εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
9) Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων
10) Εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης/αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».
11) Τοποθέτηση η εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτήρια (π.χ. ντουλάπες, γλάστρες, κ.λπ.), αλλαγή, τοποθέτηση ή/και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών.
12) Τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι, τραπέζια ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως 3 μ2 σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.
13) Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτήριο με χρήση κατοικία, καθώς και σε κτήριο που διαθέτει οικοδομική άδεια ή υφίσταται νόμιμα, εφόσον δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτηρίου με χρήση κατοικίας
14) Κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως 50 τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων, εφ’ όσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις της περιοχής.
15) Κατασκευές όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες, πεζούλια σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.
16) Τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων, τεντών.
17) Διάστρωση δαπέδου ακαλύπτου χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακαλύπτου χώρου.
18) Διαμόρφωση εδάφους έως 0,80μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων.
19) Κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα. Έως 2,50 μ ύψους, πλάτους 2,50 μ. βάθους 1.00 μ.
20) Κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακαλύπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Ο νέος νόμος φέρνει αλλαγές και στην έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
Με τις νέες ισχύουσες διατάξεις, οι αιτήσεις για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται ηλεκτρονικά με ευθύνη του υποβάλλοντος μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και στοιχείων. Το έντυπο της έγκρισης με το σχετικό αριθμό δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας  απαιτείται για τις εξής εργασίες:
i.   Δοκιμαστικές τομές εδάφους – εκσκαφή με έγγραφο αρχαιολογικής υπηρεσίας
ii.  Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών.
iii.  Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις.
iv. Κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων,  όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κάδων και δεξαμενή νερού.
v.  Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών.
Προσωρινή κατασκευή  είναι η κατασκευή που αποτελείται εξ ολοκλήρου από ξηρή δόμηση και εγκαθίσταται σε ελαφρά βάση ή με σημειακή θεμελίωση επί του εδάφους, τοποθετείται και απομακρύνεται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτεί εκτεταμένη υποδομή ώστε να αλλοιώνει σοβαρά το φυσικό έδαφος και δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τοποθετείται για συγκεκριμένο σκοπό και διάρκεια σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο.
vi. Η  κατασκευή ανελκυστήρα για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια.
vii.  Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του 1923 οικισμούς οριοθετημένους.
viii. Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
ix. Τοποθέτηση ικριωμάτων. ΣΑΥ-ΦΑΥ
x. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.
xi. Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών.
xii.  Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.
xiii. Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων.
xiv. Κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων.
xv. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ.,
xvi. Αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις.
xvii. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
xviii. Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.
xix. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις,
xx. Συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.
xxi. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές.
xxii. Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές.
xxiii. Η κατασκευή  μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης  σε καλλιεργούμενα αγροκτήματα.
xxiv. Κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης.
xxv. Κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας.
xxvi. Ανακατασκευή στέγης, με υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού.
xxvii. Λειτουργική συνένωση χώρων.
xxviii. Προσθήκη  επιφάνειας  εμβαδού έως πέντε (5) τ.μ., αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε κτίρια προϋφιστάμενα  της 31ης-1-1983, σε στάσιμους οικισμούς  και σε οικισμούς προ του 1923 και κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, χωρίς να  απαιτούνται  στοιχεία νομιμότητας κτιρίου.
xxix. Εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».
xxx.  Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης.
xxxi.  Στέγαστρα και προστεγάσματα.
xxxii. Επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων,  εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες διατάξεις.

Λόη Κωνσταντίνα
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός 
www.civilandsurvey.gr
facebook: www.facebook.com/civilandsurvey.constructions

Οδηγίες για την άδεια λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Με τον Ν. 4442/2016 ( ΦΕΚ 230Α 07-12-2016 ) και την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 16228/2017 ( ΦΕΚ 1723/Β 18-05-2017 ) αλλάζει και εκσυγχρονίζεται ο τρόπος έκδοσης για μία άδεια λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Στην ουσία ο επιχειρηματίας γνωστοποιεί ( γι’ αυτό και πλέον δεν υπάρχει ο όρος άδεια λειτουργίας, αλλά Γνωστοποίηση Λειτουργίας ) την δραστηριότητα του στην Αδειοδοτούσα Αρχή ( Δήμος ), έχει την υποχρέωση να πληροί όλους τους όρους της κείμενης  πολεοδομικής , υγειονομικής και πυροσβεστικής νομοθεσίας, ενώ ελέγχεται εκ των υστέρων για το αν όντως τους πληροί.

Για την ίδρυση επιχείρησης για την οποία προβλέπεται άδεια λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ο ιδρυτής θα πρέπει να ακολουθήσει υποχρεωτικά, σύμφωνα με την Απόφαση 16228/18-05-2017. Άρθρο 2, συναρμοδίων Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα εξής βήματα:

1. Αίτηση στην Αρμόδια Υπηρεσία για την χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα (εστιατόρια, ξενοδοχεία, ταβέρνες, ψαροταβέρνες, ουζερί, μουσικοταβέρνες, σνακ μπαρ, fast food, πιτσαρίες, καφενεία, παραδοσιακά καφενεία, κινητές και σταθερές καντίνες, καφετέριες, αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα και συναφείς άλλες επιχειρήσεις) μπορεί να ιδρυθεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία. Στην αίτηση δηλώνει ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, το είδος του καταστήματος και τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
2. Στην Αίτηση περιγράφεται λεπτομερώς η διεύθυνση της επιχείρησης  (οδός-αριθμός-περιοχή) και σκαρίφημα που φαίνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης της επιχείρησης.
3. Εάν το κατάστημα είναι σε πολυκατοικία: α) μαζί με την Αίτηση υποβάλλεται στον Δήμο ο κανονισμός της πολυκατοικίας ότι δεν απαγορεύεται το είδος της επιχείρησής του, β) ελλείψει κανονισμού υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν υφίσταται κανονισμός πολυκατοικίας
Ας δούμε τώρα ποιους αφορά η παραπάνω νομοθεσία:

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
Επιχειρήσεις μαζικής Εστίασης πλήρους και πρόχειρου γεύματος και Επιχειρήσεις Αναψυχής ( εστιατόρια , ψητοπωλεία , οβελιστήρια , σνακ μπαρ , αναψυκτήρια , καφετερίες , μπαρ και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες ).

Καταστήματα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών
Παντοπωλεία, κρεοπωλεία , οπωροπωλεία , ιχθυοπωλεία , κάβες ποτών , καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων , πρατήρια άρτου , πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής, καφεκοπτεία και παρόμοιες δραστηριότητες.

Καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Κομμωτήρια , καταστήματα περιποίησης χεριών- ποδιών, εργαστήρια  tattoo ).
Στην συγκεκριμένη διαδικασία εμπίπτουν και άλλες δραστηριότητες όπως θέατρα , κινηματογράφοι , καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  εντός τουριστικών καταλυμάτων και αυτόματοι πωλητές. Στην συγκεκριμένη διαδικασία δεν εμπίπτουν καταστήματα αμιγούς ιντερνέτ και παιδότοποι.

Ο Δήμος διερεύνα αρμοδίως τις υφιστάμενες Χρήσεις Γης και τυχόν άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι όποιες έχουν ημερομηνίες δημοσίευσης προγενέστερη του αιτήματος για την έκδοση της βεβαίωσης και χορηγεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, τη σχετική βεβαίωση. Αν το ακίνητο είναι διατηρητέο ή σε ιστορικό τόπο προσκομίζουμε και έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η βεβαίωση χορηγείται εντός δέκα πέντε (15) ήμερων από́ την υπηρεσία του Δήμου και ισχύει για πέντε ( 5 ) μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί́ η γνωστοποίηση. Η απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης αιτιολογείται ειδικώς. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί́, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί́ με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας από́ την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Αν η διαδικασία γίνει με λάθη ή με ελλείψεις,  ή αν δεν υπάρχουν όλα τα νομιμοποιητικά  έγγραφα και στοιχειά στην επιχείρηση , ο επιχειρηματίας  θα κληθεί να πληρώσει ή να αλλάξει το κατάστημα εν μέσω λειτουργίας και το “δεν το ήξερα η δεν μου το πάνε ” δεν θα συγκινήσει κανέναν.
Αφού  γίνει η γνωστοποίηση, τότε κοινοποιείται  στην Αρμόδια Δ/ση Υγειονομικού Έλεγχου , στην Πολεοδομία , στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στην Αστυνομία, ενώ ο Δήμος έχει την υποχρέωση να βεβαιωθεί ότι θα ελεγχθεί τουλάχιστον το 30% των περιπτώσεων. Είναι πιθανό να ελεγχθούν και όλες οι γνωστοποιήσεις που θα γίνονται.

Ειδική Επισήμανση:
Είναι πολύ σημαντική η τήρηση και ύπαρξη των αρχείων της νέας επιχείρησης (άρθρο 4, Απόφαση 16228/18-05-2017). Χωρίς αυτήν επιβάλλονται αρχικά πρόστιμα και στη συνέχεια καταργείται η γνωστοποίηση και κλείνει η επιχείρηση. Περιλαμβάνει τα εξής:
Το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης μαζί με το αντίγραφο σώματος της γνωστοποίησης.
Σχεδιάγραμμα του καταστήματος που να φαίνονται καθαρά οι χώροι του καταστήματος με τα τ.μ. συμπεριλαμβανομένων χώρων υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α.
Βεβαίωση από τον μηχανικό ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις από τον Νόμο για χρήση του αντικειμένου της επιχείρησης (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία, ταβέρνες, ψαροταβέρνες, ουζερί, μουσικοταβέρνες, σνακ μπαρ, fast food, πιτσαρίες, καφενεία, παραδοσιακά καφενεία, κινητές και σταθερές καντίνες, καφετέριες, αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα και συναφείς άλλες επιχειρήσεις)
Πιστοποιητικό πυροπροστασίας
Βιβλίο ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων της πυροπροστασίας
Υπεύθυνη δήλωση του υγειονομικού ή υπεύθυνου του καταστήματος
Το προβλεπόμενο παράβολο
Βιβλίο ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων της πυροπροστασίας
Υπεύθυνη δήλωση του υγειονομικού ή υπεύθυνου του καταστήματος
Το προβλεπόμενο παράβολο (φωτοαντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης)
Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου
Άδεια παράτασης μουσικής και γνωστοποίησης της χρήσης μουσικής
Παραστατικά της μουσικής του φορέα που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση
Άδεια χρήσης φυσικού αερίου εφόσον υπάρχει αέριο
Όταν το κατάστημα είναι τροφίμων και ποτών (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία, ταβέρνες, ψαροταβέρνες, ουζερί, μουσικοταβέρνες, σνακ μπαρ, fast food, πιτσαρίες, καφενεία, παραδοσιακά καφενεία, κινητές και σταθερές καντίνες, καφετέριες, αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα και συναφείς άλλες επιχειρήσεις) θα πρέπει αυστηρά να διαθέτουν εργοδότης και προσωπικό:
o Πιστοποιητικό υγείας
o Βεβαίωση εκπαίδευσης στα τρόφιμα και ποτά (Βεβαίωση Ε.Φ.Ε.Τ.)
o Διάγραμμα ροής
o Καταλληλότητα νερού
o Βεβαίωση για τα λάδια
o Θερμοκρασία ψυγείων
o Απεντόμωση-Μυοκτονία
o Κατάλογος Προμηθευτών

Προσοχή:
Δεν μπορεί να ξεκινήσει νομίμως η λειτουργία της επιχείρησης εάν δεν πληρωθεί το παράβολο στο Δήμο. Αλλά και οποιαδήποτε άλλη οφειλή και δεν υπάρχει βεβαίωση ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία.

Ανεξαρτήτως αν η επιχείρηση είναι παλιά ή καινούργια για την αποφυγή παραβάσεων και προστίμων πρέπει να τηρεί τα παραπάνω. Η γνωστοποίηση δεν γίνεται πλέον σε κανένα φορέα παρά μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr. Ο φορέας που επιθυμεί να υποβάλει γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητάς του, εγγράφεται στο σύστημα μέσω των κωδικών του TAXIS.

Μουσική
Καταργείται η άδεια μουσικής. Αντί αυτού ο επιχειρηματίας δηλώνει αν θα κάνει χρήση μουσικής εντός ή/και έκτος του καταστήματος του. Εφόσον η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο, στο χώρο της εγκατάστασης θα βρίσκεται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών Τεχνική Έκθεση μηχανικού́ με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής. Ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, η οποία θα συντάσσεται σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.
Η άδεια της παράτασης ωραρίου εξακολουθεί́ να ισχύει. Για τη χορήγηση της άδειας παράτασης ωραρίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική́ αίτηση στο Δήμο με μόνη την προσκόμιση του αποδεικτικού́ υποβολής της γνωστοποίησης, χωρίς κανένα άλλο δικαιολογητικό́.

Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί́ πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Θα πρέπει να υπάρχουν στον φάκελο αποδεικτικά ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Χρήση κοινοχρήστου
Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 3 του αρ. 30 του ν. 4442/2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου παραμένουν ως έχουν, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας της οικείας περιφερειακής ενότητας ( άλλα απαιτείται γνωμοδότηση της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου ή/και της τροχαίας).

Σε περίπτωση μεταβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας Κ.Υ.Ε. Με αλλαγή́ φορέα είναι δυνατή́ και η αντικατάσταση της άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου χωρίς την τήρηση της διαδικασίας για την έκδοση νέας άδειας. Για την αντικατάσταση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, υποβάλλεται αίτηση αφού́ προηγουμένως καταβληθεί́ το ποσό́ του ετήσιου τέλους που τυχόν υπολείπεται εκτός κι αν έχει πλήρως εξοφληθεί́ από́ τον προηγούμενο φορέα. Η αντικατάσταση γίνεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Αν η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι η άδεια έχει αντικατασταθεί́. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί́ με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από́ το δήμο.

Από την έντυπη έκδοση της εφημερίδας “Εμπρός” 

Νέες δράσεις ΕΣΠΑ: Ευκαιρίες χρηματοδότησης νέων επενδύσεων

Το επιχειρείν στην Ελλάδα της κρίσης σίγουρα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Σε ένα κλίμα παρατεταμένης αβεβαιότητας, η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για επενδύσεις, είναι το ζητούμενο. Στο πλαίσιο αυτό, τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ αποτελούν, ιδίως τα τελευταία έτη, το μεγάλο στήριγμα της επιχειρηματικότητας. Νέες επιχειρήσεις έχουν ιδρυθεί με την αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, ενώ πλήθος υφιστάμενων επιχειρήσεων έχουν ενισχυθεί, βελτιώνοντας τη θέση τους στην αγορά.

του Παναγιώτη Κεχαγιά

Οι δράσεις του ΕΣΠΑ εστιάζουν σε πρότυπες δαπάνες για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και ενθαρρύνουν την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών, τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης, την εξάλειψη των εμποδίων για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, την αύξηση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Μέσω των δαπανών αυτών, ενισχύεται και αναδεικνύεται το εταιρικό προφίλ, βελτιώνεται η οργάνωση και η εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης, καθώς και η εξωστρέφειά της.

Κύριο συστατικό μιας επιτυχημένης επένδυσης μέσω του ΕΣΠΑ είναι η σωστή ενημέρωση και ο καλός σχεδιασμός του επιχειρηματικού πλάνου. Κάθε υποψήφιος επενδυτής πρέπει να έχει ολοκληρωμένη εικόνα των ευκαιριών, προσαρμόζοντας την επένδυση στις πραγματικές του ανάγκες και αποφεύγοντας τους κινδύνους. Άλλωστε, όλες οι Δράσεις του ΕΣΠΑ δεν είναι το ίδιο ελκυστικές για όλους και βασικός παράγοντας επιτυχίας είναι η αξιολόγηση και η επιλογή του σωστού Προγράμματος.

Αυτή την περίοδο, προκηρύχθηκαν 2 νέα προγράμματα από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στοχεύουν στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό τους, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και την αναβάθμιση του επιπέδου της οργάνωσης και λειτουργίας τους. Αναλυτικά οι 2 Δράσεις:

1. Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση
Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να κυμανθεί από 20.000 έως 200.000 ευρώ.
Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως 65% ανάλογα με τις εξαγωγικές επιδόσεις της επιχείρησης.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας
Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων
Ενέργεια
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
Περιβάλλον
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Υγεία
Υλικά – Κατασκευές

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
να έχουν δύο (2) τουλάχιστον εργαζόμενους πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται
Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου.
Ψηφιακή Προβολή.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες.
Μεταφορικά Μέσα
Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Ημερομηνίες – Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, ορίζεται η 20η Φεβρουαρίου 2019
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
H υλοποίηση των έργων μπορεί να είναι μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

2. Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας για Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:
Α) στο λιανικό εμπόριο
Β) στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
Γ) την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας
προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση
Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ
Eπιδότηση 50%

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων
να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:
-1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
-2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
-5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Επιδοτούμενες Δαπάνες
Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου. Παρεμβάσεις για, εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως 100% του κόστους επενδυτικού σχεδίου
-Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για, εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης,
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ
Μεταφορικά μέσα, μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης και έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας
Ψηφιακή Προβολή
Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Περίοδος Υποβολής
Έναρξη Υποβολών: 27 Φεβρουαρίου 2019
Λήξη Υποβολών : 09 Mαΐου 2019

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ || thinkID ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΚΛΕΟΝΙΚΟΥ 5 _ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ _ ΤΚ 30300
2634306751 _ 6972090209 _ pkechagias@gmail.com


Προβλήματα στις ιδιοκτησίες λόγω σφάλματος στον εντοπισμό του ακινήτου

Διαβάζουμε από ένα εξαιρετικό άρθρο της τοπογράφου -πολεοδόμου μηχανικού Γραμματής Μπακλατσή, αρκετές πληροφορίες που αφορούν το γεωγραφικό εντοπισμού των ακινήτων.

Συνεχίζεται η διαδικασία δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο στις περισσότερες περιοχές της χώρας και οι πολίτες προσέρχονται να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους καταθέτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που είναι τα εξής:
1. Εντυπο δήλωσης από τα Γραφεία Κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά από το www.ktimatologio.gr.
2. Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας.
3. Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του στο Υποθηκοφυλακείο.
4. Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το συμβόλαιο.
5. Απλό φωτοαντίγραφο δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Ομως, μαζί με τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο πολίτης είναι υποχρεωμένος, να εντοπίσει στον χάρτη του Κτηματολογίου το ακίνητό του.
Ο ακριβής εντοπισμός και η οριοθέτηση όλων των ακινήτων (αγροτικών και αστικών) αποτελεί και τη βάση για τη σύνταξη και τη μετέπειτα λειτουργία του Κτηματολογίου, που ως θεσμός εγγυάται και προστατεύει την ιδιοκτησία κατά μέγεθος, σχήμα και όρια. Για αυτό τον λόγο η συμμετοχή του ιδιοκτήτη είναι καθοριστική στον προσδιορισμό της ιδιοκτησίας του.

Πώς γίνεται ο ακριβής εντοπισμός του ακινήτου; 
Αυτό γίνεται προσκομίζοντας κάποιο από τα παρακάτω έγγραφα:
α) Εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα (με συντεταγμένες στο Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87).
β) Ανεξάρτητο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο είτε περιλαμβάνει στοιχεία εντοπισμού, όπως κάποιον ευρύτερο χάρτη (π.χ. Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, google maps, ορθοφωτοχάρτη ΟΚΧΕ) ή αναλυτικό οδοιπορικό σκαρίφημα, είτε συνδυάζεται με κάποια από τις επόμενες περιπτώσεις.
γ) Απόσπασμα από την «Υπηρεσία Θέασης Ορθοφωτογραφιών».
δ) Απόσμασμα από την ιστοσελίδα «google maps».
ε) Συντεταγμένες του κέντρου του ακινήτου κάνοντας χρήση GPS του κινητού τηλεφώνου.
στ) Συντεταγμένες από τους αναρτημένους δασικούς χάρτες.
ζ) Συντεταγμένες από τη δήλωση αγροτικής καλλιέργειας (ΟΣΔΕ).

Προσοχή!
Οι πέντε τελευταίοι παραπάνω τρόποι (γ, δ, ε, στ και ζ) για τον εντοπισμό του ακινήτου δεν είναι ακριβείς και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν ένα τοπογραφικό διάγραμμα. Βοηθούν πολύ, όμως, σε έναν κατ’ αρχήν εντοπισμό του ακινήτου, ο οποίος σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα στοιχεία του Γραφείου Κτηματογράφησης θα οδηγήσουν τους μηχανικούς που απασχολούνται σε αυτό στην τελική οριοθέτηση του κάθε ακινήτου.
Πώς διασφαλίζομαι ότι έγινε σωστά ο εντοπισμός του ακινήτου μου;
Το Εξαρτημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα με συντεταγμένες στο Κρατικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ’87, διασφαλίζει τον ορθό εντοπισμό και την οριοθέτηση του ακινήτου τους με ακρίβεια, στο Κτηματολόγιο. Σε κάθε περίπτωση για τον ορθό εντοπισμό στον χάρτη, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον μηχανικό, που θα σας βοηθήσει αφενός μεν στον σωστό εντοπισμό του ακινήτου στον χάρτη του κτηματολογίου κι αφετέρου θα σας προστατεύσει από πιθανά προβλήματα στο μέλλον, όπως π.χ. είναι οι ενστάσεις στο κτηματολόγιο.
Πήγα στο Γραφείο Κτηματογράφησης και μου έδωσαν μια ιστοσελίδα για τον εντοπισμό του ακινήτου μου. Αυτό δεν είναι σωστό;

Ορισμένοι μελετητές, που έχουν αναλάβει τη σύνταξη της κτηματογράφησης περιοχών από το κράτος, για να βοηθήσουν τους πολίτες στην εύρεση της ιδιοκτησίας τους στο χάρτη και στην ορθή συμπλήρωση της δήλωσης ιδιοκτησίας τους κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, ανέπτυξαν δικές τους ηλεκτρονικές εφαρμογές με δωρεάν online υπηρεσίες, για τον γρήγορο ηλεκτρονικό εντοπισμό ενός ακινήτου.

Αυτή η διαδικασία εύρεσης του ακινήτου γίνεται με χρήση υποβάθρων που έχουν παραχωρηθεί από την Ελληνικό Κτηματολόγιο καθώς και άλλων υποβάθρων που είναι ευρέως γνωστά (π.χ. Google Maps), που έχουν συμπληρωθεί με σχέδια πόλης, διανομές του Υπουργείου Γεωργίας, αναδασμούς, πράξεις εφαρμογής και άλλα υπόβαθρα, ώστε ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει γρήγορα και απλά (χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις) την ιδιοκτησία του με βάση:
Την οδό και τον αριθμό, για τα ακίνητα εντός των αστικών τμημάτων που διαθέτουν αρίθμηση.
Τον αριθμό του αγροτεμαχίου της ισχύουσας διανομής/αναδασμού/συνοικισμού. Αρκεί ο εντοπισμός του αρχικού αγροτεμαχίου ακόμη και στην περίπτωση που κατέχει τμήμα αυτού.
Τον αριθμό του οικοδομικού τετραγώνου και του τελικού του οικοπέδου, εάν πρόκειται για οικόπεδο που προήλθε μέσω Πράξης Εφαρμογής.
Τοπωνύμια και χαρακτηριστικά σημεία, και περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή στην περίπτωση που δεν γνωρίζει κάτι από τα παραπάνω.

Οταν ο πολίτης εντοπίσει το ακίνητό του, παρέχεται μέσω της εφαρμογής η δυνατότητα εκτύπωσης με το ενδεικτικό περίγραμμα της ιδιοκτησίας του και τα απολύτως απαραίτητα για τον εντοπισμό στοιχεία αυτής, έτσι ώστε να καταθέσει το διάγραμμα προσεγγιστικής θέσης του ακινήτου μαζί με τη δήλωση του στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Προσοχή! Υπόδειξη του ακινήτου γίνεται με ευθύνη του ίδιου του ιδιοκτήτη και όχι του μελετητή, που έχει αναλάβει την κτηματογράφηση της περιοχής.
Μπήκα στον χάρτη του κτηματολογίου και δεν έβγαλα άκρη.

Τι να κάνω; Πράγματι ο εντοπισμός του ακινήτου πάνω σε χάρτη είναι μία εύκολη διαδικασία, για τους νέους ανθρώπους που είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Οι μεγαλύτεροι όμως σε ηλικία που είναι και αυτοί που γνωρίζουν καλά την ιδιοκτησία τους, δυσκολεύονται να βρούνε τη θέση του ακινήτου τους, ιδιαίτερα μάλιστα όταν βρίσκεται σε αγροτικές ορεινές περιοχές με μεγάλη φυτική κάλυψη και χωρίς κοντινά σημεία αναφοράς (δρόμους, σπίτια, ακτογραμμή).

Σε αυτή την περίπτωση για τον εντοπισμό του ακινήτου χρειάζεται να έχετε σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο διαθέτει συντεταγμένες χ και ψ στο εθνικό σύστημα συντεταγμένων, που χρησιμοποιεί και το Κτηματολόγιο.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ του Κτηματολογίου, είναι ένα σύγχρονο χαρτογραφικό προϊόν, που συνδυάζει την μετρητική ποιότητα και ακρίβεια ενός τοπογραφικού διαγράμματος με τον πλούτο και την ποιότητα πληροφορίας που μπορεί να μας δώσει μία υψηλής ανάλυσης ψηφιακή αεροφωτογραφία. Εχει όμως μικρή απόκλιση από την πραγματικότητα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το τοπογραφικό διάγραμμα.
Τελικά δεν είναι υποχρεωμένο το κράτος για την ακριβή θέση του ακινήτου μου, εφόσον κατέθεσα όλα τα δικαιολογητικά που μου ζητήθηκαν μαζί με τον εντοπισμό στον χάρτη και πλήρωσα και τα 35 ευρώ;

Είναι γεγονός, ότι πολλοί ιδιοκτήτες, σε αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, αδυνατούν να πληρώσουν για τη σύνταξη πρόσφατου τοπογραφικού και αναλαμβάνουν την ευθύνη να καταθέσουν στο Κτηματολόγιο τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για να κατοχυρώσουν την ιδιοκτησία τους, μαζί με τον εντοπισμό του ακινήτου τους στον χάρτη. Ετσι πέφτουν από τα σύννεφα όταν αργότερα διαπιστώνουν, ότι τελικά υπάρχει ασυμφωνία κτηματολογίου και πραγματικότητας.

Από τη λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων, σε περιοχές που έχει συνταχθεί το Κτηματολόγιο, προκύπτει ότι υπάρχουν πολλά και σοβαρά προβλήματα, που οφείλονται κυρίως στον εσφαλμένο εντοπισμό των ακινήτων στο Κτηματολόγιο, με αποτέλεσμα ιδιοκτησίες να «μπαίνουν» η μία μέσα στην άλλη ή να βρίσκονται σε λάθος θέση.

Η διόρθωση αυτών των λαθών (θέση, εμβαδό, συντεταγμένες), επιβαρύνει τον πολίτη και είναι κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία, με υποχρέωση την προσκόμιση εξαρτημένου τοπογραφικού του ακινήτου.
Εγώ δεν μπορώ να επισκεφτώ το χωράφι μου, γιατί είμαι μακριά. Θα μπω στον χάρτη του κτηματολογίου και θα δείξω μια θέση στο περίπου για να κάνω τη δήλωση. Δεν μπορεί το Κτηματολόγιο να βρει την ακριβή του θέση, με βάση τους γείτονες και το τοπωνύμιο που αναγράφονται στο συμβόλαιο;

Μετά το στάδιο συλλογής των δηλώσεων η κτηματογράφηση συνεχίζεται με την επεξεργασία των δηλώσεων και την ακριβή οριοθέτηση των γεωτεμαχίων. Σ΄ αυτή τη φάση ο μελετητής επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία των δηλώσεων ιδιοκτησίας, όπως: συμβόλαια, τοπογραφικά, δασικό χάρτη, άλλα διαγράμματα καθώς και την πραγματική κατάσταση και τοποθετεί την θέση των ακινήτων στον χάρτη, με την καλύτερη ακρίβεια που μπορεί.

Τα αποτέλεσμα της επεξεργασίας γίνονται γνωστά στους πολίτες κατά την διαδικασία της ανάρτησης. Σε αυτή τη φάση είναι καλό να ελέγξετε μαζί με τα στοιχεία της δήλωσης (ταυτότητας, Α.Φ.Μ. κ.λπ.) και τα ακριβή γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου (εμβαδό, θέση κ.ά) ώστε να διορθώσετε τυχόν σφάλματα.

Σε περίπτωση λάθους απαιτείται η προσκόμιση εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος.

πηγή: www.taxydromos.gr

Γεωργακόπουλος Κ. Χρίστος
Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
Τηλ.2634021110/ 6947683599
www.civilandsurvey.gr

Τα σημεία κλειδιά για την Κτηματογράφηση της Ναυπάκτου

Ξεκίνησε την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019, η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, στο Κτηματολογικό γραφείο Ναυπάκτου. Κατά τις πρώτες ημέρες υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από τον κόσμο ο οποίος έδωσε το παρών προκειμένου να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του.

Αρκετοί πολίτες δεν είχαν μαζί τους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά με αποτέλεσμα να μην περάσουν επιτυχώς τον έλεγχο πληρότητας και να μην καταφέρουν τελικά να υποβάλλουν τη δήλωσή τους. Κατά σειρά προηγείται :
η πληρότητα του φακέλου,
ο νομικός έλεγχος τίτλων και
η επαλήθευση του γεωγραφικού εντοπισμού του ακινήτου από τους μηχανικούς.

Πρόκειται για τυπική διαδικασία για όσους είναι εξοικειωμένοι με τη συμπλήρωση δηλώσεων αλλά ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να είναι και ιδιαίτερα εξειδικευμένη. Σε πολλές  περιπτώσεις για παράδειγμα δεν ταυτίζεται το εμβαδόν του συμβολαίου με την πραγματικότητα, ή το Ε9 αναφέρει διαφορετικό εμβαδόν ή ακόμα και κάποιο νεότερο τοπογραφικό με συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 έχει σημαντικές ή μη αποκλίσεις από τον τίτλο ιδιοκτησίας. Συνεπεία τούτου ο κόσμος δεν γνωρίζει τι να συμπληρώσει ώστε να υποβάλλει μία σωστή δήλωση.

Είναι πολλές οι περιπτώσεις που οι πολίτες καταφεύγουν στο Κτηματολογικό γραφείο για βοήθεια στη συμπλήρωση της δήλωσης. Το προσωπικό του Κτηματολογικό γραφείου δύναται να δώσει στον πολίτη κατευθύνσεις, αλλά είναι αδύνατο να συμπληρώσει τις αιτήσεις ή να κάνει το γεωγραφικό εντοπισμό, πράγμα κατανοητό αν αναλογιστούμε τον όγκο των δικαιωμάτων προς υποβολή. Στην περίπτωση αυτή δε θα μπορούσαν να τρέξουν τη διαδικασία συλλογής δηλώσεων και θα υπήρχε κωλυσιεργία και καθυστερήσεις.

Η ΔΥΣΚΟΛΙΑ
Το μεγάλο αγκάθι είναι η έλλειψη του γεωγραφικού εντοπισμού, ο οποίος απαιτείται υποχρεωτικά καθώς διαφορετικά δεν γίνεται αποδεκτή η δήλωση. Αυτόν οφείλει να τον έχει έτοιμο ο πολίτης, είτε ως συντεταγμένη στο κέντρο πολυγώνου, είτε ως πολύγωνο με συντεταγμένες στις κορυφές. Αν βεβαίως υπάρχει τοπογραφικό εξαρτημένο τότε τα πράγματα είναι απλούστερα καθώς το Κτηματολόγιο θα το χρησιμοποιήσει.

Όπως εξηγεί στον Ελεύθερο Τύπο ο Μιχάλης Καλογιαννάκης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, «οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στην περίπτωση της δήλωσης της ιδιοκτησίας τους με χρησικτησία, είναι υποχρεωτική η υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος. Το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα είναι ο μόνος τρόπος ώστε να περιγράφει ορθά ένα ακίνητο. Γίνεται αποδεκτή και η προσκόμιση παλαιότερων τοπογραφικών διαγραμμάτων».

Η γενική εικόνα που έχει ο τεχνικός κόσμος δείχνει ότι στις περιοχές που αναμένεται κτηματογράφηση παρατηρείται έλλειψη τίτλων-συμβολαίων, καθώς και τοπογραφικών διαγραμμάτων. Τα περισσότερα ακίνητα είναι διά λόγου και τα περισσότερα συμβόλαια αποτελούν αποδοχές κληρονομιάς και γονικές παροχές με αμφίβολη τεχνική περιγραφή των ακινήτων. Η δήλωση αφορά δικαίωμα και όχι ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτομο, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου).

ΑΝΕΥ ΤΙΤΛΩΝ – ΔΙΑ ΛΟΓΟΥ… ΤΙ ΔΗΛΩΝΩ;
Για τις περιπτώσεις που είναι άνευ τίτλων ιδιοκτησίας, δια λόγου, τα δηλώνετε κανονικά και υποχρεούστε να καταθέσετε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο όπως: δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) ή έγγραφα από το συνδυασμό των οποίων θα αποδεικνύεται η 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ., μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων κ.λπ.) μαζί με τοπογραφικό της ιδιοκτησίας με συντεταγμένες και περιγραφή γεωτεμαχίου και όμορων ιδιοκτητών.

ΤΟ ΜΠΑΧΑΛΟ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ
Στον αέρα είναι αρκετές ιδιοκτησίες που ανήκουν στην ανωτέρω κατηγορία και δεν κατοχύρωναν με επίσημα έγγραφα, την 20ετή νομή και κατοχή του ακινήτου. Ο ασφαλέστερος τρόπος να κατοχυρώσεις την ιδιοκτησία σου, είναι προχωρώντας σε συμβολαιογραφική πράξη με χρησικτησία και τη μεταγραφή αυτής στο υποθηκοφυλακείο. Μόνο έτσι εξασφαλίζεται στο 100% η πλήρης κυριότητα του δικαιώματος.

Αρκεί από την άλλη προς εξυπηρέτηση του πολίτη και ένα έγγραφο κοντά στην εικοσαετία. Το Ε9 του 2001 για παράδειγμα, αν αναλογιστεί κανείς ότι η όλη διαδικασία με τις ενστάσεις κτλ. θα τραβήξει περισσότερο από δύο χρόνια, τότε, το 2021, θα έχει κατοχυρώσει την εικοσαετία.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων άρχισε στις 10-12-2018 και λήγει στις 12-03-2019 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 10-06-2019 για τους κατοίκους της αλ-λοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΑΝ ΔΕ ΔΗΛΩΣΩ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΥ;
Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, οι δικαιούχοι να προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας (12-03-2019) για να υποβάλλουν την δήλωση τους, διαφορετικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ;
Οι περιοχές (προκαποδιστριακοί ΟΤΑ) στις οποίες πραγματοποιείται η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας και τα αρμόδια γραφεία εμφανίζονται αναλυτικά παρακάτω:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ :
Πρώην Δημαρχείο Στράτου, Εθνική Οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας, ΤΚ 30150.
Τηλέφωνα: 26410 71780 – 26410 71781 – 26410 71017
Φαξ: 26410 71780
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ :
ΟΔΟΣ ΘΕΡΜΟΥ, Ο.Τ. 258, ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΑΚΙ, ΤΚ 30300, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Ωράριο λειτουργίας:
Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:00 με 16:00 και Τετάρτη 8:00 με 20:00

Έντυπα δήλωσης :
Δ1 – Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995. Το έντυπο Δ1 χρησιμοποιείται από όλους τους πολίτες (πλην των νομικών προσώπων) για τις περιοχές που κτηματογραφούνται από το 2014 και μετά.
Δ2 – Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995. Το έντυπο Δ2 χρησιμοποιείται από τα νομικά πρόσωπα για τις νέες περιοχές που κτηματογραφούνται από το 2014 και μετά, καθώς και από όλους τους πολίτες και τα νομικά πρόσωπα για τις περιοχές που κτηματογραφήθηκαν το 2008 (π.χ. ΟΤΑ Αθήνας).

Έγγραφα που συνυποβάλλονται με το έντυπο της δήλωσης στο Κτηματολόγιο :
1. Απλό Αντίγραφο του τίτλου που τεκμηριώνει το Δικαίωμα σε Ακίνητο (π.χ Συμβόλαιο, Δικαστική Απόφαση)
2. Απλό Αντίγραφο του τίτλου μεταγραφής
3. Απλό Αντίγραφο της ταυτότητας
4. Απλό αντίγραφο εντύπου που αποδεικνύει το ΑΦΜ (π.χ. Ε9, Εκκαθαριστικό, λογαριασμός ΔΕΗ)
5. Τοπογραφικό Διάγραμμα εφόσον αναφέρεται στο συμβόλαιο ή είναι χρησικτησία

ΚΟΣΤΟΣ
Το κόστος για κάθε δικαίωμα ακινήτου ανέρχεται στα 35 ευρώ και 20 ευρώ για τους βοηθητικούς χώρους, ποσό που καταβάλλεται τη στιγμή της υποβολής της δήλωσης ιδιοκτησίας. Για τις αγροτικές περιοχές, οι ιδιοκτήτες θα καταβάλλουν το πολύ 70 ευρώ ανεξάρτητα αν έχουν περισσότερα δικαιώματα σε κάθε περιοχή.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα, θα πρέπει να είναι γνωστό ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης προβλέπεται για τα εντός αστικής περιοχής ακίνητα, 70 ευρώ για αδόμητο, γεωτεμάχιο κάτω των 400τ.μ..
120 ευρώ για άνω των 400 τ.μ.
150 ευρώ για γεωτεμάχιο με κτίσμα έως 200 τ.μ. και 250 ευρώ για άνω των 200 τ.μ.
100 ευρώ για διηρημένη ιδιοκτησία μέχρι 200 τ.μ. και 250 ευρώ για άνω των 200 τ.μ. Και 50 ευρώ για βοηθητικό χώρο αυτοτελούς ιδιοκτησίας.
Για τα εντός αγροτικής περιοχής, προβλέπεται πρόστιμο 70 ευρώ για αδόμητο γεωτεμάχιο κάτω από 4.000 τ.μ. και 100 ευρώ για άνω των 4.000 τ.μ.
200 ευρώ για γεωτεμάχιο άνω των 4.000 τ.μ. με κτίσμα και 70 ευρώ για κάθε άλλο δικαίωμα.

Γεωργακόπουλος Κ. Χρίστος
Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
Τηλ.2634021110/ 6947683599
www.civilandsurvey.gr

Από την έντυπη έκδοση της εφημερίδας “Εμπρός” 

Φωτοερμηνεία και αυθαίρετα

Η φωτοερμηνεία με την χρήση αεροφωτογραφιών είναι μια «βουτιά» στο παρελθόν , παρουσιάζοντας θεαματικές διαφορές στις χρήσεις της γης , από το 1945 που έχουμε την πρώτη αεροφωτογραφία μέχρι σήμερα.

Τι είναι η φωτοερμηνεία;
Η φωτοερμηνεία είναι η εξέταση ενός αντικειμένου με στόχο την διερεύνηση μιας περιοχής για να εξαχθούν συμπεράσματα για τα ποιοτικά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των φυσικών ή ανθρωπογενών αντικειμένων , καθώς και για την μεταξύ τους αλληλεπίδραση , με την χρήση αεροφωτογραφιών. Η φωτοερμηνεία επιπλέον συνδέεται άμεσα με την φωτογραμμετρία και την τηλεπισκόπηση.

Σε ποια ερωτήματα μπορεί να δώσει απάντηση η φωτοερμηνεία;
Η φωτοερμηνεία δίνει πληροφορίες για διάφορες χρονολογίες και απαντά στα εξής ερωτήματα :
Γεωμορφολογία και άλλα φυσικά ή τεχνητά χαρακτηριστικά του εδάφους .
Ορισμός γραμμής αιγιαλού στο παρελθόν.
Ορισμό θέσης ρεμάτων και πιθανές μεταβολές με το πέρασμα του χρόνου.
Γεωλογικό χαρακτήρα της περιοχής.
Ενστάσεις στους υπό ανάρτηση δασικούς χάρτες.
Ενστάσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
Τεκμηρίωση των ορίων των ιδιοκτησιών και πιθανές μεταβολές αυτών από καταπατήσεις.
Χρήση και κάλυψη γης.
Εντοπισμός ιδιοκτησίας
Ένσταση στην ανάρτηση των Δασικών Χαρτών.
Ύπαρξη ή μη δρόμων, μονοπατιών, κτιρίων ή άλλων κατασκευών
Τεκμηρίωση σχετικά με το έτος κατασκευής των αυθαίρετων κτισμάτων ή προσθήκη αυτών.

Που απαιτείται η χρήση της φωτοερμηνείας ; 
Κατά κύριο λόγο η μέθοδος της φωτοερμηνείας απαιτείται στον εντοπισμό για την ύπαρξη αυθαιρέτων κατασκευών. Όπως επίσης, στον εντοπισμό δρόμων, οικοπέδων , αγροτεμαχίων  και την οριοθέτηση ρεμάτων και αιγιαλών, στην αναγνώριση της βλάστησης και καμένων εκτάσεων. Εν κατακλείδι , χρησιμοποιείται για υποβολή ενστάσεων στο Δασαρχείο, στους Δασικούς Χάρτες, στις αντιρρήσεις Αιγιαλού και Παραλίας και στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Αυθαίρετα κτίσματα και Κτηματολόγιο
Η χρήση της Φωτοερμηνείας για την ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών είναι απαραίτητη, ειδικότερα για την τεκμηρίωση της ύπαρξης του κτίσματός προ του 1955 , 1975 , 1983 , 2003. Με την βοήθεια της φωτοερμηνείας συλλέγουμε αρκετές πληροφορίες και συντάσσουμε μια πλήρη τεκμηριωμένη έκθεση που θα παρουσιάζει πότε κτίστηκε η κατασκευή που μας ενδιαφέρει, και  αν ταυτίζεται με την σημερινή . Επίσης με την φωτοερμηνεία δίνονται και πιο ακριβή στοιχεία όπως για το ύψος της κατασκευής και το εμβαδόν της. 

Αιγιαλός και Παραλία ενστάσεις και αντιρρήσεις
Σύνηθες εργαλείο για την απόδειξη εσφαλμένων οριογραμμών Αιγιαλού  και παραλίας  είναι η μελέτη Φωτοερμηνείας, όπου από παλαιές αεροφωτογραφίες και τη σύνδεση με πρόσφατες αποδεικνύονται τα πραγματικά όρια αυτών. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι ιδιαίτερα εξελιγμένα, όπως ορθοφωτογραφίες  που τις δημιουργούμε από αεροφωτογραφίες του παρελθόντος. (1945, 1960, 1970 ή και παλαιότερες χρονολογίες), αλλά και παλαιούς χάρτες, ακόμα και του 19ου αιώνα, αλλά και των αρχών του 20ου . Επίσης, χρησιμοποιούμε σύγχρονες δορυφορικές εικόνες και σε συνδυασμό με παλαιά, αλλά και σύγχρονα τοπογραφικά διαγράμματα, δημιουργούμε πλήρως τεκμηριωμένες μελέτες για να υποστηρίξουμε αιτήσεις θεραπείας ή αιτήσεις επανακαθορισμού των γραμμών Αιγιαλού και της παραλίας.

Δασικοί χάρτες ενστάσεις και αντιρρήσεις
Απαραίτητο εργαλείο για την υποστήριξη και τεκμηρίωση της ένστασης – αντίρρησης κατά της Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών, αποτελεί η Mελέτη Φωτοερμηνείας Aεροφωτογραφιών που μπορεί να τεκμηριώσει τεχνικά γιατί γίνεται πραγματικά η Αντίρρηση, κατά της Πράξης Χαρακτηρισμού που έχει αναρτηθεί στους Δασικούς Χάρτες. Ελέγχονται κυρίως οι λήψεις των ετών 1945 και 1960, αλλά και όλες οι υπόλοιπες λήψεις που έχουν γίνει στην περιοχή ώστε κάθε πολύτιμο στοιχείο να χρησιμοποιηθεί στην τεκμηρίωση της ένστασης.

Οικόπεδα – Αγροτεμάχια- Όρια – Δρόμοι
Με την βοήθεια της φωτοερμηνείας αεροφωτογραφίας  μπορούν να εντοπιστούν με μεγάλη ακρίβεια τα καταπατημένα όρια μιας ιδιοκτησίας. Πιο αναλυτικά σε ότι έχει να κάνει με οικόπεδα και αγροτεμάχια, μπορούν να εντοπιστούν δενδροστοιχίες- δέντρα- δέντρο,  φυτοφράχτης , μάντρα- μαντρότοιχος,  βαθμίδα- βαθμίδες, σύρμα- συρματόπλεγμα και  καταπάτηση ορίων από γειτονικό οικόπεδο. Επίσης , για  να τεκμηριωθεί η ύπαρξη ή μη οδών, μπορούν να εντοπιστούν αναλυτικά  δρόμος ή μονοπάτι διαφόρων κατηγοριών ,όπως  ατραπός, ημιονική οδός , αγροτικής οδός, οδός υπό κατασκευή, εγκαταλελειμμένη οδός η οποία δίνει αρτιότητα σε εντός οικισμού ή και σε εκτός σχεδίου δόμηση ,αμαξιτή οδός, ασφαλτόστρωτη, σκυρόστρωτη – τσιμεντόδρομος, γέφυρες και κόμβοι και σιδηροδρομική γραμμή μονή ή διπλή σε λειτουργία ή εγκαταλελειμμένη.

Μεθοδολογία παρατήρησης της φωτοερμηνείας
Οι τρόποι παρατήρησης της φωτοερμηνείας είναι δύο, μονοσκοπικά ή στερεοσκοπικά . Πιο συγκεκριμένα , μονοσκοπικά παρατηρούμε την αεροφωτογραφία με «γυμνό» μάτι με τη βοήθεια κατάλληλου συστήματος μεγέθυνσης αναλογικού ή ψηφιακού και μέσω κατάλληλου λογισμικού Η/Υ.  Αντίθετα , στερεοσκοπικά γίνεται ανάλυση  ζεύγους  αεροφωτογραφιών με τη βοήθεια κατάλληλου συστήματος στερεοσκοπικής παρατήρησης αναλογικού (κατοπτρικό στερεοσκόπιο) ή ψηφιακού (Ψηφιακός φωτογραμμετρικός σταθμός). Στην πρώτη περίπτωση οι αεροφωτογραφίες (τυπωμένες σε χαρτί) τοποθετούνται κάτω από το στερεοσκόπιο, η μία δίπλα στην άλλη μετακινούμενες, μέχρι να αρχίσει ο ερμηνευτής, να «βλέπει» τρισδιάστατα. Ενώ , στη δεύτερη περίπτωση το ζεύγος των αεροφωτογραφιών σαρώνεται ψηφιακά και εισάγεται σε κατάλληλο φωτογραμμετρικό λογισμικό, με στόχο τη δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου, ώστε ξεκινήσει την παρατήρηση.

Η στερεοσκοπική παρατήρηση είναι το πιο ουσιαστικό εργαλείο της φωτοερμηνείας , γιατί έχουμε τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε το ανάγλυφο του εδάφους, τις υψομετρικές διαφορές, τα ύψη των δέντρων και των κατασκευών, καθώς και την ύπαρξη «σκιών» αναγλύφου ή άλλων αντικειμένων, που μπερδεύουν το ανθρώπινο μάτι. Μας παρέχει ίσως και το πιο σημαντικό εργαλείο για την ερμηνεία των αεροφωτογραφιών τις Συντεταγμένες (Χ,Υ,Ζ) στο Κρατικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ‘87) για κάθε σημείο του ακινήτου. Μέσω των οποίων μπορούμε να α προσδιορίσουμε την ακριβή θέση και γεωμετρία του υπό εξέταση ακινήτου στις διάφορες χρονικές στιγμές , εντάσσοντας έτσι την πληροφορία στα σύγχρονα εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα, αλλά και στο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε) .

Τι χρειαζόμαστε για να συντάξουμε μια μελέτη φωτοερμηνείας;
Για να συντάξουμε την μελέτη φωτοερμηνείας χρειαζόμαστε στερεοζεύγη αεροφωτογραφιών και τοπογραφικό της ιδιοκτησίας στο οποίο θα φαίνονται τα κτίρια και οι κατασκευές που θα θέλουμε να τακτοποιήσουμε.

Τι περιλαμβάνει μια τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας ; 
Στην τεχνική έκθεση όπου περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια τόσο οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, όσο βεβαίως και όλες οι πτυχές της υπόθεσης με αναλυτική περιγραφή των ευρημάτων κάθε λήψης για όλα τα στοιχεία που αφορούν την ιδιοκτησία. Επίσης ,περιλαμβάνονται τα σχέδια που συνοδεύουν αεροφωτογραφίες όπου περιγράφονται σε σχέδια τα ευρήματα της στερεοσκοπικής παρατήρησης.

Ποιο είναι το κόστος της φωτοερμηνείας για την τεκμηρίωση αυθαίρετων κτισμάτων;
Το κόστος της Φωτοερμηνείας για την τεκμηρίωση αυθαίρετων κτισμάτων ξεκινά από 250€ + Φ.Π.Α. , ενώ για κάθε επιπλέον επιβάρυνση θα είναι 50€ + Φ.Π.Α. Για κάθε λήψη πρέπει να υπολογιστούν και τα έξοδα των αεροφωτογραφιών που είναι περίπου 30€/λήψη.
Για παράδειγμα : Αν έχετε ένα αγροτεμάχιο στο οποίο περιέχονται 5 αυθαίρετα κτίρια το κόστος για την μελέτη φωτοερμηνείας θα είναι 450€+Φ.Π.Α.

Γεωργακόπουλος Κ. Χρίστος
Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
Τηλ.2634021110/ 6947683599
www.civilandsurvey.gr

Ποιες εργασίες απαιτούν έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές αλλαγές στον τομέα των Αδειών Δόμησης και της Εκτέλεσης Οικοδομικών Εργασιών, που έχουν δημιουργήσει απορίες και σύγχυση σε πολλούς ενδιαφερόμενους, για το πότε χρειάζεται Άδεια Δόμησης, σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας και σε ποιες δεν απαιτείται καμία άδεια.

Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι για να γίνουν εργασίες ανακαίνισης και μικροεπισκευών όπως: καθαίρεση εσωτερικού τοίχου, μόνωση, επισκευή στέγης, μετατροπή παράθυρου σε μπαλκονόπορτα, κατασκευή απλής περίφραξης – περιτοίχισης κλπ, απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας, από την Πολεοδομία.
 Έτσι πολλές φορές πληρώνουν μεγάλα πρόστιμα οι πολίτες, λόγο καταγγελίας «κακού» γείτονα, γιατί επισκεύασαν την σκεπή τους ή γιατί έχτισαν ένα τζάκι κλπ.

Καταρχήν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν ουσιαστικά δύο ειδών Άδειες που αφορούν εκτέλεση εργασιών σε κτίρια, υφιστάμενα ή νέα:
1. Οικοδομική Άδεια (ή Άδεια Δόμησης): Αφορά σε εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε οικόπεδο ή γήπεδο που προβλέπονται στις μελέτες που τη συνοδεύουν (αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρομηχανολογικά, ενεργειακά κ.ά.) για την ανέγερση νέας οικοδομής ή προσθήκης σε υφιστάμενη οικοδομή, για την κατασκευή περιτοιχίσεων ή περιφράξεων, βόθρων, υπογείων δεξαμενών νερού, εκσκαφών, επιχώσεων και κοπής δένδρων. Στην έννοια της οικοδομικής άδειας περιλαμβάνονται και άδειες οι οποίες δεν δημιουργούν δόμηση, όπως η άδεια κατεδάφισης και η άδεια αλλαγής χρήσης. Σε περίπτωση αλλαγών εντός του χρόνου ισχύος της Οικοδομικής Άδειας, απαιτείται Άδεια Αναθεώρησης. Επίσης, για αλλαγές που γίνονται μετά τη λήξη της ισχύος μιας Οικοδομικής Άδειας και επιτρέπονται από τις διατάξεις, απαιτείται Ενημέρωση του Φακέλου της Οικοδομικής Άδειας.
2. Έγκριση Εργασιών (Δόμησης) Μικρής Κλίμακας: Αφορά στην εκτέλεση μιας σειράς εργασιών που θα αναφερθούν αναλυτικά παρακάτω που υπόκεινται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές, προϋποθέσεις και περιορισμούς.

Περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται για τις εξής εργασίες (επιγραμματικά χάρη συντομίας):
α) δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή.
β) τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών (υπό προϋποθέσεις),
γ) αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα για τη στέγασή τους (υπό προϋποθέσεις)
δ) κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων, όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κάδων και δεξαμενή νερού (υπό προϋποθέσεις),
ε) εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών (υπό προϋποθέσεις),
στ) η κατασκευή ανελκυστήρα που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια,
ζ) κοπή δένδρων (υπό προϋποθέσεις)
η) υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου,
θ) τοποθέτηση ικριωμάτων
ι) τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων,
ια) εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών,
ιβ) εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων,
ιγ) επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων,
ιδ) κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων,
ιε) τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας (υπό προϋποθέσεις),
ιστ) αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές
ιζ) εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου,
ιη) κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών,
ιθ) τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις,
κ) συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων,
κα) απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης,
κβ) περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές,
κγ) κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα, σύμφωνα (υπό προϋποθέσεις)
κδ) κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης
κε) κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας,
κστ) ανακατασκευή στέγης
κζ) λειτουργική συνένωση χώρων (υπό προϋποθέσεις),
κη) προσθήκη επιφάνειας εμβαδού έως 5 τ.μ., αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε κτίρια προϋφιστάμενα της 31ης Ιανουαρίου 1983, σε στάσιμους οικισμούς και σε οικισμούς προ του 1923 και κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία νομιμότητας κτιρίου,
κθ) εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»,
λ) εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης,
λα) στέγαστρα και προστεγάσματα (υπό προϋποθέσεις),
λβ) επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες διατάξεις.

Περιπτώσεις που δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης ούτε Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας:
α) εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής,
β) μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων,
γ) εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων,
δ) συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων,
ε) αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα,
στ) συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων,
ζ) μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος,
η) τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια (υπό προϋποθέσεις)
θ) τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων (υπό προϋποθέσεις)
ι) εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων,
ια) τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια (πχ ντουλάπες και γλάστρες), αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων (πχ αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια), ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακαλύπτους χώρους,
ιβ) κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους (υπό προϋποθέσεις),
ιγ) κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως 50 τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων (υπό προϋποθέσεις),
ιδ) κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,
ιε) τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών,
ιστ) διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακάλυπτου χώρου,
ιζ) διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή (υπό προϋποθέσεις),
ιη) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως 2,50 μ., πλάτους έως 2,50 μ. βάθους έως 1,00 μ.,
ιθ) κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Γεωργακόπουλος Κ. Χρίστος
Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
Τηλ.2634021110/ 6947683599
www.civilandsurvey.gr